PDF Belgeleme
  PRICES
 

LAMBDA PUMP-FLOW INTEGRATORLAMBDA PUMP-FLOW INTEGRATOR
Kontrollü proseslerde zamana karşı ne kadar sıvı, gaz veya toz transfer edildiğinin görülmesini sağlar

• pH düzeyinin asit veya baz eklenerek kontrol edildiği kimyasal reaksiyonlar (örn. esterlerin, amidlerin, anhidritlerin vs. hidrolizi) sırasında pH kontrolü
• Çok sayıda enzimde (pH değeri kullanılan esteraz, akilaz, lipaz, proteaz ve diğer enzimler) enzim faaliyetlerinin ölçülmesi
• Fermantasyon ve hücre kültürleri sırasında hücrelerin metabolik faaliyetinin kontrol edilmesi ve kantitaf ölçümü (pH, rH, pO2, pCO2, iletkenlik ve gerekli diğer parametrelerin kontrolü)
• Köpük oluşumunun kaydedilmesi (köpük önleyici maddenin otomatik olarak eklenmesi)
• Bir termostat tarafından kontrol edilen reaktif ilavesi ile ekzotermik reaksiyonlar sırasında reaktif ilavesinin kaydedilmesi
• Jel kademeleri, kromatografi vs. kullanılarak titrasyon sırasında reaktif tüketimlerinin kaydedilmesi

read more... LAMBDA PUMP-FLOW INTEGRATOR

 ↑ Up
Copyright LAMBDA Laboratory Instruments. All Rights Reserved • Imprint