PDF Dokumentace
  CENÍK
 

Fermentační software FNet a SIAM
Fermentační software FNet a SIAMFermentační software
• Software pro plné řízení fermentorů.
• Záznam průběhu fermentace a kultivace buněk - možnost exportovat data například o teplotě, pH, pO2, množství kyselin a zásad do textového souboru
• Software běží na operačních systémech Windows NT, 2000, XP, Vista, 7 a 8.
• Snadná instalace
• Až 6 fermentorů, 12 integrátorů a 6 peristaltických pump může být připojeno k jednomu počítači.
• Není nutné mít znalosti programování

Fermentační program SIAM umožňuje vypočítat respirační koeficient z hodnot získaných pomocí měřiče koncentrace CO2 CARBOMETERu a pomocí měřiče koncentrace O2 OXYMETERu. Tyto hodnoty lze automaticky získat z plynů opuštějících fermentor využitím těchto analyzátorů.

Respirační koeficient je cenným ukazatelem účinnosti přeměny substrátu na produkty fermentace a je užitečný při nepřetržité kontrole fermentace. Závisí na složení substrátu a biomasy, tvorbě případných vedlejších produktů fermentace.

Pro více informací nás prosím kontaktuje: support@lambda-instruments.com.

Software více informací – anglicky

 ↑ Up
Copyright LAMBDA Laboratory Instruments. All Rights Reserved • Imprint