PDF اسناد
مرجع
  PRICES
 

LAMBDA SAFETY DOSER


پمپ پودر LAMBDA DOSER

لامبدا ایمنی داروLAMBDA SAFETY DOSER پمپ منحصر به فرد برای دارو پودری برای جریان آزاد مواد جامد

• بصورت اتوماتیک و مداوم علاوه بر جامدها و پودر ها مواد کریستال و مواد نانو و پودر های نانو استفاده میشود
• شدت سرعت dosing از 0 تا 999
• تولید مجدد دوز با توجه به امتیازات جریان (به عنوان مثال 50mg/min تا 50g/min برای NaCl )
• برنامه ریزی
• مونتاژ و تمیز کردن آسان
• لزوم به تطابق با GLP مورد تقاضا و استاندارد های ایمنی
• ساختمان بسیار جالب و سحر آمیز و اجازه عملکرد در کنترل اتمسفر (Ar,N2,…)
• بررسی ایمنی از لحاظ مواد خطرناک سمی
• ریموت کنترل
• RS-485 کابل (اختیاری)
• نرم افزار کنترل PNet (اختیاری )

read more... LAMBDA SAFETY DOSER

 ↑ Up
Copyright LAMBDA Laboratory Instruments. All Rights Reserved • Imprint