درباره ما

درباره ما

کمپانی لامبدا درابتدا به صورت مختصر به حضور معرفی می گردد.

شایان ذکر است کمپانی لامبدا بیش از 35 سال تجربه در طراحی و توسعه وسایل آزمایشگاهی داشته ودارد.

ابداع و توسعه و تامین ابزار آزمایشگاهی با کیفیت بالا با خواص جالب و خلاقانه برای مفاهیم بیوتکنولوژی

میکروبیولوژی ، مواد غذایی و کشاورزی و شیمیایی و دارو سازی برای استفاده در آزمایشگاه عمومی و آموزشی.

LAMBDA Laboratory Instruments

where innovation keeps quality high and prices low

LAMBDA credo 

  • “Money making“ is not the primary goal of LAMBDA! In its original sense, money printing is a criminal act. Therefore EBIT, RONOA and other economical terms are not our dogmas.
  • LAMBDA tries to put all resources, experience and knowledge to invent, develop, produce and distribute highly advanced innovative products, which will help our clients to perform their work better, more efficient and easier. While retaining high quality, our products should have the lowest possible price.
  • LAMBDA encourages creativity in all directions. Creativity is an important means to get new ideas, increase efficiency and solve problems. The creative action is personally so satisfactory, because in it we imitate our Creator.
  • LAMBDA stimulates the personal freedom, freedom of ideas, action, decision and responsibility. Without freedom there is no creativity and also, no love.
  • LAMBDA limits maximally all bureaucracy because it is the major enemy of creativity and freedom.
  • LAMBDA fights against the fear of making mistakes because it leads to inactivity and inhibits creativity.