PDF Dokumentace
  CENÍK
 

Integrátor průtoku kapaliny LAMBDA INTEGRATORINTEGRATOR
Umožní vidět, kolik kapaliny bylo pumpováno v závislosti na čase v řízeném procesu.

Typické příklady využití:

• Řízení pH v průběhu chemické reakce, když je pH řízeno přidáním kyseliny či zásady (hydrolýza esterů, amidů, anhydridů atd.).
• Měření enzymatické aktivity řady enzymů (esterázy, acylázy, lipázy, proteázy a další užívající pH-stat).
• Řízení a kvantifikace metabolické aktivity buněk v průběhu fermentace nebo kultivace (řízením pH, rH, pO2, pCO2, vodivosti nebo dalších potřebných parametrů).
• Záznam o tvorbě pěny (automatickém přídavku odpěňovacího činidla).
• Záznam o přídavku reaktant při exotermické reakcích s přídavkem reaktant řízených termostatem.
• Záznam o spotřebě reaktant při titraci, chromatografii, atd.

Využití peristaltických pump LAMBDA s integrátorem průtoku - schema

Využití peristaltickych pump LAMBDA s integrátorem průtoku - schema

Integrator více informací – anglicky

 ↑ Up
Copyright LAMBDA Laboratory Instruments. All Rights Reserved • Imprint