Bioreactor Request for Quotation - Build up your own bioreactor
Referencje
PDF Dokumentacja
  CENY
 

LAMBDA MINIFOR autoklawialny stołowy bioreaktor / fermentator


autoklawialny stołowy fermentor laboratoryjny / mały laboratoryjny bioreaktor LAMBDA MINIFOR

Stołowy fermentator-bioreaktor laboratoryjny LAMBDA MINIFOR

Stołowy fermentator-bioreaktor LAMBDA MINIFOR został opracowany w odpowiedzi na potrzebę skonstruowania małego laboratoryjnego fermentatora o objętości od 35 ml do ponad 6 litrów. Bazując na wieloletnim osobistym doświadczeniu w fermentacji chcieliśmy stworzyć fermentator, który byłby łatwy w obsłudze oraz posiadał zdolność pomiaru i kontroli wszystkich ważnych biologicznych parametrów kultury.

Fermentator powinien zajmować minimum przestrzeni, ale z dobrym dostępem do wszystkich części. Kilka fermentatorów powinno dać się ustawić obok siebie w celu optymalizacji parametrów wzrostu lub optymalizacji biotransformacji.

Każdy fermentator powinien być w stanie pracować niezależnie lub móc być podłączony do komputera w celu zaawansowanych regulacji i intensywnej obróbki danych.

Aby utrzymać niski koszt fermentora-bioreaktora MINIFOR nie tracąc na jego jakości zostało wprowadzone kilka nowych pomysłów i innowacji:

Zamiast kosztownej kolby fermentatora z pokrywą ze stali nierdzewnej zostały zastosowane naczynia w całości szklane z gwintowanymi złączkami. Stosowane są one przez wiele lat w hodowlach komórkowych i okazało się, że utrzymują idealną sterylność. Dzięki tej koncepcji fermentator-bioreaktor MINIFOR można złożyć w krótkim czasie.

Zamiast tradycyjnego mieszadła śrubowego, który wymaga kosztownego silnika i sprzęgła magnetycznego, wprowadziliśmy mieszanie „up-and-down”. Silnik wraz z niedrogimi membranami zapewnia doskonałą sterylność i skuteczne mieszanie bez formowania wiru (nie są potrzebne przegrody). Jednocześnie ten rodzaj mieszania jest łagodniejszy dla komórek i produkuje mniej piany. Nowe „biomickingowe” mieszadła w kształcie „rybiego ogona” zapewniają maksymalną wydajność bez obecności krawędzi tnących.

Kultury są podgrzewane przez promieniowanie cieplne emitowane przez radiator ze złotym reflektorem umieszczonym pod naczyniem fermentacyjnym. Ciepło jest pochłaniane łagodnie przez kulturę podobnie jak słońce ogrzewa wodę. Nie występuje przegrzewanie kultury w jakiejkolwiek objętości i zlikwidowane są kosztowne naczynia z podwójną ścianką do kąpieli w łaźnie wodnej. Jednocześnie nie są obecne rurki i przewody co czyni fermentator mniej skomplikowanym.

W miarę możliwości drogie elementy wyposażenia zostały zastąpione nowymi wysokiej jakości elementami plastikowymi.

Przy użyciu nowoczesnych mikroprocesorów możliwe było umieszczenie wszystkich elementów elektronicznych w przedniej części urządzenia. Sprawia to, że fermentor jest niezwykle kompaktowy i eliminuje wysoką osłonę obudowy. Pomimo niewielkich rozmiarów mierzonych i kontrolowanych jest sześć parametrów w podstawowej konfiguracji MINIFOR.

Opis techniczny

Jednostka bazowa

LAMBDA Minifor Jednostka bazowa

Główną zaletą MINIFOR jest to, że wszystkie elementy elektroniczne, zasilacz, promiennik podczerwieni, zawór powietrza, miernik przepływu, kable i przewody są zintegrowane w jednej stacji bazowej, która jest wykorzystywana jako podstawa dla naczynia fermentacyjnego i innych akcesoriów. Układ platformy stacji bazowej sprawia, że ​​wszystkie części fermentora są wyraźnie widoczne i łatwo dostępne ze wszystkich stron pomimo wymiarów bazy wynoszących tylko 22 x 40 cm (ok. A4 arkuszy papieru).

Do pięciu butelek z odczynnikami może być umieszczonych w magnetycznych uchwytach z tyłu naczynia fermentacyjnego oraz do czterech pomp w regulowanych uchwytach zamocowanych na prętach w tylnej części jednostki bazowej. Gniazda znajdują się na tylnej części jednostki bazowej eliminując tym samym kable z miejsca pracy.

Pomiary i regulacja

LAMBDA Minifor - Panel sterowania

Panel sterowania składa się z wyświetlacza LCD oraz przycisków. Wszystkie parametry (temperatura, pH, pO2, przepływ powietrza, mieszanie i jeden parametru do wyboru, np. pCO2, gęstość optyczna, przeciwpienny itp.) są widoczne na pierwszy rzut oka na dużym podświetlanym wyświetlaczu LCD (4 × 40 cyfr). Sterowanie jest proste i intuicyjne.

Dla większości parametrów może zostać ustawiony alarm dla granicznych (niskich i wysokich) wartości. Po aktywacji alarmu następuje emisja sygnału dźwiękowego oraz pojawia się informacja na wyświetlaczu. Każdy fermentor może być obsługiwany w sposób niezależny lub może być połączony z komputerem (przez RS 485 łub RS 232) z wykorzystaniem specjalnego programu do fermentacji FNet (do 6 fermentorów równolegle) lub oprogramowanie SIAM. Ten ostatni pozwala na niemal nieograniczone możliwości kontroli i przetwarzania danych.

Naczynie fermentacyjne

Standardowe naczynie fermentacyjne posiada objętość roboczą do 1,7 litra (inne naczynia o objętościach roboczych od 35 ml do max 6 litrów mogą być również dostarczone). Naczynia są wykonane z wysokiej jakości szkła Pyrex z jednym dużym centralnie ułożonym gwintowanym otworem do mocowania membrany i wibracyjnego mieszalnika oraz 6 do 8 gwintowanych szyj przeznaczonych do podłączenia różnych czujników, ujścia powietrza, poboru próbek, podania szczepionek, itp. Regulowany uchwyt utrzymuje naczynie w stałej pozycji. Naczynie fermentacyjne sterylizuje się w autoklawie.

Laboratoryjny Fermentor Bioreaktor LAMBDA-Minifor

Wymiary

Włożone wiele starań, aby kompaktowe urządzenie MINIFOR było jak najmniejsze. Układ platformy fermentora pozwala na łatwą kontrolę i dostęp do wszystkich części ze wszystkich stron. Odległości pomiędzy butelkami z odczynnikami, pompami i naczyniem fermentacyjnym są możliwe najmniejsza.

Mieszanie

Zamiast tradycyjnego mieszadła śmigłowego w bioreaktorze zostało wykorzystane nowe mieszadło wibracyjne. Mocny silnik porusza jeden lub więcej dysków mieszających w górę i w dół. Główną zaletą jest skuteczne mieszanie i napowietrzanie pożywki hodowlanej wraz z wysoce kompletnym oddzieleniem wnętrza zbiornika od środowiska zewnętrznego poprzez niedrogą membranę silikonową. Nie powstaje wir i przegrody są wyeliminowane. Ten typ mieszania jest łagodniejszy dla komórek i pienienie jest zmniejszone. Bardzo skuteczne mieszanie uzyskuje się dzięki wprowadzeniu nowatorskiego elastycznego mieszadła w kształcie „rybiego ogona”. Pozwala to na uzyskanie maksymalnej wydajności mieszania bez obecności krawędzi tnących – jest to optymalny wybór dla kultur komórkowych. Częstotliwość mieszania jest sterowana przez mikroprocesor i może być zmieniana w szerokim zakresie. Wejście powietrza odbywa się poprzez elastyczną samoczyszczącą się mikro-bełkotkę.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury

Nowy promiennik podczerwieni (IR) z pozłacanym parabolicznym reflektorem służy do ogrzewania brzeczki hodowlanej. Promieniowanie cieplne (150 W) koncentruje się na dnie zbiornika gdzie jest absorbowane przez medium w sposób podobny do ogrzewania wody przez słońce. Nie występuje przegrzanie w jakiejkolwiek objętości (powszechne gdy grzałki są umieszczone bezpośrednio w medium hodowlanym). Dzięki niskiej przepustowości cieplnej źródła promieniowania podczerwieni możliwość przekroczenia temperatury jest zmniejszona, a temperatura może być dokładniej kontrolowana. Czujnik temperatury jest umieszczony bezpośrednio w czujniku pH i jest używany jednocześnie do automatycznej regulacji elektrody pH i pO2.

Pomiar i kontrola pH

Pomiar i kontrola pH

Wartość pH mierzy się za pomocą sterylizowalnej elektrody pH z wbudowanym czujnikiem temperatury. Dzięki wykorzystaniu wtyczki VarioPin może być sterylizowana bez żadnej ochrony. Dwupunktowa kalibracja elektrody jest półautomatyczna. Wartość pH ma automatyczną korekcję temperatury. Dodanie kwasu lub zasady jest sterowane przez mikroprocesor. Szybkość przepływu pomp perystaltycznych PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW lub MAXIFLOW jest zróżnicowana w zakresie od 0 do 100 %, co sprawia, że kontrola pH przebiega płynniej niż w powszechnie występujących pompach o stałej prędkości przepływu. Unikalny PUMP FLOW INTEGRATOR (opcjonalnie) w połączeniu z pompą umożliwia monitorowanie aktywności pompy podczas procesu. Daje to dokładne dane kinetyczne dotyczące stanu kultury i jej aktywności.

Pomiar i regulacja pO2

Pomiar i regulacja pO2

Sterylizowalna elektroda typu Clark o dużej mierzalności stężenia tlenu rozpuszczonego wykonana ze szkła wzmocnionego teflonową membraną daje szybki czas reakcji i krótką polaryzację. Główna część membrany jest chroniona przed urazami mechanicznymi przez cienką ściankę PEEK. Mikroprocesor wykonuje półautomatyczną dwupunktową kalibrację z automatyczną kompensacją temperatury. Regulację rozpuszczonego tlenu uzyskuje się przez zmianę szybkości przepływu powietrza.

Wejście powietrza

Wejście powietrza

Przepływ można ustawić od 0 do 5 l/min w 0,01 l/min odstępach. Został użyty precyzyjny miernik przepływu mas. Pomiar ten jest niezależny od ciśnienia i zmian temperatury powietrza. Powszechnie stosowane rotametry nie dają w tym przypadku dokładnych odczytów. Zastrzeżony proporcjonalny zawór powietrza reguluje przepływ ciągły.

Została opracowana nowa samooczyszczająca się elastyczna mikro-bełkotka. Jej specjalna konstrukcja umożliwia automatyczną eliminację osadów solnych, które blokują przepływ powietrza w normalnych bełkotkach. Jest to szczególnie ważne dla mikro-bełkotek o bardzo wąskich kanałach.

Wyjście powietrza

Zużyte powietrza jest chłodzone w szklanej chłodnicy ze szkła i filtrowane przez filtr PTFE (teflon). Opcjonalny kondensator Peltiera, który nie wymaga chłodzenia wodą, może być stosowany do usuwania pary wodnej ze strumienia powietrza.

Szczepienie i pobieranie próbek

Szczepienie i pobieranie próbek

Szczepienie, dodawanie kwasu lub zasady oraz pobieranie próbek odbywa się za pośrednictwem czterech kapilar ze stali nierdzewnej wyposażonych w podwójne uszczelnienie LAMBDA PEEK.

Wysokiej jakości pompy perystaltyczne

Wysokiej jakości pompy perystaltyczne

Do czterech wysokiej jakości pomp perystaltycznych PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW lub MAXIFLOW może zostać umieszczonych w uchwytach zamocowanych na dwóch prętach w tylnej części fermentatora. Połączone są one za pomocą jednego przewodu do gniazda z tyłu fermentatora. Ponieważ pompy nie są zintegrowane z fermentorem mogą być wykorzystywane do innych zastosowań laboratoryjnych (np. chromatografii). Stanowi to znaczne oszczędności dla użytkownika.

Nowy system połączenia zapewnia podwójne uszczelnienie rurki w związku z tym, silnie zmniejsza prawdopodobieństwo zakażenia podczas przenoszenia roztworów do naczynia.

Regulator przepływu gazu

Regulator przepływu gazu MASSFLOW

MASSFLOW LAMBDA jest nowym kontrolerem systemu przepływu mas specjalnie zaprojektowanym do użytku wraz z bioreaktorami i fermentatorami laboratoryjnymi LAMBDA. Umożliwia on kontrolę pH hodowli komórkowej przez kontrolowane dodawanie gazowego CO2, kontrolę azotu lub innego gazu z odpowiedniego regulatora. Jednakże, może być również stosowany zupełnie niezależnie, ponieważ wszystkie funkcje mogą być dostępne z przedniego panelu MASSFLOW.

Wysokiej jakości laminarny czujnik przepływu mierzy szybkość przepływu. Wynik pojawia się na wyświetlaczu cyfrowym. Regulator przepływu ma bardzo niski spadek ciśnienia i liniowy błąd jest niższy niż ± 3 % odczytu. Powtarzalność jest lepsza niż ± 0,5 % odczytu. Szybkość przepływu jest regulowana przez specjalny zastrzeżony zawór igłowy kontrolowany przez mikroprocesor. Szybkość przepływu może być zaprogramowana, a objętości sumowane. MASSFLOW umożliwia precyzyjną, automatyczną kontrolę pH w kulturach komórkowych, bez potrzeby użycia jakiejkolwiek innej stacji gazowej.

Fermentacja ciągła (chemostat)

Fermentacja ciągła (chemostat)

Skala adaptera (opcjonalnie) pozwala na ważenie fermentatora. Jest on umieszczony pod przednią częścią korpusu fermentatora i połączony z wejściem X w fermentorze. Przy pomocy pompy połączonej z gniazdem „Pomp X” w fermentatorze waga (objętość) kultury mogą być utrzymywane na stałym poziomie. Ta funkcja jest już zawarta w zestawie startowym. Pozwala to na ciągły bieg hodowli przy utrzymaniu niskich kosztów.

Program PC

FNet został specjalnie opracowany w celu monitorowania i kontroli procesów fermentacyjnych i kultur komórkowych w fermentatorze LAMBDA MINIFOR. Oprogramowanie działa w systemach Windows NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 i 8:

• Łatwy w instalacji i obsłudze
• Nie ma potrzeby znajomości oprogramowania
• Rozpoznaje podłączenie kadzi fermentacyjnych przy rozruchu
• Do 6 fermentatorów, 12 integratorów i 6 pomp na jednym komputerze
• Wszystkie kable wykorzystują standardowe złącza

Dla bardzo wysokich wymagań, proponujemy oprogramowanie fermentacji SIAM. Prawie nie występują wymaganie, które nie mogą zostać spełnione z SIAM. Funkcje mogą być dodawane zgodnie z potrzebami użytkownika.

Program PC - FNet dla monitorowania i kontroli procesów fermentacyjnych i kultur komórkowych

Parametry techniczne

Fermentator/bioreaktor LAMBDA MINIFOR jest kontrolowany przez dwa mikroprocesory.

Zasilanie:

sieciowe 100–240 V AC / 50–60 Hz, 510 W, zgodne z CE

Wymiary:

22 × 40 × 38cm (W × D × H)

Wyświetlacz:

LCD 4 × 40 znaków z podświetleniem

Naczynie fermentacyjne:

szkło Pyrex z 6 do 8 bocznymi szyjami: 0,3; 0,4; 1; 3 i 7 l

Pojemność robocza:

35 ml do ponad 6 litrów

Regulacja temperatury:

źródło promieniowania cieplnego IR z pozłacanym reflektorem 150 W

Regulacja:

od 5 °C powyżej temperatury pokojowej do ponad 70 °C

Pomiar:

od 0 do 99,9 °C w 0,1 °C odstępach

Dokładność:

± 0,2 °C (0 do 60 °C)

Czujnik:

PT 100 połączony z czujnikiem pH

Kontrola pH:

sterylizowalna elektroda pH (Mettler), pH 0-13, z automatyczną korekcją temperatury, złącze VarioPin, półautomatyczna dwupunktowa kalibracja

Rozdzielczość:

0,01 jednostki pH

Dokładność:

± 0,02 jednostki pH

Pompy:

do 4 niezależnych pomp perystaltycznych (PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW lub MAXIFLOW) ze zmienną prędkością od 0 do 100 % może być stosowanych z MINIFOR

Kontrola pO2:

sterylizowany czujnik tlenu typu Clark, korpus PEEK, membrana Mettler, automatyczna korekcja temperatury

Zakres:

od 0 do 25 mg tlenu/l, w 0,1 mg/l odstępach, automatyczne sterowanie poprzez regulację przepływu powietrza

Przepływ powietrza:

od 0 do 5 l min. w 0,01 l/min. odstępach, miernik przepływu, liniowość ± 3 %,

Powtarzalność:

± 0,5 %

Kontrola:

zawór proporcjonalny

Dla dostarczonego ciśnienia powietrza:

pomiędzy 0,05–0,2 MPa (max.)

Mieszanie:

50 W mieszadło wibracyjne 0 do 20 Hz (0 do 1200 obrotów na minutę), w 0,1 Hz odstępach, 1 lub więcej dysków mieszających

Parametry do wyboru:

dodatkowy parametr może być kontrolowany przez urządzenie (kontrola pienienia, pCO2, gęstość optyczna, przewodność, itp.)

Pobieranie prób/dodawanie portów:

do 4 igieł ze stali nierdzewnej z podwójnym uszczelnieniem LAMBDA PEEK może być wykorzystywanych do pobierania próbek i dodawania roztworów korygujących

Temperatura pracy:

0–40 °C

Wilgotność względna pracy:

0–90% RH (bez kondensacji)

Bezpieczeństwo:

zgodne z normą IEC 1010/1

Waga:

7,5 kg

Kontrola PC:

pełna kontrola PC i obróbka danych za pomocą FNet lub oprogramowania SIAM (opcjonalnie)

Gwarancja:

2 lataread more... autoklawialny stołowy fermentor laboratoryjny / mały laboratoryjny bioreaktor

 ↑ Up
Copyright LAMBDA Laboratory Instruments. All Rights Reserved • Imprint