PDF اسناد
  PRICES
 

LAMBDA MASSFLOW


کنترل کننده جریان گاز LAMBDA MASSFLOW

کنترل کننده جریان گاز MASSFLOW LAMBDA کنترل کننده جدید جریان گاز طراحی شده با سیستم خاص LAMBDA MINIFOR فرمانتور MASSFLOW اجازه کنترل دقیق و اتوماتیک pH را در کشت سلولی بدون نیاز به گاز دیگری را می دهد .

• کنترل pH کشت سلولی بوسیله کنترل گازهای CO2 و N2 یا هر گاز دیگری با یک کنترل کننده مناسب
• دارای ورقه های نازک حسگر جریان با کیفیت بالا و تمرین افت فشار
• استفاده بصورت مستقل از توابع جلوی پانل قابل دسترس می باشد
• شدت جریان از 0 تا 500 میلی لیتر در دقیقه یا 0 تا 5 لیتر در دقیقه
• تنظیم شدت توسط سوزن سر سوپاپ اختصاصی متناسب با کنترل میکروپروسسور
• خطای خطی کمتر از 0.3%± (بابیان دقیق )
• تکرار 0.5%±
• شدت جریان قابل برنامه ریزی
• حجم جریان با ثبت انتگرال
• RS-485 کابل (اختیاری)
• نرم افزار کنترل PNet (اختیاری )

read more... LAMBDA MASSFLOW

 ↑ Up
Copyright LAMBDA Laboratory Instruments. All Rights Reserved • Imprint