Laboratorní fermentor-bioreaktor

Laboratorní fermentor-bioreaktor

Stolní laboratorní fermentor MINIFOR LAMBDA byl vyvinut na základě dlouhé osobní praktické zkušenosti s fermentacemi.

MINIFOR laboratorní fermentor-bioreaktor

Cílem bylo navrhnout spolehlivý kompaktní praktický fermentor, který byl snadno ovladatelný a schopný měřit a kontrolovat všechny důležité parametry biologické kultury v kvalitě dostupné jen u mnohem dražších přístrojů

Fermentor potřebuje minimální plochu na laboratorním stole a je koncipován pro fermentace v objemech od 35 ml až do 6 l. Několik fermentorů může být přisunuto k sobě, přičemž vznikne souprava umožňující provádět několik fermentací zároveň. Toto uspořádání je vhodné při optimalizaci růstových parametrů kultur, biotransformací, hledání různých enzymových aktivit apod. Každý fermentor má svou vlastní elektroniku, displej, ovládání a může být individuálně programován. Fermentor nebo celá řada fermentorů může být řízena programem FNet nebo SIAM, které umožňují řízení, zapisování a zpracování dat podle požadované potřeby

K podstatnému snížení ceny fermentoru došlo díky zavedení inovací založených na zkušenostech dlouhodobé praxe v oboru:

  • Nádoba fermentoru je vybavena hrdly se závity Pyrex se silikonovým těsněním, což zaručuje sterilitu a snadnou obsluhu. Odpadají drahé nerezové příruby a přechod k nádobě jiného objemu je podstatně levnější.
  • Místo klasických vrtulkových či slabých magnetických míchaček je použit nový magnetický mixér, který netvoří vír a produkuje méně pěny. Vratný pohyb vede k intensivnímu míchání média a k dobrému přenosu kyslíku při maximální šetrnosti k buňkám. Membrána umístěná ve víku tančíku ho hermeticky uzavírá a plně nahrazuje drahou magnetickou spojku.
  • Velkou novinkou je zavedení nového pružného míchacího disku FISH TAIL, který je šetrný pro buněčné kultury. Odstraňuje hrany a víry u klasických míchaček.
  • Zcela nové je ohřívání kultury pomocí tepelného zářiče umístěného pod nádobou. Tepelné záření je médiem rovnoměrně absorbováno a nikde nedochází k přehřátí. Tento nový způsob ohřívání zabrání připálení kultury na povrchu topných těles umístěných uvnitř média či ušetří náklady na nádobu s dvojitým pláštěm a ohřevného vodního okruhu s termostatem. Z okolí tančíku takto také zmizí přívodní hadice, šňůry. Navíc umožňuje přirozené chlazení reaktoru, což přispívá k přesné a snadné regulaci teploty media.
  • Fermentor MINIFOR používá novou umělou hmotu, (která není přímo v kontaktu s kulturou) namísto běžného a nákladného víka z nerezu, který uzavírá fermentory.
  • Průtok vzduchu je měřen hmotovým průtokoměrem, který ve srovnání s trubičkovým průtokoměrem dává spolehlivé průtokové údaje i při měnícím se tlaku a tímto umožňuje přesné měření a regulaci rozpuštěného kyslíku změnou průtoku vzduchu.
  • Použití moderních mikroprocesorů umožnilo vyrobit fermentor neuvěřitelně malých rozměrů i přesto, že v základní verzi je regulováno a měřeno až šest různých parametrů

Základní jednotka

V základní jednotce je uloženo napájení, IR zářič, průtokoměr, elektronika, kabelová spojení a mechanická výztuha. Přístroj je kvůli přehlednosti konstruován stupňovitě. V přední části základní jednotky je umístěn ovládací panel s displejem, mikroprocesor a elektronika. Kovový kryt základní jednotky slouží jako plocha pro umístění nádoby fermentoru, pump a lahví s různými roztoky. Kvůli snadnému přístupu jsou pumpy postaveny na nerezových poličkách, které jsou libovolně nastavitelné na dvou zadních tyčích. Na zadní straně základní jednotky jsou konektory k připojení pump a síťový kabel. Lahve s médiem a korekčními roztoky jsou umístěny v praktických držácích s magnetem, který umožňuje bezpečné umístění na libovolném místě vyhrazené plochy. Najde zde místo až sedm lahví.

Ovládání

Ovládací panel se skládá ze čtyřřádkového, podsvíceného displeje a tlačítkového ovladače. Všechny veličiny (teplota, pH, pO2, průtok vzduchu, míchání a volitelný parametr) jsou přehledné na první pohled. Ovládání je jednoduché a logické. Při překročení nastavených minimálních nebo maximálních hodnot parametrů zazní alarm, zmíněná hodnota na displeji je označena hvězdičkou a na společném výstupu alarmů se objeví signál sloužící k ovládání dalších zařízení (např. sběrače frakcí apod.).

Každý fermentor může být připojen na PC přes rozhraní RS 485 nebo RS 232. PC používá k regulaci fermentační program FNet nebo SIAM, díky tomuto program jsou možnosti zadání a zpracování dat prakticky neomezené. Počet ovládaných fermentorů též není prakticky omezen (FNet je pro 6 fermentorů a SIAM i pro 99 zařízení).

Nádoba fermentoru

Obvykle dodávaná fermentační nádoba má pracovní objem až 1,7 l (další velikosti nádob s pracovními objemy od 35 ml až do 6 l jsou také k dispozici a dodávány na vyžádání). Nádoby jsou zhotoveny ze skla laboratorní kvality Pyrex a vybaveny hrdly se šroubovými uzávěry běžně používanými u buněčných kultur. Na centrálním hrdle je našroubován vertikální mixér. Boční závitová hrdla jsou určena pro odvod vzduchu, pH elektrodu s termočidlem, kyslíkovou elektrodu, dávkování korekčních roztoků (H+, OH-, živiny, odpěňovač), očkování a odběr vzorků (ekvivalent 16ti portů). Fermentační nádoby se sterilizují v autoklávu.

Typ nádoby:

0,3

0,4

1

3

7

           

Objem [L]: *)

0.035–0.4

0.15–0.45

0.3–1.7

0.5–3

1–6

Výška [cm]: **)

34

22

34

37

50

Max. průměr [cm]: **)

22

23

25

34

30

*) Objem: přibližné minimální a maximální pracovní objemy. Pracovní objemy se mohou lišit s ohledem na podmínky každého použití.

**) Výška a max. průměr: přibližné dimenze nádoby s typickými příslušenstvími pro autoklávy. Může se lišit podle konfigurace fermentoru / bioreaktoru a použitého příslušenství.

Pojistný přetlakový ventil

Sklo je optimální materiál pro laboratorní fermentory. Sklo je inertní a neuvolňuje nežádoucí látky do média. Bohužel, sklo je křehké a není odolné vůči vysokému tlaku. Za běžných podmínek to není problém, protože tlak ve fermentační nádobě je nízký i při použití mikrofiltru pro odchozí vzduch.

Avšak pokud je výstupní mikrofiltr zablokován (například díky dlouhodobému opakovanému požívání či díky protržení) potom tlak v nádobě může být stejný jako vstupní tlak plynu (doporučený tlak 0,1 MPa). To může být nebezpečné pro skleněnou nádobu, neboť sklo je časem opotřebováváno procesem sterilizace nebo jeho povrch může být nedopatřením poškrábán apod. Všechny tyto vlivy mohou snížit odolnost fermentační skleněné nádoby proti tlaku.

Pokud se tlak uvnitř nádoby blíží 0,1 MPa, přetlakový ventil se otevře. S rostoucím tlakem se únik plynu zvyšuje, dokud není dosažena bezpečná hodnota (unikající hvízdající vzduch lze slyšet, což by mělo upozornit uživatele). V tomto momentu by měl být snížen vstupní tlak vzduchu a výstupní mikrofiltr vyměněn za nový.

Míchání

Klasické vrtulové míchačky byly nahrazeny vertikálním excentrickým mixérem, který pro míchání v laboratorních objemech přináší nesporné výhody. Intenzita míchání je řízena frekvencí (0.1– 20.0 Hz) a amplitudou zdvihu (12 mm). Frekvence míchání je kontrolovaná mikroprocesorem. Mixér je poháněn bezkolektorovým motorem (50W) umístěným vertikálně nad nádobou fermentoru pomocí magnetické spojky. Je spojen dutou osou s jedním, nebo několika míchacími disky. Vzduch je zaváděn pod spodní disk, což zaručuje optimální převod kyslíku do média. Nevzniká žádný vír, jako je tomu u vrtulkových míchaček. Tento způsob míchání je ke kultuře šetrnější, neboť se nevytvářejí přetlaky vznikající na hraně rychle se točící vrtulky. Přepážky (baffles) odpadají. Ještě mnohem šetrnější je nový biomimetický pružný míchací disk FISH TAIL.

Regulace teploty

Nový infračervený zářič umístěný pod nádobou fermentoru se zlatým parabolickým reflektorem se používá k ohřívání média. Tepelné záření (150 W) je soustředěno v dolní části nádrže a je absorbováno médiem podobným způsobem jako, voda absorbuje sluneční tepelné záření (vzniká přirozená konvekce). Záření je rovnoměrně rozptýleno v médiu a nedochází k nebezpečnému přehřátí a denaturaci kultury i při velmi malých objemech kultury. Vzhledem k rychlému působení a nízké teplotní kapacitě spirály zářiče je regulace teploty podstatně přesnější. Teplotní čidlo je umístěno v baničce skleněné pH elektrody a proto reaguje velmi rychle a složí zároveň k automatické teplotní kompenzaci pH a pO2.

Měření a stabilizace pH

Hodnota pH je měřena kombinovanou sterilizovanou pH elektrodou s vestavěným teplotním čidlem(Mettler). Přídavky kyseliny nebo báze jsou kontrolovány mikroprocesorem. Rychlost přídavku je vypočítána tak, aby nedošlo k přesažení nastavené hodnoty. Nastavování konstant jako je tomu u PID regulátoru úplně odpadá. Korekční roztoky jsou pumpovány pumpami PRECIFLOW, MULTIFLOW, Hi-FLOW či MAXIFLOW. Rychlost pumpy je regulována s využitím celého rychlostního rozsahu pumpy 0– 100 %. Tento způsob regulace je jemnější a přesnější než obvyklé zapínání pumpy s pevně nastavitelnou rychlostí. Pumpy nejsou pevně zabudovány a lze je použít i jinde nezávisle na fermentoru. Je možné zpracování dat činnosti pumpy Integrátorem, neboť údaj spotřeby korekčních roztoků v čase pomocí integrátoru umožňuje kvantitativní vyjádření aktivity kultury a jejího růstu. Nákladné a rozporuplné měření optické denzity (hustoty) media odpadá.

Měření a regulace rozpuštěného kyslíku

Koncentrace kyslíku v médiu je měřena sterilizovanou Clarkovou kyslíkovou elektrodou s automatickou teplotní kompenzací. Použitím velké katody je dosaženo rychlé odpovědi elektrody i při použití zpevněné membrány(Mettler) a zároveň je zkrácena doba polarizace. Hlavní část membrány je chráněna proti mechanickému poškození tenkou stěnou z PEEK. Mikroprocesor provádí poloautomatickou dvoubodovou kalibraci s automatickou kompenzací teploty. K regulaci koncentrace kyslíku mediu dochází změnou průtoku vzduchu.

Přívod a odvod vzduchu

Průtok lze nastavit od 0 do 5 l/min po 0,01 l/min krocích při použití hmotového průtokoměru s automatizovaným jehlovým ventilem. Toto měření je nezávislé na tlaku a na teplotě okolního vzduchu.

Vzduch je přiváděn přes sterilní filtr. Spotřebovaný vzduch je odváděn ven z reaktoru přes podobný sterilní filtr. Je také možnost dodat chladič s elektronickým chladícím elementem Peltier (přívod chladící vody není zapotřebí). Chladič zabraňuje ztrátě vody z fermentoru odpařením. Do media vzduch vstupuje přes elastický, samočistící mikrosparger na dolním konci osy míchačky a je dobře rozptýlen v mediu.

Očkování, přídavky a odebírání vzorků

Očkování, přídavky kyseliny, báze, prostředku proti pěnění a odebírání vzorků jsou prováděny přes čtyři nerezové kapiláry, které jsou opatřeny na horním konci PEEK spojkami či uzávěry s dvojitým těsněním LAMBDA SEAL.

Sterilizace

Po oddělení kabelů a uzavření konektorů čepičkami lze celý laboratorní fermentor sterilizovat v autoklávu (např. 120 °C, 25 min.). Díky jednostěnným nádobám je přestup tepla vynikající.

Rozměry

Malý půdorys fermentoru (22 × 40 cm) uspoří kromě nákladů na suroviny i pracovní plochu v laboratoři. Je také zachován dobrý přístup ke všem částem fermentoru.

Kvalitní peristaltické pumpy

Na zadních konzolách je místo až pro čtyři pumpy (PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW, MAXIFLOW). Jejich připojení je řešeno jediným kabelem pro napájení a všechny signály. Pumpy jsou připojeny do odpovídajících zásuvek na zadní straně fermentoru. Tyto pumpy jsou kompaktní, velice kvalitní a úsporné v provozu, neboť používají levné hadičky a přesto je průtok konstantní a životnost dlouhá. Jsou speciálně vhodné pro dlouhé a kontinuální procesy.

Vzhledem k tomu, že čerpadla nejsou integrovaná do fermentoru, mohou být použita i pro jiné účely jinde v laboratoři (např. pro chromatografii atd.), což představuje značné úspory pro uživatele.

Měření a regulace průtoku plynů

LAMBDA MASSFLOW je nový regulátor průtoku plynu speciálně určený pro společné použití s laboratorními fermentory LAMBDA. Umožňuje řízení pH buněčné kultury přidáváním oxidu uhličitého eventuálně dusíku bez použití dalších regulačních stanic. Regulátor je možné použít i samostatně nezávisle na fermentoru, protože všechny funkce jsou přístupné z předního panelu.

Průtok plynu je měřen kvalitním hmotnostním průtokoměrem, přičemž hodnota průtoku je zobrazena na digitálním displeji. Linearita měření je ±3 % a opakovatelnost měření ± 0,5 %. Průtok plynu je regulován speciálně vyvinutým proporcionálním jehlovým ventilem kontrolovaným mikroprocesorem. Průtok plynu lze naprogramovat až v 50 krocích. Objemové signály umožňují stanovit objem protékajícího plynu. Velkou výhodou je také možnost poznamenání prošlých objemů v závislosti na čase.

Několik regulátorů lze kombinovat podle potřeby uživatele a ve spojení s odpovídajícím přídavkem k ovládacímu programu SIAM je vytvořena plynová stanice GAS STATION až pro 4 různé plyny. Tato stanice je unikátní v kvalitě, konceptu i ceně.

Carbometer

- umožňuje měřit koncentraci CO2 v odchozím plynu (0-100 %) 
Technické parametry:
• Přesnost měření CO2: ±3 % 

• Napájení: 12V/6W

• Rozměry: 105 × 80 × 170 mm (W × H × D)

• Váha: 800 g

• Záruka: 2 roky

Oxymeter

- umožňuje měřit koncentraci O2 v odchozím plynu (0-100 %) 
• Přesnost měření: ±2 % 

• Napájení: 12V/6W

• Rozměry: 105 x 80 x 170 mm (W × H × D)

• Váha: 600 g

• Záruka: 2 roky

Ovládání, program FNet a SIAM

Pro monitorování a řízení fermentačních procesů a buněčných kultur v LAMBDA fermentoru byl speciálně vyvinut program FNet. Nabízí jednoduchou a logickou obsluhu a optimální využití fermentoru. Počítačem lze přímo ovládat až 6 fermentorů, 12 integrátorů a 6 pump. Pro mimořádně náročná měření je k dispozici fermentační program SIAM, který uspokojí téměř každý požadavek. Počet ovládaných fermentorů též není prakticky omezen (až 99 ovládaných zařízení). Software běží pod Windows NT, 2000, XP, Vista and Windows 7 a 8.

Napájení, spotřeba proudu: Universal power supply for mains 100-245 V AC/50-60Hz, 560W, CE conform
Rozměry: 22 x 40 x 38 cm (W x D x H)
Displej: LCD 4 x 40 digits with backlight illumination
Fermentační nádoba: Pyrex glass with 6 to 8 side necks; 0.3, 0.4, 1, 3, 7 liter vessels
Tepelný zdroj: High efficiency 150 W infrared (IR) radiation heat source with gilded parabolic reflector
Rozsah regulace teploty: from 5°C over RT to 70°C
Měření teploty: from 0 to 99.9°C in 0.1°C steps
Přesnost teploty: +/- 0.2°C (0 to 60°C)
Teplotní čidlo: Pt 100 incorporated in the glass electrode of the pH probe
Měření a regulace pH: sterilisable pH electrode pH 0-14 with automatic temperature correction, two-point semiautomatic calibration and Variopin connector
Rozlišení: 0.01 pH unit
Přesnost: +/- 0.02 pH unit
Měření a regulace kyslíku: sterilisable Clark type oxygen sensor with fast response, automatic temperature correction, two-point semiautomatic calibration, dissolved oxygen (DO) control through regulation of the airflow rate
Rozsah měření: 0 to 25 mg oxygen/ l, in 0.1 mg/l steps
Měření průtoku vzduchu: 0 to 5 l/min in 0.01 l/min steps, measured by precise mass flow meter, linearity +/- 3%, reproducibility +/- 0.5%
Regulace vzduchu: proportional valve controlled by microprocessor
Tlak vzduchu: 0.05 – 0.2 MPa (0.5 - 2 atm)
Míchání: 50 W Vibromixer 0 to 20 Hz (0 to 1200 rpm) in 0.1 Hz steps (6 rpm) with 1 or more stirring discs; Sterility similar to magnetic coupling
Volitelná regulace: an additional parameter can be controlled by the instrument (foaming control, weight (for continuous cultures), pCO2, redox potential, conductivity, optical density, etc.); with standard 0-10V or 0-20mA output
Odběr vzorků: One large quadruple sampling or additions port with four needles with LAMBDA PEEK double-seal connections, used for sampling, inoculation, antifoam, feeds, harvest, addition of correction solutions etc., additional double ports are available.
Pumpy: up to 4 independent pumps (PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW or MAXIFLOW) with speed variation from 0 to 100 % can be used with MINIFOR lab fermenter-bioreactor
Gas flow control: In addition to pumps, several electronic flow controllers with flow rate ranges of 0-5 l/min (MASSFLOW 5000) or 0-500 ml/min (MASSFLOW 500) can be used for the controlled addition of gases (e.g. N2, O2, air, CO2) in cell cultures; freely configurable gas station module
Pracovní teplota: 0 – 40 °C
Pracovní vlhkost: 0 - 90 % RH, not condensing
Váha: 7.5 kg
PC ovládání: complete PC control and data processing using the fermentation software FNet (for up to 6 MINIFOR fermenters) or SIAM (for an even higher number of instruments)

2021: The biological transformation of white sorghum biomass was performed under operating conditions similar to the MixAlco process. MixAlco batch fermentation process were performed in the LAMBDA MINIFOR bioreactor.

Fawzia J. Shalsh, Nagham Abdul Alrazzaq, Dhoha K. Nagimm 1, Muhammad Abdul Alrheem,  Saffa Abedul Alrheem, Kolad Abd alalah. Bioconversion of white sorghum biomass using MixAlco fermentation process. DYSONA – Applied Science. 2021, 2021(2), 21-27. ISSN 2708-6283. Dostupné z: doi:10.30493/DAS.2021.248966

Industrial Microbiology Department, Directorate of Agricultural Research, Ministry of Science and Technology, Baghdad, Iraq

Keywords: Fermentation, Carboxylate platform, Carboxylic acids, Bioethanol, Volatile matter


2020: Different yeast strains were cultivated in the 0.4L MINIFOR Fermentor to study the metabolic cylce and pathway. 

J. Feltham, S. Xi, S. Murray, M. Wouters, J. Urdiain-Arraiza, C. George, A. Townley, E. Roberts, R. Fisher, S. Liberatori, S. Mohammed, B. Kessler, J. Mellor. Transcriptional changes are regulated by metabolic pathway dynamics but decoupled from protein levels. bioRxiv 833921. doi:10.1101/833921 

Department of Biochemistry, University of Oxford and  Department of Medicine, University of Oxford. 


2020: LAMBDA MINIFOR Bioreactor is used as a Rumen membrane bioreactor to produce volatile fatty acids (VFA) from crop residues (lignocellulosic biomass) by mimicking the digestive system of ruminant animals.

Nguyen, A.Q., Nguyen, L.N., Abu Hasan Johir, M., Ngo, H-H., Chaves, A.V., Nghiem, L.D., Derivation of volatile fatty acid from crop residues digestion using a rumen membrane bioreactor: a feasibility study, Bioresource Technology (2020), doi: 10.1016/j.biortech.2020.123571

Keywords: volatile fatty acids, lignocellulosic biomass, anaerobic digestion, membrane bioreactor.


2020: Enzymatic hydrolysis experiments were carried out in the lab-scale MINIFOR stirred-batch bioreactor. The pretreated vine-shoot waste was delignified with sodium chlorite for lignin removal and then enzymatically hydrolyzed using new types of enzymes (cellulase from Trichoderma reesei and b-glucosidase).

Eniko Kovacs, Daniela Alexandra Scurtu, Lacrimioara Senila, Oana Cadar,
Diana Elena Dumitras & Cecilia Roman (2020): Green Protocols for the Isolation of Carbohydrates from Vineyard Vine-Shoot Waste, Analytical Letters, DOI: 10.1080/00032719.2020.1721001

Research Institute for Analytical Instrumentation, Cluj-Napoca, Romania; Faculty of Horticulture, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Romania. 

Keywords: Carbohydrates; chlorite delignification; microwave pretreatment; structuralcharacterization; vineshoot waste


2020: MINIFOR Bioreactor used to produce Itaconic Acid biotechnologically by Aspergillus terreus fungal strain from glucose

Nemestóthy, N., Komáromy, P., Bakonyi, P. et al. Carbohydrate to Itaconic Acid Conversion by Aspergillus terreus and the Evaluation of Process Monitoring Based on the Measurement of CO2 Waste and Biomass Valorization (2020). DOI: 10.1007/s12649-019-00729-3 

Keywords: Itaconic acid, Aspergillus terreus,Glucose Process monitoring, Off-gas analysis


2019: LAMBDA MINIFOR bioreactor used in turbidostat experiments with recombinant cells in continuous culture operation mode

L. Pasotti, M. Bellato, N. Politi, M. Casanova, S. Zucca, M. Gabriella Cusella De Angelis, P. Magni “A synthetic close-loop controller circuit for the regulation of an extracellular molecule by engineered bacteria”, IEEE Trans Biomed Circuits Syst. 2019 Feb; 13(1):248-258 

Department of Electrical, Computer and Biomedical Engineering, University of Pavia, Centre for Health Technologies, University of Pavia, IRCCS Mondino Foundation, Pavia, Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, University of Pavia.

Keywords: Biological system modelling, feedback circuits, in vivo, synthetic biology, systems biology.


2019: Aerobical production of itaconic acid under batch conditions with the LAMBDA MINIFOR bioreactor

P. Komáromy, P. Bakonyi, A. Kucska, G. Tóth, L. Gubicza, K. Bélafi-Bakó, N. Nemestóthy. “Optimized pH and Its Control Strategy Lead to Enhanced Itaconic Acid Fermentation by Aspergillus terreus on Glucose Substrate” Fermentation 2019, 5(2), 31 https://doi.org/10.3390/fermentation5020031 

Research Institute on Bioengineering, Membrane Technology and Energetics, University of Pannonia.

Keywords: itaconic acid; A. terreus; pH control; glucose; kinetic analysis; Gompertz-model


2019: Lab-Scale Production of Rhamnolipid by Pseudomonas Aeruginosa A3 using MINIFOR  Benchtop Bioreactor

Alshaikh Faqri, Ayoob & Hayder, Nadhem & Hashim, A. (2019). "Lab-scale production of Rhamnolipid by Pseudomonas Aeruginosa A3 and study its synergistic effect with certain antibiotics against some pathogenic bacteria" . 10.13140/RG.2.2.10802.35520.

Department of Biotechnology, College of Science, University of Baghdad

Keywords: biosurfactant, bioreactor, emuslification, chromatography


2018: A large-scale pro-siRNA production method was developed in a LAMBDA MINIFOR bioreactor for high yield production of pro-siRNA

G. Kaur, H‐C. Cheung, W. Xu, J.V. Wong, F.F. Chan, Y. Li, L. McReynolds, L. Huang “Milligram scale production of potent recombinant small interfering RNAs in Escherichia coli”, Biotechnology and Bioengineering. 2018;1–12.

Department of Biomedical Sciences, College of Veterinary Medicine and Life Sciences, City University of Hong Kong, Kowloon Tong, Hong Kong, Biotechnology and Health Centre, City University of Hong Kong Shenzhen Research Institute, Shenzhen, China, Division of RNA Biology, New England Biolabs, Ipswich, Massachusetts.

Keywords: fermentation, pro‐siRNA, RNA interference (RNAi), RNAi therapeutics, small interfering RNA (siRNA)


2018: MINIFOR lab scale bioreactor used for production of bioethanol from lignocellulosic biodegradable municipal solid waste (BMSW) under optimized conditions

Hayder, Nadhim H., Hussain M. Flayeh, and Ali W. Ahmed. "Optimization of Bioethanol Production from Biodegradable Municipal Solid Waste using Response Surface Methodology (RSM)." Journal of Engineering and Sustainable Development Vol 22, no. 01 (2018).

Baghdad University, Biotechnology Department and  Environmental Engineering Department, Baghdad, Iraq.

Keywords:  Biodegradable municipal solid waste; Bioethanol; Fermentation; Bioreactor


2017: Comparison of the experimental and theoretical production of biogas. The MINIFOR Bioreactor filled with 2L of inoculum was incubated anaerobically at 35 C for 1 month. 

El-Asri, O. ; Afilal, M. E. "Comparison of the experimental and theoretical production of biogas by monosaccharides, disaccharides, and amino acids." International Journal of Environmental Science and Technology 2018 Vol.15 No.9 pp.1957-1966 ref.40

Biochemistry and Biotechnology Laboratory, Mohamed First University, Oujda, Morocco.

Keywords: anaerobic digestion, bioenergy, biogas, composition, digesters, energy, equations, estimation, production, renewable energy, substrates. 


2017: Study of the metabolism of isolated lamb’s lettuce cells (Valerianella locusta (L). Laterr.) upon sugar starvation under O2 stress conditions using 13C labeled glucose:

V. B .Mfortaw Mbong, J. Ampofo-Asiama, M. Hertog, A. Geeraerd, B. Nicolai Metabolic profiling reveals a coordinated response of isolated lamb's (Valerianella locusta, L.) lettuce cells to sugar starvation and low oxygen stress (2017)

KU Leuven, Division of Mechatronics, Biostatistics and Sensors (MeBioS), Department of Biosystems (BIOSYST) and Flanders Centre of Postharvest Technology (VCBT), Leuven, Belgium

Keywords: lamb’s lettuce (Valerianella locusta L.) cells, sugar starvation,
low O2 stress,
metabolic response, metabolite profiling, 13C labeling


2017: Efficient ethanol production from whey permeate (WP) and concentrated permeate (CWP) with engineered E. coli in pH-controlled bioreactor MINIFOR

Pasotti, Lorenzo, Susanna Zucca, Michela Casanova, Giuseppina Micoli, Maria Gabriella Cusella De Angelis, and Paolo Magni. "Fermentation of lactose to ethanol in cheese whey permeate and concentrated permeate by engineered Escherichia coli." BMC biotechnology 17, no. 1 (2017): 48.

University of Pavia, Laboratory of Bioinformatics, Mathematical Modelling and Synthetic Biology, Department of Electrical, Computer and Biomedical Engineering, Pavia, Italy; University of Pavia, Centre for Health Technologies, Pavia, Italy.

Keywords: Ethanol; Lactose; Fermentation; Escherichia coli; Whey permeate


2017: LAMBDA MINIFOR fermenters used as continuous anaerobic flow stirred digesters (CSTR) for anaerobic digestion of organic solid waste

M. Nakasima-López, P. Taboada-González, Q. Aguilar-Virgen, N. Velázquez-Limón “Inoculum Adaptation During Start-up of Anaerobic Digestion of Organic Solid Waste” Información Tecnológica Vol. 28(1), 199-208 (2017), doi: 10.4067/S0718-0764201700010002 Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Tijuana, Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali, Baja California, Mexico.

Keywords: biogas; CSTR; anaerobic digestion; inoculums; start up


2017: The effect of different temperatures on sugar starvation in cells isolated from fresh leafy vegetables was studied in MINIFOR bioreactor

Mbong, Victor Baiye Mfortaw, Jerry Ampofo-Asiama, Maarten LATM Hertog, Annemie H. Geeraerd, and Bart M. Nicolai. "The effect of temperature on the metabolic response of lamb’s lettuce (Valerianella locusta,(L), Laterr.) cells to sugar starvation." Postharvest Biology and Technology 125 (2017): 1-12.

KU Leuven, Division of Mechatronics, Biostatistics and Sensors (MeBioS), Department of Biosystems (BIOSYST), Leuven, Belgium; Flanders Centre of Postharvest Technology (VCBT), Leuven, Belgium.

Keywords: Isolated lamb’s lettuce cells; Sugar starvation; Temperature; Metabolome; 13C label


2017: LAMBDA MINIFOR bioreactor for the production of CB.Hep-1 mAb using mouse hybridoma cell culture in protein-free media

Valdés R, Aragón H, González M, Hernández D, Geada D, Goitizolo D et al. Mouse hybridoma cell culture in a protein-free medium using a bio-mimicking fish-tail disc stirred bioreactor. BioProcess J, 2017; 16(1): 51–64.

CIGB, Havana, Cuba.


2016: Robust cellulosic ethanol production from sugarcane bagasse with Saccharomyces cerevisiae ATCC 20602 in LAMBDA MINIFOR laboratory bioreactor under aerobic and anaerobic conditions with controlled redox potential measurement

Jabasingh, S. Anuradha, et al. "Catalytic conversion of sugarcane bagasse to cellulosic ethanol: TiO2 coupled nanocellulose as an effective hydrolysis enhancer." Carbohydrate polymers 136 (2016): 700-709.

Addis Ababa Institute of Technology, Ethiopia; Sathyabama University, India.

Keywords: Cellulosic ethanol; bagasse; Titanium dioxide; Nanocellulose; Cellulase Saccharomyces cerevisiae


2015: S. pyogenes Cas9 protein expressed using a 3L computer-controlled MINIFOR bioreactor in batch medium followed by exponential feeding

Ménoret, Séverine, et al. "Homology-directed repair in rodent zygotes using Cas9 and TALEN engineered proteins." Scientific reports 5 (2015): 14410.

INSERM UMR 1064-ITUN; CNRS UMS3556 Nantes; CNRS UMR7196; Sorbonne Universities; University Pierre & Marie Curie; France.


2015: Fermentation of engineered microorganism in laboratory scale bioreactor MINIFOR for efficient conversion of lactose-to-ethanol

Pasotti, Lorenzo, et al. "Methods for genetic optimization of biocatalysts for biofuel production from dairy waste through synthetic biology." Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2015 37th Annual International Conference of the IEEE. IEEE, 2015.
University of Pavia, Department of Electrical, Computer & Biomedical Engineering and Interdepartmental Research Centre for Tissue Engineering, Italy

Keywords: lactose-to-ethanol conversion; microorganism optimization; synthetic biology; whey protein; permeate; pollutant waste disposal; genetic optimization; green energy production; biofuel production; cheese production process; dairy waste; biocatalyst


2015: Six-species flow cell biofilm model was developed by culturing bacteria in LAMBDA MINIFOR Bioreactor to evaluate the biofilm development under flow and shear conditions

Salli, Krista M., and Arthur C. Ouwehand. "The use of in vitro model systems to study dental biofilms associated with caries: a short review." Journal of oral microbiology 7 (2015).

DuPont Nutrition and Health, Kantvik Active Nutrition, Finland.

Keywords: dental caries, batch culture, continuous culture, artificial mouth, flow cell, microcosm 


2015: Quantification of ribosomal proteins (RPs) from Yeast cells cultured in MINIFOR bioreactor and mouse embryonic stem cells (ESC) to study the core RPs stoichiometry

Slavov, Nikolai, et al. "Differential stoichiometry among core ribosomal proteins." Cell reports 13.5 (2015): 865-873.
Harvard University, USA; Broad Institute of MIT and Harvard, USA and Hubrecht Institute, Netherlands.

Keywords: Budding Yeast cells, Embryonic stem cells (ESC), Ribosomal Protein, RP, ribosomes, mRNA, mass-spectrometry, posttranslational modification, PTM


2014: Cultivation of microalgae (Chlorella vulgaris Beyerinck) in laboratory bioreactor MINIFOR

Heitur, Heiko. Mikrovetika Chlorella vulgaris Beyerincki kasvatamine CO2 sidumise eesmärgil. Diss. 2014.
Eesti Maaülikool (Estonian University of Life Sciences), Estonia.

Keywords: CO2, microalgae, growth rate, photobioreactor


2014: Growing yeast cultures (DBY12007) in the MINIFOR fermenter at steady state to study the aerobic glycolysis and energy flux

Slavov, Nikolai, et al. "Constant growth rate can be supported by decreasing energy flux and increasing aerobic glycolysis." Cell reports 7.3 (2014): 705-714.

Massachusetts Institute of Technology, USA; Harvard University, USA; Hubrecht Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences and University Medical Center Utrecht, Netherlands and Princeton University, USA.

Keywords: Yeast, aerobic glycolysis, exponential growth, O2 consumption, CO2 production, amino acids, mRNAs, proteins, posttranslational modifications, stress sensitivity, respiratory quotient (RQ)


2014: Selective and non-selective batch fermentation of date extract using Saccharomyces cerevisiae (commercial strain used in bakeries (wild strain), glucose selective strains ATCC 36858 and ATCC 36859) studied in LAMBDA MINIFOR fermentor

Putra, Meilana Dharma, et al. "Selective fermentation of pitted dates by S. cerevisiae for the production of concentrated fructose syrups and ethanol." Journal of Physics: Conference Series. Vol. 495. No. 1. IOP Publishing, 2014.

King Saud University, Chemical Engineering Department, Saudi Arabia 
Keywords: Selective, non-selective, fermentation, yeast, S. cerevisiae, fructose, ethanol, date, HPLC, kinetic profile, batch


2014: The metabolic stress response of tomato cell culture (Lycopersicum esculentum) to low oxygen studied using LAMBDA MINIFOR Bioreactor

Ampofo‐Asiama, Jerry, et al. "The metabolic response of cultured tomato cells to low oxygen stress." Plant Biology 16.3 (2014): 594-606.
KU Leuven, Belgium; Flanders Centre of Postharvest Technology (VCBT), Leuven, Belgium;

Keywords: 3C label; cell culture; low O2 stress; Lycopersicum esculentum; metabolome


2014: LAMBDA MINIFOR bioreactor to grow the oral bacteria (Streptococcus oralis, Actinomyces naeslundii, Veillonella parvula, Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis) under planktonic conditions

Blanc, V., et al. "Characterization and application of a flow system for in vitro multispecies oral biofilm formation." Journal of periodontal research 49.3 (2014): 323-332.

DENTAID S. L., Cerdanyola del Vallès, Spain; ETEP Research Group, University Complutense of Madrid, Spain;

Keywords: biofilm model; chlorhexidine; confocal laser scanning microscopy; oral bacteria


2013: Recombinant expression of the Met-CCL5, protease resistant CXCL12 (S4V) and F1-CX3CL1 in E. coli using MINIFOR fermenter/bioreactor to study their role in Cardiovascular disease (CVD)

Projahn, Delia, and Christian Weber. Generation, function and therapeutic application of chemotactic cytokines in cardiovascular diseases. Diss. Hochschulbibliothek der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 2013.

RWTH Aachen, Germany.


2013: Expression of Caf1 protein using Escherichia coli strain in MINIFOR fermentor to study mammalian cell adhesion, shape and number of focal adhesion

Machado Roque, Ana Isabel. "Protein scaffolds for cell culture." (2013).
Newcastle University, UK.


2013: LAMBDA MINIFOR Bioreactor used for recombinant protein (Chemokines) expression in E. coli

Kramp, Birgit, and Robert Ryan Koenen. Establishing the interaction between the CC chemokine ligand 5 and the receptors CCR1 and CCR. Diss. Hochschulbibliothek der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 2013.

RWTH Aachen, Germany.


2013: Systems for High-Density Hybridoma Growth and High-yield mAb production in cell culture: Bench-top stirred tank bioreactors, 1-5 L (MINIFOR - LAMBDA Laboratory Instruments)

Kase, Matthew R., ed. Making and using antibodies: a practical handbook. CRC press, 2013.


2013: Controlled growth of Staphylococcus aureus under various concentrations of BAC (benzalkonium chloride) in MINIFOR fermentor

Cervinkova, Dana, et al. "The role of the qacA gene in mediating resistance to quaternary ammonium compounds." Microbial Drug Resistance 19.3 (2013): 160-167.

Veterinary Research Institute, Brno, Czech Republic.

Keywords: Staphylococcus aureus, benzalkonium chloride (BAC), exponential phase, expression, real-time PCR, culture, concentration


2012: Effective production of Biobutanol from agricultural waste (giant hogweed, hay) using MINIFOR bench-top laboratory fermenter

Mezule, L., et al. "Biobutanol production from agricultural waste: A simple approach for pre-treatment and hydrolysis." Latvian Journal of Chemistry 51.4 (2012): 407-414.
Riga Technical University, Latvia 

Keywords: biofuel, biobutanol, agricultural waste, hydrolysis


2011: Bioethanol production using Yeast (S. cerevisiae) in LAMBDA MINIFOR fermenter

Burešová, Iva, and Luděk Hřivna. "Effect of wheat gluten proteins on bioethanol yield from grain." Applied Energy 88.4 (2011): 1205-1210.
Agrotest Fyto, Ltd., Kroměříž, Czech Republic; Mendel University in Brno, Czech Republic 

Keywords: Bioethanol; Triticale; Wheat; Gluten; Protein


2010: Anaerobic fermentation of the glucose component in dates extract by yeast Saccharomyces cerevisiae

Gaily, Mohamed H., et al. "A Direct Process for the Production of High Fructose Syrups from Dates Extracts." International Journal of Food Engineering 6.3 (2010): 12.
King Saud University, Saudi Arabia; University of Khartoum, Sudan 

Keywords: dates, fructose, glucose, ethanol, fermentation, S. Cerevisiae, yeast, mesophilic, batch


2010: Study of the potential of tree tobacco stems (Nicotiana Glauca r. Grah.) as a bioethanol feedstock with the LAMBDA MINIFOR fermenter

F. Sánchez, M.D. Curt, M. Barreiro, J. Fernández, J.M. Agüera, M. Uceda, G. Zaragoza Tree tobacco (Nicotiana Glauca r. Grah.) Stems as a bioethanol feedstock (2010)

Dpt. Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal. Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Madrid, Spain

Keywords: bioethanol, calorific value, fermentation, fibre, nicotiana, sugar crops


2009: Determination of the alcoholigenous potential of non-cellulosic carbohydrates from prickly pear cladodes by fermentation with the yeast Saccharomyces cerevisiae (commercial strains)

F. Sánchez, M.D. Curt, J. Fernández, J.M. Agüera, M. Uceda, G. Zaragoza Bioethanol production from prickly pear (Opuntia Ficus-Indica (L) Mill.) cladodes (2009)

Dpt. Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal. Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Madrid, Spain

Keywords: bioethanol, fermentation, hydrolysis, sugar crops 


2007: Anaerobic expression using the LAMBDA MINIFOR

Park, Myong-Ok, Taeko Mizutani, and Patrik R. Jones. "Glyceraldehyde-3-phosphate ferredoxin oxidoreductase from Methanococcus maripaludis." Journal of bacteriology 189.20 (2007): 7281-7289.

Research and Development Division, Fujirebio Incorporated, Japan.


2005: pH and temperature continuously recorded with the LAMBDA MINIFOR and SIAM software

Chaignon, Philippe, et al. "Photochemical reactivity of trifluoromethyl aromatic amines: the example of 3, 5-diamino-trifluoromethyl-benzene (3, 5-DABTF)." Photochemistry and photobiology 81.6 (2005): 1539-1543.

Institut de Chimie des Substances Naturelles, C.N.R.S, France.


2003: Bioreactors - An overview of the innovations implemented in MINIFOR bioreactors

Lehky, P. 2003. Bioreactors - New Solutions for Old Problems. International Congress on Bioreactor Technology, Tampere, Finland.

Keywords: bioreactor, fermentor, cell culture, DO probe, gas flow-rate, gas station.


 

Prodáváte / dodáváte přístroje i do USA?

Ano, dodáváme naše přístroje přepravními službami do USA s možností online  sledování.


Jaká je dostupnost produktu?

Máme přístroje na skladě. Přístroje je třeba upravit podle požadavků zákazníka a před odesláním provést test kontroly kvality.


 Jaká záruční doba je nabízena?

Nabízíme dvouletou záruku na MINIFOR fermentor / bioreaktor a pětiletou záruku na peristaltická čerpadla PRECIFLOW & MULTIFLOW.


 Lze použít fermentor jak pro buněčné kultury, tak pro kvasinky?

Ano, MINIFOR fermentor a bioreaktor lze použít pro buněčné kultury i kvasinky (více informací na www.fermentor.net/applications).


 Existuje možnost odebrání či přidání sond do fermentační nádoby?

Ano, MINIFOR fermentor a její nádoba má volné porty pro další sondy (senzory). 
Díky nabídce více portů a dalšímu efektivnímu řešení může být dosaženo konfigurace až 16 či 22 klasických portů.


 Je zařízení vhodné pro použití čisté / smíšené kultury?

Ano, MINIFOR je vhodný pro čistou i smíšenou kulturu. Míchadlo je silné a lze jej snadno přizpůsobit typům kultur a pracovním objemům.


Proč je MINIFOR dokonale vhodný pro paralelní procesy?

Každá kontrolní jednotka zůstává nezávislá, protože je vybavena svým ovládacím panelem a displejem, který zobrazuje hodnoty parametrů. Všechny parametry jsou regulovány lokálně uvnitř každé jednotky fermentoru a bioreaktoru. Toto umožňuje rychlou a přesnou regulaci parametrů. Výhodou je, že v případě problémů s jednou jednotkou budou ostatní jednotky stále fungovat.


Jak důležité je zpomalení regulace parametrů při paralelním zapojení 12 bioreaktorů?

Je třeba vzít v úvahu tento důležitý aspekt - který však nehraje roli v paralelním zapojení LAMBDA MINIFOR fermentorů, protože každý fermentor MINIFOR je vybaven vlastní regulační jednotkou, která lokálně měří a řídí všechny parametry. V důsledku toho není kvalita měření a regulace ovlivněna dlouhými časy přenosu a mrtvými časy v regulaci.


Kolik místa je zapotřebí pro jednotku MINIFOR?

Potřebné místo: přibližně list papíru

Rozměry: 22 cm x 38 cm x 40 cm (Š x V x H)

Váhový modul pro kontinuální kultury Zobrazit více
LAMBDA REDOX unit LAMBDA REDOX měřič Redox potenciálu (mV) Zobrazit více
LAMBDA MINI-4-GAS automatic 4-gas station for cell culture MINI-4-GAS Zobrazit více
Automatický odpěňovač Zobrazit více
FNet Programa de Control de la Fermentación Fermentační software FNet Zobrazit více
SIAM pokročilý program pro fermentace fermentační program Zobrazit více
MINI-4-GAS module MINI-4-GAS softwarový modul Zobrazit více
LAMBDA OXYMETER Měří koncentraci O2 v odchozím plynu Zobrazit více
LAMBDA CARBOMETER Měří koncentraci CO2 v odchozím plynu Zobrazit více
LAMBDA METHAMETER měření koncentrace CH4 (0-100 %) Zobrazit více
PRECIFLOW pumpa-doplňkový set PRECIFLOW peristaltická pumpa, reagenční láhev s kanylou, uchycením, filtrem a hadičkou Zobrazit více
MULTIFLOW pumpa-doplňkový set MULTIFLOW peristaltická pumpa, reagenční láhev s kanylou, uchycením, filtrem a hadičkou Zobrazit více