เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ  LAMBDA Minifor
เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ

LAMBDA MINIFOR เครื่องมือสำหรับการหมักทางชีวภาพ แบบตั้งโต๊ะเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการผลิตเครื่องมือคุณภาพสูงในราคาต่ำ LAMBDA MINIFOR จึงสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งในด้านการหมักทางชีวภาพและการเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์

• หลักการฆ่าเชื้อแบบง่ายๆ
• สามารถควบคุมอุณหภูมิ , PH, การละลายออกซิเจน , อัตราการไหลของอากาศได้โดยอัตโนมัติ
• ทำด้วยแก้วใสทั้งหมด บริเวณคอขวดจะแน่นกระชับ สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการใช้งานได้ดี
• สามารถเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรียืได้ ขนาด 35 มิลลิลิตร ได้สูงสุดถึง 6 ลิตรในหนึ่งเดียว
• ใช้หลักการแผ่รังสีอินฟาเรดในการให้ความร้อน
• ขนาดกะทัดรัดสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้หลายขนาด
• มีตัวกวนแบบหางปลา สำหรับผสมตัวอย่างได้มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการเพราะเลี้ยงเซลล์.
• สามารถเพราะเลี้ยงเชื้อได้ทั้งแบบ Batch, Fed-batch และ Continuous ได้
• สามารถกำจัดฟองอากาศได้โดยอัตโนมัติ (Optional)
• ควบคุมการไหลของก๊าซโดยการวัดค่าปริมาณการไหลได้อย่างแม่นยำ
• สามารถวัดค่า Redox potential ได้ (Optional)
• สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการตั้งค่าการทำงาน
• มีความสามารถในการฆ่าเชื่อ โดยหลักการของเครื่องฆ่าเชื่อทั่วไป
• ใช้วัสดุจากกรรมวิธีด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุดและทันสมัย
• สามารถควบคุมการทำงานด้วยตัวเองหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
• มีซอฟแวร์ FNet หรือ SIAM สำหรับการควบคุมกระบวนการหมัก (Option)
• เหมาะสำหรับกระบวนการหมักแบบ Parallel
Bioreactor

เครื่องเก็บสารละลายอัตโนมัติ
เครื่องเก็บสารละลายอัตโนมัติ

LAMBDA OMNICOLL เป็นเครื่องมือสามารถใช้ดูดเก็บสารตัวอย่าง เพื่อการนำไปวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีใหม่ด้านการดูดเก็บสารตัวย่างได้อย่างไม่จำกัดและพัฒนาให้ใช้กับเครื่องโครมาโตกราฟีและการเก็บไอระเหยที่ได้จากการทดสอบตัวอย่างหลายชนิดได้

• ใช้เก็บสารตัวอย่างได้ตามรูปแบบที่ต้องการ

• เก็บสารตัวอย่างได้จำนวนไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น การดูดเก็บสารแบบ Single หรือ Multiple.
• ตั้งค่าโปรแกรมการทำงานได้อย่างไม่จำกัด.
• ป้องกันอันตรายจากสารตัวอย่างหกเละเทอะ ซึ่งออกแบบให้มีตัวเก็บสารอยู่ด้านบนของหลอดทดลอง
• สามารถใช้งานโปรแกรมได้ง่าย โดยกำหนดตำแหน่งของหลอดทดลองกับ Simple pen
• สามารถตั้งค่าเวลาการเก็บสารตัวอย่างได้ในช่วง (0.1-9999 นาที) หรือกำหนดตามปริมาตรของสารได้ในช่วง (0.05-500 มิลลิลิตร หรือ 0.1-30 ลิตร)
• Drop Counter (Option).
• สามารถหยุดการดูดเก็บสารตัวอย่างชั่วคราวได้ โดยการตั้งค่าเวลาได้ในช่วง (0.1-9999 นาที) พร้อมทั้งฟังก์ชั่นการล้าง,ซึ่งสามารถเก็บสาร ตัวอย่างในระหว่างกระบวนการเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์,กระบวนการหมัก,ปฏิกิริยาเคมีต่างๆได้.
• สามารถวางในอ่างควบคุมความเย็น หรือ ภาชนะในสภาวะอื่นๆได้
• Multicolumn สำหรับการเก็บตัวอย่างไปพร้อมกันได้หลายๆชนิด (สูงสุด 18 อันหรือมากกว่า)
• โครงสร้างเป็นเหล็กทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
• สามารถใช้หลอดทดลองได้หลายขนาด
• ใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ สามารถใช้กับแบตเตอรี่ได้
• สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย RS-232 (Option)
Fraction Collector

เครื่องดูดจ่ายของเหลวชนิดรัดสายยาง
เครื่องดูดจ่ายของเหลวชนิดรัดสายยาง

LAMBDA PRECIFLOW , MULTIFLOW , HIFLOW, MAXIFLOW และ MEGAFLOW ลักษณะปั๊มเป็นแบบ peristaltic ประยุกต์ใช้งานได้จริง ถูกต้องและเชื่อถือได้

• อัตราการไหล 0.01 ถึง 60,000 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง.
• สามารถตั้งค่าความเร็วรอบได้ในช่วง 0 ถึง 999.
• มอเตอร์ควบคุมการไหลเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่.
• สามารถควบคุมการทำงานได้ระยะไกล.
• มีท่อที่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อลดจังหวะการไหล.
• ตั้งค่าโปรแกรมอัตราการไหล ได้ (สูงสุด 99 steps) และ สามารถควบคุมสวิตส์เปิด-ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน.
• ราคาถูก และระบบทำงานสามารถป้องกันต่อสิ่งรบกวนต่างๆ ได้.
• เครื่องมือสามารถทำงานได้ดีโดยส่งผ่านของเหลวทางท่อ.
• สามารถควบคุมการขับเคลื่อนของไหลจจาก Pump-Flow INTEGRATOR.
• แรงขับเคลื่อนทางไฟฟ้าต่ำเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสูงสุด.
• สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ด้วย RS-485 หรือ RS-232 lnterface ( Option ).
• ซอฟแวร์คควบคุมชนิด PNet ( Option ).
Peristaltic pump
เครื่องฉีดจ่ายสาร
เครื่องฉีดจ่ายสาร LAMBDA VIT-FIT

• ระบบฉีดสาร VIT-FIT มีลักษณะยึดตึดกับที่ สามารถใช้ได้กับ syringe หลายขนาด (ตั้งแต่ขนาดเล็กระดับ micro จนถึงขนาด 150 มิลลิลตร และมากกว่า).

• หลอดฉีดยาจะผูกติดยึดแน่น ทั้งในทิศทางที่มาการฉีดสารเข้าไป และการเติมสาร.
• มีความเสถึยรของอัตราการไหลสูง.
• ขนาดแรง 300 นิวตัน (สูงสุด 600 นิวตัน สำหรับรุ่นที่ต้องการใช้แรงดันสูง)
• สามารถตั้งค่าโปรแกรมการทำงาน (สูงสุด 99 ขั้นตอน)
• ใช้งานได้ง่าย
• มอเตอร์ มีคุณภาพสูง ทนทาน
• สามารถเชื่อมต่อกับ Output 2 อัน ได้พร้อมกัน
• สามารถสั่งการได้ระยะไกล
• สามารถเชื่อมต่อ RS-485 lnterface (Optional)
สามารถใช้กับซอฟท์แวร์ PNet (Optional) Syringe pump

เครื่องควบคุมการไหลของก๊าซ
เครื่องควบคุมการไหลของก๊าซ

LAMBDA MASSFLOW ตัวควบคุมการไหลของก๊าซถูกออกแบบมาให้ใช้กับระบบ LAMBDA MINIFOR FERMENTOR MASSFLOW สามารถควบคุมค่า PH ได้โดยอัตโนมัติสำหรับการเพราะเลี้ยงเซลล์โดยเฉพาะและไม่จำเป็นต้องควบคุมปริมาณก๊าซอื่นๆ ในระบบ

• ควบคุมค่า PH ในการเพราะเลี้ยงเซลล์โดยการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซ CO2.
• ควบคุมปริมาณการ ไหลของก๊าซในอากาศ,ออกซิเจน,ไนไตรเจน,คาร์บอนไดอกไซด์ หรือ ก๊าซอื่นๆ ด้วยตัวควบคุมที่เหมาะสม
• เซนเซอร์ควบคุมอัตรการ ไหลที่มีคุณภาพสูงด้วยการลดความดันต่ำลง
• สามารถใช้งานได้โดยอิสระ และตรวจสอบสถานะการทำงานได้จากหน้าจอ.
• กำหนดอัตราการไหล 0-500 มิลลิลตร/นาที หรือ 0-5 ลิตร / นาที.
• ควบคุมอัตราการไหลโดยวาวน์ที่ถูกสั่งจากระบบ Microprocessor.
• มีค่าความผิดพลาดของการไหลเชิงเส้นน้อยกว่า + 3%
• อ่านการทำซ้ำดีกว่า + 0.5% .
• สามารถควบคุมอัตราการไหลโดยการตั้งค่าโปรแกรม.
• สามารถบันทึกค่าปริมาณการไหลด้วย INTEGRATOR
• RS-485 interface (เป็นตัวเลือก)
• ซอฟแวร์ PNet (เป็นตัวเลือก)
MASSFLOW
Copyright LAMBDA Laboratory Instruments. All Rights Reserved • Imprint