Laboratorní přístroje LAMBDA

LAMBDA Laboratorní přístroje vyvíjí a dodává následující laboratorní přístroje: bioreaktor, fermenter / fermentor, kolektor frakcí, peristaltické pumpy, injekční pumpa, dozer, integrátor, fermentační software. Všechny laboratorní přístroje jsou konstruovány s důrazem na ekonomický a bezporuchový provoz, snadné ovládání, snadné programování a na vysokou funkčnost. To vše bez nároku na vysoké pořizovací a provozní náklady. Krédo.

LAMBDA Laboratorní přístroje - kde inovace drží kvalitu nahoře a ceny dole

Laboratorní bioreaktor LAMBDA Minifor MINIFOR Bioreaktor

Stolní bioreaktor pro kultivaci buněk s konceptem "snadné sterility".

• Sterilizace v běžném autoklávu.
• Užitečný objem kultury od 0,035 do 6 l s jedním přístrojem – dostatečný laboratorní rozsah.
• IR zářič s pozlaceným reflektorem pro šetrné a přesné ohřívání kultur – „umělé slunce“ odbourává problematické použití oplášťovaných reaktorů.
• Přírodou inspirované pružné “fish-tail” míchadlo pro jemné míchání buněčných kultur.
• Plně automatické řízení průtoku plynů.
• Samočisticí distributor plynu.
• Kontinuální kultivace a řada dalších možností.
více... Bioreaktor

Laboratorní fermentor LAMBDA Minifor
MINIFOR Fermentor

Inovacemi ke kvalitnímu fermentoru za poloviční cenu.

LAMBDA MINIFOR je nový koncept v laboratorní fermentaci.

• Velmi snadné sestavení.
• Celoskleněné reaktory se šroubovacími hrdly.
• Automatické řízení teploty, pH, pO2 (volného kyslíku DO), průtoku vzduchu.
• Přehledný displej zobrazující všechny měřené veličiny.
• Nové vibrační míchání se silikonovou membránou nahrazuje drahé magnetické spojky.
• Extrémně kompaktní ale přesto pohodlně ovladatelný s plným přístupem ze všech stran.
• Možnost plného řízení a záznamu na PC (až 99 přístrojů).
více... Fermentor

Sběrač frakcí LAMBDA Omnicoll
OMNICOLL Kolektor frakcí

Nový koncept ve sběru frakcí.

• Sběr frakcí do libovolného stojánku.
• Sběr neomezeného počtu jednotlivých či vícečetných frakcí.
• Bez nebezpečí rozlití a zatečení; celý kolektor je umístěn nad zkumavkami.
• Neomezený počet programů.
• Extrémně snadné programování pozic stojánků a zkumavek pomocí fixu.
• Frakce v závislosti na čase (0,1 – 9999 min) nebo objemu (0,01 – 500 ml) a stejně velkých objemů.
• Vzorkování s přestávkami a promytím cesty (např. při fermentaci nebo kultivaci buněk).
• Může být umístěn v chladící lázni nebo jakémkoliv temperovaném zařízení.
• Vysoká kvalita za poctivou cenu.
• Patentováno.
• Vícečetný nástavec pro simultání sběr frakcí (až 18).
• Kovová konstrukce odolná rozpouštědlům.
• Zkumavky jsou snadno přístupné ze všech stran.
více... Sběrač frakcí
Peristaltické pumpy LAMBDA Preciflow, Multiflow, Hiflow, Maxiflow, Megaflow
Peristaltická čerpadla PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW, MAXIFLOW, MEGAFLOW

Praktické, přesné a spolehlivé peristaltické pumpy, které jsou nejkompaktnější v této třídě.

• Průtok od 0,01 do 60000 ml/hod.
• Digitální nastavení rychlosti 1:1000.
• Nová technologie motoru.
• Možnost plného dálkového ovládání.
• Napájení nízkým napětím pro maximální bezpečnost.
• Možnost napájení z baterie.
• Výrazně prodloužená životnost hadiček a snížená pulzace. Minimalizované náklady na spotřební materiál i provoz.
• Programovatelný průtok (až 99 kroků) se spuštěním či zastavením bez použití nějakého časovače.
• Sledování reakční kinetiky při použití „PUMP-FLOW INTEGRATOR“.
více... Peristaltické pumpy

Injekční pumpa LAMBDA VIT~FIT
VIT~FIT injekční pumpa - stříkačková pumpa

Vynikající poměr cena / výkon.

• Nový systém upevnění stříkačky “Vit-Fit” umožňuje použít libovolnou stříkačku bez adaptéru (od mikro stříkaček až po velkoobjemové – 150 ml).
• Manipulace se stříkačkami je velice snadná.
• Stříkačka je pevně uchycena v obou směrech plnění i dávkování.
• Velmi vysoký průtok (0 – 150 ml/min).
• Síla 80 nebo 300 N a 160 nebo 600 N u HP modelu (i pro velmi viskózní látky).
• Programovatelné (99 kroků pro plnění a dávkování).
• Ovládání dvoucestného ventilu.
• Řízení na dálku.
• Rozhraní RS 485 (volitelně).
více... Injekční pumpa
Regulátor průtoku plynu LAMBDA MASSFLOW
MASSFLOW Regulátor průtoku plynu

Nový regulátor průtoku plynu speciálně vyvinutý pro použití s LAMBDA MINIFOR.

MASSFLOW umožňuje přesné automatické řízení pH v buněčných kulturách bez nutnosti dalších čerpadel a měřidel.

• Umožňuje řídit pH v buněčných kulturách regulovaným přidáním plyného CO2, N2 nebo jiného vhodného plynu.
• Může být také použitý samostatně, protože všechny funkce jsou přístupné z čelního panelu.
• Vysoce kvalitní laminární průtokové čidlo.
• Měřicí člen ukazuje minimální pokles tlaku.
• Lineární chyba je menší než ± 3 % čtení (což je mnohem lepší než přesnost vyjádřená jako procenta z celého rozsahu používaná některými výrobci).
• Opakovatelnost je lepší než ± 0,5% čtení.
• Průtok může být programován a objem sčítán.
• Průtok je regulován speciálním proporciálním jehlovým ventilem, který je řízen mikroprocesorem.
více... Regulátor průtoku plynu

Dávkovač sypkých látek LAMBDA Safety Doser
LAMBDA SAFETY DOSER

Unikátní pumpa pro sypké pevné látky

• Umožňuje automatické nebo kontinuální dávkování pevných, práškových a krystalických látek bez lžičky.
• Nezbytné pro dodržení požadavků "Správná laboratorní praxe" (GLP) a bezpečnostních standardů
• Snadné sestavení.
• Hermetická konstrukce umožňuje práci v ochranné atmosféře (Ar, N2,…).
• Bezpečná manipulace s toxickými látkami.
• Patentováno.
• Programovatelné.
• Řízení z PC (volitelně).
více... LAMBDA SAFETY DOSER
AeroSilento – špičkový bezolejový kompresor nebo zdroj vakua
AeroSilento – špičkový bezolejový kompresor nebo zdroj vakua

Spirálový systém byl použit, protože přináší celou řadu zásadních výhod
• Bezúdržbový provoz
• Čistý vzduch / vakuum bez oleje
• Velmi nízká pulzace
• Extrémně nízká hlučnost – pouze 29 dB ! (srovnatelné s PC)
• Dlouhá životnost
• Výborná stabilita průtoku a tlaku
• Může být využit nejen jako kompresor, ale i jako vakuová pumpa
• Velmi malé rozměry (čelní rozměr jako polovina stránky)
více... AeroSilento
Další produkty

Integrátor průtoku kapaliny

INTEGRATOR

Umožní vidět, kolik kapaliny bylo pumpováno v závislosti na čase v řízeném procesu.

Typické příklady využití:
• Řízení pH v průběhu chemické reakce, když je pH řízeno přidáním kyseliny či zásady (hydrolýza esterů, amidů, anhydridů atd.).
• Měření enzymatické aktivity řady enzymů (esterázy, acylázy, lipázy, proteázy a další užívající pH-stat).
• Řízení a kvantifikace metabolické aktivity buněk v průběhu fermentace nebo kultivace (řízením pH, rH, pO2, pCO2, vodivosti nebo dalších potřebných parametrů).
• Záznam o tvorbě pěny (automatickém přídavku odpěňovacího činidla).
• Záznam o přídavku reaktant při exotermické reakcích s přídavkem reaktant řízených termostatem.
• Záznam o spotřebě reaktant při titraci, chromatografii, atd.

Fermentační software

Fermentační software FNet a SIAM

• Software pro plné řízení fermentorů.
• Záznam průběhu fermentace a kultivace buněk.

Copyright LAMBDA Laboratory Instruments. All Rights Reserved • Imprint