Automatický odpěňovač

Automatický odpěňovač

Ušetřete peníze a cenné pracovní místo kolem laboratorního MINIFOR fermentoru-bioreaktoru díky světově nejmenšímu odpěňovacímu systému.

Světově nejmenší kontrolní odpěňovací systém

Laboratorní bioreaktor-fermenter LAMBDA MINIFOR může být vybaven novým detektorem pěny a regulačním systémem (není potřeba nákladný snímač úrovně hladiny).

Světově nejmenší kontrolní systém antipěny, který se skládá z miniaturního pěnového detektoru ANTIFO a miniaturního stříkačkového čerpadla DOZITA.

Princip automatického regulačního odpěňovacího systému

  • Přítomnost pěny je detekována měřením zvýšené elektrické vodivosti.
  • Jednoduše, dvě kanyly ve fermentační nádobě jsou použity jako elektrody.

Přítomnost pěny v nádobě reaktoru je detekována měřením elektrické vodivosti. Pěna způsobuje zvýšení elektrické vodivosti. Elektrickou vodivost lze měřit bez jakékoliv drahé protipěnové sondy či hladinového čidla. Místo protipěnové sondy se jako elektrody používají dvě kanyly čtyřnásobného portu pro odběr vzorků a krmení fermentační nádoby LAMBDA MINIFOR. Díky tomu není zapotřebí pro detekci pěny dálší detektor.

ANTIFO: detektor pěny

  • Anti-pěna detektor/regulátor
  • Snímá přítomnost pěny
  • Odesílá signály do DOZITA
  • Není zapotřebí další port pro sondu

Anti-pěna detektor/regulátor ANTIFO zabýrá jen minimální prostor za fermentační nádobou MINIFORU. Vysílá impulsy k miniaturnímu injekčnímu čerpadlu DOZITU, který přidává do fermentační nádoby malé množství protipěnivé kapaliny.

Pokud signálizace pěny přetrvává, po 20 sekundách se přidá další protipěnivá látka. Zvláštní pozornost je věnována prevenci předávkování činidlem proti pěnění.

Detektor ANTIFO pracuje buď s čerpadlem s miniaturní injekční stříkačkou DOZITEM a nebo s peristaltickými čerpadly LAMBDA.

DOZITO: Miniaturní injekční pumpa

  • Miniaturní stříkačková pumpa
  • Přidává protipěnivé činidlo na základě přijatých signálů
  • Zabraňuje předávkování protipěnivé kapaliny
  • Nový princip pohybu

Injekční pumpa DOZITO je jen o něco větší než samotná stříkačka. V injekční pumpě DOZITO je použit zcela nový princip pohybu (žádné motory, žádné elektromagnety, žádný stlačený plyn a podobně). Nastavení a použití injekční pumpy DOZITO je velmi snadné.

LAMBDA dodává mini-pumpu DOZITO pro kontrolovatelné přidávání protipěnové kapaliny během fermentace v laboratorním systému MINIFOR fermentor/bioreaktor. Dávkování protipěnivé kapaliny lze nastavit od jedné kapky do 15 kapek v jednom kroku.

DOZITO lze také použít pro dávkování malých opakujících se množství jiných kapalin (např. oleje, lepidla, cementy, apod.) v laboratorních nebo průmyslových aplikacích. Vzhledem k tomu, že se nepoužívá žádný stlačený vzduch, ovládání objemu je mnohem jednodušší.