PDF اسناد
  PRICES
 

LAMBDA OMNICOLL


گرد آورنده کسر و نمونه LAMBDA OMNICOLL

گرد آورنده کسر و نمونه LAMBDA OMNICOLL یک مفهوم جدید در مجموعه کسر با انعطاف پذیری تقریبا" نامحدود بحثی جدید در علم کروماتوگرافی و نمونه برداری جریان :

• مجموعه ای از fraction در هر قسمت از انتخاب شما
• جمع آوری تعداد نامحدودی از fraction در یک یا چند fraction
• بدون خطر سر رفتن بصورت کامل در بالای لوله گردآوری شده
• تعداد نامحدودی از برنامه ها
• fraction با توجه به زمان (0.1-9999 min ) یا حجم (0.1- 30l یا 0.05-500 ml )
• افت شمارنده (اختیاری)
• نمونه برداری با توقف (0.1-9999 min ) و شتشوی خطی collector fractionمی تواند برای نمونه برداری در مدت کشت سلولی و فرمانسیون و واکنش های شمیایی و غیره
• می تواند در یک حمام سرد جایگذاری شود یا محتوی thermostabilized
• وابستگی چند پایه برای فراکسیون شبیه سازی شده (بالای 18 یا بیشتر )
• ساخت فلز مقاوم قابل حل
• لوله هایی با دسترسی آسان از همه طرف
• منبع ولتاژ پائین نیرو و امکان عملکرد و باتری
• RS-232 کابل (اختیاری)

read more... LAMBDA OMNICOLL

 ↑ Up
Copyright LAMBDA Laboratory Instruments. All Rights Reserved • Imprint