PDF Dokumentacja
  CENY
 

LAMBDA INTEGRATOR POMPY PRZEPŁYWULAMBDA INTEGRATOR POMPY PRZEPŁYWU

Pozwala wizualizować ile płynu, gaz lub proszku została przeniesione w funkcji czasu w kontrolowanych procesach

• Kontrola pH podczas reakcji chemicznych gdzie pH jest regulowane poprzez dodanie kwasu lub zasady (hydroliza estrów, amidów, bezwodników itp.)
• Pomiar aktywności enzymów pośród licznych enzymów (esterazy, acylazy, lipazy, proteazy i innych używających pH-stat)
• Kontrola i kwantyfikacja metabolicznej aktywności komórek podczas fermentacji i kultur komórkowych (poprzez kontrolę pH, rH, pO2, pCO2, przewodności lub innego wymaganego parametru)
• Rejestrowanie tworzenia się piany (automatyczne dodawanie środka zapobiegającemu tworzeniu się piany)
• Rejestrowanie dodawania odczynników podczas egzotermicznych reakcji z dodawaniem odczynnika kontrolowanym przez termostat
• Rejestrowanie zużycia odczynników podczas miareczkowanego tworzenia gradientu żeli, chromatografii itd.

read more... LAMBDA INTEGRATOR POMPY PRZEPŁYWU

 ↑ Up
Copyright LAMBDA Laboratory Instruments. All Rights Reserved • Imprint