PDF Dokumentace
  CENÍK

AeroSilento – špičkový bezolejový kompresor nebo zdroj vakua ve vaší laboratoři

bezolejový kompresor nebo zdroj vakua LAMBDA AeroSilentoNa trhu jsou stovky kompresorů a vakuových pump. Když je ale zapotřebí bezolejový, kompaktní, s minimální pulsací a k tomu opravdu tichý, pak je výběr velmi omezený.

Pro dodávky vakua nebo stlačeného vzduchu v laboratořích, které nejsou vybaveny centrálním rozvodem, LAMBDA vyvinula moderní, elektronicky regulovatelný a téměř bezhlučný kompresor a vakuovou pumpu – LAMBDA AeroSilento. Uplatní se všude tam, kde je třeba zdroj čistého vzduchu nebo vakuum, např. v biotechnologických laboratořích jako aerace/provzdušňování fermentorů nebo bioreaktorů.

LAMBDA AeroSilento používá sto let starý princip dvou spirál, jehož výhody ale mohly být využity teprve nyní díky nejnovějším obráběcím technologiím.Jedna spirála je pevná zatímco druhá kolem ní rotuje. Tento pohyb vytváří sérii uzavřených úseků, kde se postupně snižuje objem a zvyšuje tlak. Pohyb plynu nebo kapaliny je klidný a postupný. Navíc mnohočetný uzávěr komor zaručený kontaktem obou spirál poskytuje velmi dobrou stabilitu tlaku. To znamená, že výsledný tlak neklesá s průtokem, jak je obvyklé u klasických kompresorů.


Spirálový systém byl použit, protože přináší celou řadu zásadních výhod:

Spirálový systém
 • • Bezúdržbový provoz

 • • Čistý vzduch / vakuum bez oleje

 • • Velmi nízká pulzace

 • • Extrémně nízká hlučnost – pouze 29 dB ! (srovnatelné s PC)

 • • Dlouhá životnost

 • • Výborná stabilita průtoku a tlaku

 • • Může být využit nejen jako kompresor, ale i jako vakuová pumpa

 • • Velmi malé rozměry (čelní rozměr jako polovina stránky)
Kompresor / vakuová pumpa - LAMBDA AeroSilento - technické údaje:
Max. průtok vzduchu:5 l/min
Max. tlak0.2 MPa
Regulace výstupního tlaku:plně automatická regulace od 0 do 200 kPa (2 atm nebo 2 bary)
Vakuum:4 kPa (0,04 atm nebo asi 40 mbar)
Napájení:100-240 VAC/50-60 Hz, 150 W
Hlučnost:29 dB
Rozměry:15 × 16 × 30 cm (Š x V x H)
Hmotnost:4.5 kg
Bezpečnost:splňuje CE
Záruka:2 roky


Regulovatelný bezolejový kompresor - LAMBDA AeroSilento - návod

bezolejový kompresor nebo zdroj vakua - LAMBDA AeroSilentoNastavení kompresoru vzduchu LAMBDA AeroSilento jako regulovaného zdroje tlakového vzduchu je velmi jednoduché:
 • • Nasaďte hadici na výstup vzduchu na zadní straně AeroSilento a na vstup na přístroji zásobovaném stlačeným vzduchem (např. vstup vzduchu na boku laboratorního fermentoru/bioreaktoru LAMBDA MiniFor)

 • • Zapněte napájení přístroje vypínačem na zadní straně kompresoru

 • • Displej ukazuje aktuální tlak

 • • Zmáčkněte jednou tlačítko ▼ nebo ▲ pro zobrazení přednastavené hodnoty. Desetinná tečka za číslem indikuje, že se jedná o nastavenou a ne měřenou hodnotu tlaku.

 • • Tlačítky ▼ a ▲ nastavte požadovaný tlak v kPa. Rychlost motoru kompresoru bude automaticky nastavována na potřebný průtok dokud není dosažen požadovaný tlak.

 • • Jestliže jsou stlačena obě tlačítka ▼ a ▲ zároveň, kompresor je resetován na 0 kPa.


Jak motor kompresoru tak i elektronika jsou chráněny proti přetížení.


Nepřekračujte maximální tlak 200 kPa (2 atm)!!!


Kompresor LAMBDA AeroSilento není konstruován na práci v korozívním, výbušném nebo hořlavém prostředí.


Vakuová pumpa - LAMBDA AeroSilento - návod

LAMBDA AeroSilento může být využit také jako tichá vakuová pumpa. V tom případě připojte hadici na vstup vzduchu na čelní straně přístroje a odpojte hadici na výstupu vzduchu na zadní straně.

Kondenzace par


Podle provozních podmínek mohou páry kondenzovat do kapalné fáze uvnitř nebo vně pumpy. Proto je doporučeno vést proud vzduchu přes nízkoteplotní kondenzátor nebo podobné zařízení. To zabrání tvorbě kondenzátu v pumpě a její možné korozi.

Volitelně lze použít elektronický Peltier chladící článek pro AeroSilento (art.no. 8091). Ten se jednoduše zapojí do vstupu „Peltier cooling trap“ na zadní straně AeroSilento.

Vypuštění kondenzátu


V kompresoru se kompresním-expanzním procesem tvoří kapalina, která musí být pravidelně odstraňována.
Zásobník plynu v AeroSilento je vyhříván, proto je tvorba kondenzátu nepravděpodobná. Pokud se však tvoří, je díky nízké hmotnosti pumpy snadné kondenzát odstranit:
 • • Odpojte hadici z výstupu vzduchu na zadní straně AeroSilento

 • • Nastavte nízký tlak (10 – 20 kPa) pomocí tlačítek ▼ a ▲.

 • • Připravte si vhodnou nádobu.

 • • Zapněte kompresor AeroSilento a podržte jej nad nádobou čelní stěnou nahoru. Jestliže je uvnitř nějaký kondenzát, tak vyteče do připravené nádoby. Když už žádný kondenzát nevytéká, otočte kompresor zpět do horizontální polohy, vypněte ho a znovu připojte hadice.Copyright LAMBDA Laboratory Instruments. All Rights Reserved • Imprint