LAMBDA DOSER dávkovač sypkých látek

LAMBDA DOSER dávkovač sypkých látek

Unikátní pumpa pro sypké pevné látky

  • Umožňuje automatické nebo kontinuální dávkování pevných, práškových a krystalických látek bez lžičky.
  • Nezbytné pro dodržení požadavků "Správná laboratorní praxe" (GLP) a bezpečnostních standardů
  • Snadné sestavení.
  • Hermetická konstrukce umožňuje práci v ochranné atmosféře (Ar, N2,…).
  • Bezpečná manipulace s toxickými látkami.
  • Patentováno.
  • Programovatelné.
  • Řízení z PC (volitelně).

 

PROGRAMOVÁNÍ

Rychlost, čas i pauzu dávkování lze snadno naprogramovat přímo na displeji kontrolní jednotky. Program umožňuje zadat cyklus opakování nastaveného programu např. 1-99 nebo nekonečná smyčka.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Celý rozsah rychlosti dávkování prášku lze ovládat pomocí napětí 0-10 V. Funkce zapnutí a vypnutí dávkovače (ON/OFF) může být řízeno externím kontaktem nebo signálem 12 V. Rozhraní RS-485 nebo RS-232 (volitelné) umožňuje ovládání přes počítač. K dispozici je také řídící program PNet (volitelné).

SNADNÁ MONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ

LAMBDA DOSER byl zkonstruován s ohledem na snadnou montáž a čištění. Lze jej připojit k libovolné skleněné nádobě opatřené spojením se standardní redukcí NS 29/32. Všechny části, které přijdou do kontaktu s dávkovanými sypkými látkami, jsou vyrobeny z chemicky odolných materiálů.

OBJEM NÁDOB kompatibilních s dávkovací jednotkou

Dávkovače prášku DOSER a HI-DOSER se dodávají s následujícími skleněnými nádobami:

 0,2 l skleněná nádoba

- odpovídá 250 g NaCl, 200 g NaHCO3 nebo 150 g sacharózy. Tato kapacita je optimální pro většinu laboratorních aplikací.

1 l skleněná nádoba (objem přibližně 1 l)

3 l skleněná nádoba (objem přibližně 3 l)

Skleněné nádoby jsou snadno vyměnitelné. Boční hrdlo skleněné nádoby umožňuje plnění během provozu.

Typ: LAMBDA DOSER / HI-DOSER – microprocessor-controlled programmable powder dosing instrument
Programování: DOSER: up to 27 steps of speed and time; HI-DOSER: up to 99 steps of speed and time
Časové rozlišení: 0 to 999 minutes in 1 minute steps or 0 to 99.9 minutes in 0.1 minute steps: time resolution can be selected individually for each program step
Motor: DOSER: microprocessor controlled stepping motor; HI-DOSER: microprocessor controlled brushless long life BLDC motor with neodymium magnets
Rozsah rychlosti dávkování: 0 to 999
Rozhraní: RS-485 (optional) or RS-232 (optional)
Zdroj: DOSER: 95–240 V/50–60 Hz AC plug-in power supply with DC 12V/12W output; HI-DOSER: 95–240 V/50–60 Hz AC plug-in power supply with DC 12V/50W output; possible field operation on 12 V accumulator
Objem: Approx. 0.2 L, 1 L and 3 L glass vessels
Rozměry: DOSER motor unit: 6 (H) x 7 (W) x 13 (D) cm; HI-DOSER motor unit: 10.5 (W) x 9.5 (H) x 13 (D) cm; Glass vessel approx. 0.2 L: 30 (H) x12 (W) x 5 (D) cm; Glass vessel approx. 1 L: 30 (H) x 18 (W) x 14 (D) cm; Glass vessel approx. 3 L: 38 (H) x 21 (W) x 17.5 (D) cm
Bezpečnost: CE, meets IEC 1010/1 norm for laboratory instruments
Pracovní teplota: 0 - 40 °C
Pracovní vlhkost: 0-90% RH, not condensing
Dálkové ovládání: 0–10 V DC (dosing speed control), 3–12 V DC (ON/OFF control); (option 0-20 or 4-20 mA)
Software: PC control software PNet (optional)

2024 


Při experimentech s „bleskovou pyrolýzou“ byla prášková biomasa (směs celulózy, hemicelulózy, ligninu a popela) přiváděna do dusíkového potrubí uvnitř Venturiho trubice pomocí „dávkovače sypkých látek“ LAMBDA Hi-DOSER v množství 1 až 20 g/mn.

Proust, C., Proust, M., & Foyer, J. (2024, February). High temperature pyrolysis of lignocellulosic biomass for biogas production. In Technological Systems, Sustainability and Safety. 

https://hal.science/hal-04538203 (2024 May 14) 


Studie segregace pevných látek: Dávkovač pevných látek na horní části fluidního reaktoru byl LAMBDA DOSER 3L, který přidával kontinuální pevnou látku rychlostí až 13.7 g/min.

Ciércoles, R., Lasobras, J., Soler, J., Herguido, J., & Menéndez, M. (2024). A Preliminary Assessment of Sorption Enhanced Methanol Synthesis in a Fluidized Bed Reactor with Selective Addition/Removal of the Sorbent. Removal of the Sorbent. 


https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4735903


Před zahájením pyrolýzy bylo 6 g materiálu rovnoměrně promícháno a přidáno do podavače LAMBDA DOSER 0.2L.

Wang, X., Peng, Y., Zhou, R., Fan, L., Zhang, Q., Cui, X., Wu, Q., Zeng, W., Tian, X., Ke, L., Ruan, R., & Wang, Y. (2024). Production of monocyclic aromatic hydrocarbons from microwave co-pyrolysis of polyethylene terephthalate and low-density polyethylene using coconut husk carbon as microwave absorbent. Chemical Engineering Journal, 150732.
https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.150732


Studie o významu vlastností vstupní suroviny (vlhkost, těkavé látky, obsah vázaného uhlíku a popela) ve fázi přikládání částic pro zplyňování odpadní biomasy v režimu downdraft: Pro dávkování částic (odpad z datlové palmy, olivové výlisky, čistírenské kaly) bylo použito dávkovací zařízení Lambda (LAMBDA DOSER 0.2L) a testován průtok zplyňovače, jmenovitý výkon a doba skladování.

Khan, S., Adeyemi, I., Moustakas, K., & Janajreh, I. (2024). Investigating the characteristics of biomass wastes via particle feeder in downdraft gasifier. Environmental Research, 118597.
https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.118597


2023


Automatické dávkovací zařízení LAMBDA DOSER bylo použito k průběžnému dávkování 70-80 % Al2O3 potřebného pro teoretickou 100 % účinnost proudu. Mezních hodnot systému v důsledku kritického zanesení přívodního kanálu oxidu hlinitého bylo v některých případech dosaženo po 6 až 10 hodinách.

Singh, K., Gunnarsson, G., Magnusson, J. H., Haarberg, G. M., & Saevarsdottir, G. (2023). Performance Evaluation of Low-Temperature KF-NaF-AlF3 Electrolytes for Aluminum Electrolysis Using Vertical Inert Cu–Ni–Fe Alloy Anodes. Journal of The Electrochemical Society, 170(11), 113507.
https://doi.org/10.1149/1945-7111/ad0bae


Lithium-iontová baterie: (křemík a ferrocen [Fe(C5H5)2]; 1 g/min) do plazmové kolony s povrchovou vlnou (SWS) (teplota jádra >4000 K).

Jie, Z., Zhang, Z., Bai, X., Ma, W., Zhao, X., Chen, Q. & Zhang, G. (2023). Surface-wave-sustained plasma synthesis of graphene@Fe–Si nanoparticles for lithium-ion battery anodes. Appl. Phys. Lett. 11 September 2023; 123 (11): 113902. 

https://doi.org/10.1063/5.0159269


2022 


Vzorek HDPE granulí byl vložen do dávkovače sypkých látek (LAMBDA DOSER 1 L).

Dai, L., Zhou, N., Lv, Y., Cobb, K., Chen, P., Wang, Y., Liu, Y., Zou, R., Lei, H., Mohamed, B. A., Ruan, R., & Cheng, Y. (2022). Catalytic reforming of polyethylene pyrolysis vapors to naphtha range hydrocarbons with low aromatic content over a high silica ZSM-5 zeolite. Science of The Total Environment, 847, 157658.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157658


Experimentální kanál pro separaci magnetických částic: V prvním kroku byl popílek dávkován dávkovacím systémem LAMBDA s 1l nádobou (umístěnou nad vaničkou uprostřed průřezu kanálu) do horizontálního kanálu a rozptylován stlačeným vzduchem (3 bary) proudícím z ploché trysky na vaničku (viz obrázek 1 v publikaci).

Czech, T. (2022). Morphology and chemical composition of magnetic particles separated from coal fly ash. Materials, 15(2), 528.
https://doi.org/10.3390/ma15020528


Dávkování prášku Al2O3 a dalších sušených prosetých částic v uzavřeném aerosolovém generátoru: Částice byly dávkovány pomocí objemového dávkovače prášku LAMBDA DOSER 0.2L do 1⁄4" T-kusu, kde byl prášek zachycen proudem stlačeného vzduchu (5 L/min) a veden jako aerosol instalačním tokem.

Prüfert, C., Beitz, T., Reich, O. & Löhmannsröben, H.-G. (2022). Inline process analysis of copper-bearing aerosols using laser-induced breakdown spectroscopy, laser-induced incandescence and optical imaging. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 197 (2022) 106527.
https://doi.org/10.1016/j.sab.2022.106527 


Částice uhlí byly do reaktoru přiváděny mikroprocesorem řízeným programovatelným podavačem prášku (LAMBDA Hi-DOSER) umístěným nad trubkou reaktoru... Výhodou tohoto podavače prášku je relativně rovnoměrné dávkování, které zabraňuje ucpávání podavače a nestabilitě produkce plynu.

Dai, T., Xu, C., Zhang, Q., Liu, X., Chang, Z. & Yang, Y. (2022). Experimental study of the solar-driven steam gasification of coal in an improved updraft combined drop-tube and fixed-bed reactor. Energy Conversion and Management, Volume 259,2022,115571,ISSN 0196-8904.
https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115571


Integrální rozpouštěcí teplo acidobazické neutralizace bylo měřeno v míchaném reaktoru pomocí reakčního kalorimetru (RC1e, Mettler Toledo Ltd.), zatímco LAMBDA DOSER kontinuálně přiváděl kyselinu nebo zásadu jako pevné látky: 23.6 g/min kyseliny citronové; 30 g/min NaOH; 21 g/min NaOH; 14.8 g/min NaOH; 7.2 g/min NaOH.

Ran, Z., Ni, L., Pan, Y., Chen, Y., Wang, J., Jiang, J. & Shu, C-M. (2022). Safety Criteria for Solid–Liquid Heterogeneous Systems in Semibatch Reactors. ACS Omega 2022 7 (24), 21207-21219 
https://doi.org/10.1021/acsomega.2c02139


Rychlost dávkování železné rudy se nastavuje přímo pomocí přístroje pro dávkování prášku.

Zarl, M. A., Ernst, D., Cejka, J., & Schenk, J. (2022). A New Methodological Approach to the Characterization of Optimal Charging Rates at the Hydrogen Plasma Smelting Reduction Process Part 1: Method. Materials, 15(14), 4767.
https://doi.org/10.3390/ma15144767


Dávkování železné rudy Carajas.

Ernst, D., Zarl, M. A., Cejka, J., & Schenk, J. (2022). A New Methodological Approach on the Characterization of Optimal Charging Rates at the Hydrogen Plasma Smelting Reduction Process Part 2: Results. Materials, 15(12), 4065.
https://doi.org/10.3390/ma15124065


Experimentální uspořádání katalytické pyrolýzy: Programovatelný podavač (LAMBDA DOSER 1L) dávkoval plastové pelety, obvykle rychlostí 120 g/h, do aquartzového reaktoru, který obsahoval 1 kg kuliček karbidu křemíku o průměru 8 mm. Kuličkové lože bylo při všech testech v této studii zahříváno a udržováno na teplotě 500 °C pomocí programovatelného mikrovlnného ohřevu.

Zhou, N., Dai, L., Lyu, Y., Wang, Y., Li, H., Cobb, K., Chen, P., Lei, H. & Ruan, R. (2022). A structured catalyst of ZSM-5/SiC foam for chemical recycling of waste plastics via catalytic pyrolysis. Chemical Engineering Journal, Volume 440, 2022, 135836, ISSN 1385-8947.
https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.135836  


2021 


Studie krystalizace polosměsové reakce: Pevná látka byla dávkována pomocí dávkovače LAMBDA DOSER 0.2L a přes dávkovač pevné látky byl vypouštěn pomalý proud stlačeného vzduchu. Pro dávkování byly použity tři pevné látky: CL-20 (150 μm), jemný HMX (5 μm) a hrubý HMX (300 μm). Smícháním hrubého a jemného HMX v poměru 5:1 bylo dosaženo reprodukovatelného dávkování.

Herrmannsdörfer, D., & Klapötke, T. M. (2021). Semibatch reaction crystallization for scaled-up production of high-quality CL-20/HMX cocrystal: efficient because of solid dosing. Crystal growth & design, 21(3), 1708-1717.
https://doi.org/10.1021/acs.cgd.0c01611


Pevné dávkování: Směs 90 g CL-20 (205 mmol), 25 g hrubého HMX (84 mmol) a 5 g jemného HMX (17 mmol) byla dávkována dávkovačem LAMBDA DOSER 0.2L. Přes dávkovač pevné látky byl vypouštěn pomalý proud stlačeného vzduchu, aby se zabránilo cementaci pevné látky v důsledku par acetonitrilu. 

Herrmannsdörfer, D., & Klapötke, T. M. (2021). Quality Assessment of the CL‐20/HMX Cocrystal Utilising Digital Image Processing. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 46(4), 522-529.
https://doi.org/10.1002/prep.202000341 


Experimentální konstrukce pro konverzi NOx, zahrnující vertikálně zavzdušněný reaktor a systémy monitorování plynu: Kalibrovaný elektronický dávkovač prášku (Lambda Laboratory Instruments) přivádí recyklovaný plast (kryogenně rozemletý, 150-355 μm) konstantní nízkou dávkou 7 mg/min přes vodou chlazenou sondu do křemenného reaktoru umístěného v elektricky vyhřívané třízónové peci.

Oluwoye, I., Zeng, Z., Mosallanejad, S., Altarawneh, M., Gore, J., & Dlugogorski, B. Z. (2021). Controlling NOx emission from boilers using waste polyethylene as reburning fuel. Chemical Engineering Journal, 411, 128427.
https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.128427


Systém podávání železné rudy a vápna: LAMBDA DOSER 0.2L. Průběžná nakládka se provádí pomocí práškového dávkovacího systému LAMBDA DOSER 0.2L. Nejjemnější ruda měla silné adhezní vlastnosti a způsobovala přemostění, kterému se částečně zabránilo předehřátím v sušárně při 120 °C.

Cejka, J. (2021). Parameterevaluierung für den kontinuierlichen Chargiervorgang von Eisenerzen und Zuschlägen im Wasserstoff-Plasma-Schmelzreduktionsprozess. Masterarbeit, Montan Universität Loeben.

https://pureadmin.unileoben.ac.at/ws/files/7814331/AC16360490.pdf (2024 April 02)


Stanovení rozpustnosti kyseliny itakonové dávkované pomocí podavače tuhých látek LAMBDA DOSER 0.2L řízeného PLS

Holtz, A., Görtz, J., Kocks, C., Junker, M., & Jupke, A. (2021). Automated measurement of pH-dependent solid-liquid equilibria of itaconic acid and protocatechuic acid. Fluid Phase Equilibria, 532, 112893.

https://doi.org/10.1016/j.fluid.2020.112893 


2020

Plazmová výroba nanomateriálů: Práškové prekurzory se zavádějí pomocí gravitačního rotačního dávkovače sypkých látek LAMBDA DOSER, který je připojen ke vstupu do pracovní trubice.

Graves, B., Engelke, S., Jo, C., Baldovi, H. G., De la Verpilliere, J., De Volder, M., & Boies, A. (2020). Plasma production of nanomaterials for energy storage: continuous gas-phase synthesis of metal oxide CNT materials via a microwave plasma. Nanoscale, 12(8), 5196-5208.
https://doi.org/10.1039/C9NR08886E

https://www.rsc.org/suppdata/c9/nr/c9nr08886e/c9nr08886e1.pdf (2024 April 02)


Rozšíření Dakin-Westova postupu s použitím kyseliny glutamové v měřítku 100 gramů provedené v automatizovaném zařízení dávkovači sypkých látek LAMBDA DOSERem.

Würdemann, M. A., Niţu, C., De Wildeman, S. M., Bernaerts, K. V., & Orru, R. V. (2020). The Forgotten Pyrazines: Exploring the Dakin–West Reaction. Chemistry–A European Journal, 26(36), 8090-8100.
https://doi.org/10.1002/chem.202000475 


Systém podávání železné rudy a vápna: K průběžnému dávkování směsi železné rudy a jemných přísad do ocelového kelímku během zkušebního provozu byl použit dávkovací přístroj LAMBDA Hi-DOSER 1L, vyrobený společností LAMBDA Laboratory Instruments.

Naseri Seftejani, M. (2020). Reduction of hematite using hydrogen plasma smelting reduction (Doctoral Thesis, Montanuniversitaet Leoben).
https://pure.unileoben.ac.at/en/publications/reduction-of-hematite-using-hydrogen-plasma-smelting-reduction (2024 Feb. 26)


Laboratorní zařízení pro proces redukce tavením vodíkovým plazmatem (HPSR): Dávkovací systém prášku LAMBDA Hi-DOSER 0.2L byl použit k nepřetržitému zavádění ~3 g/min hematitové železné rudy Carajas s plynem (40 % vodík v argonu) přes dutou grafitovou elektrodu (HGE, vnitřní průměr 5 mm).

Zarl, M. A., Farkas, M. A., & Schenk, J. (2020). A study on the stability fields of arc plasma in the HPSR process. Metals, 10(10), 1394.
https://doi.org/10.3390/met10101394


Podavač (LAMBDA DOSER) byl umístěn na horní části DTF, aby plynule a rovnoměrně přiváděl uhelný prach s průtokem 0.6 až 0.7 g/min. Cíle: Zkoumat hydropyrolýzní chování uhelného prachu v peci s kapkovými trubkamii (DTF) o teplotě 800-1000 °C.

Gao, R., Dou, B., Chang, Q., Xu, J., Dai, Z., Yu, G., & Wang, F. (2020). Effect of temperature and hydrogen on product distribution and evolution of char structure during pyrolysis of bituminous coal in a drop tube furnace. Shanghai Engineering Research Center of Coal Gasification, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, PR China.
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117078 


Systém podávání pevného prášku LAMBDA Hi-DOSER 1L byl použit k průběžnému podávání předem smíchané železné rudy a vápna do zóny plazmového oblouku během obloukové operace. Dávkovač prášku se skládá z dávkovací jednotky a rozdělovače prášku spojeného s krokovým motorem, který řídí počet otáček za minutu a podle toho i rychlost dávkování.

Seftejani, M. N., Schenk, J., Spreitzer, D., & Zarl, M. A. (2020). Slag Formation during Reduction of Iron Oxide Using Hydrogen Plasma Smelting Reduction. Materials 2020, 13, 935;
https://doi.org/10.3390/ma13040935 


2019 

Příprava a dávkování z oxidu hlinitého: Pro odstranění případné vlhkosti byl oxid hlinitý uchováván v peci při teplotě 300 °C přes noc a poté uložen v exsikátoru až do testování elektrolýzy. Pro kontinuální podávání oxidu hlinitého byl použit LAMBDA DOSER (rychlost podávání: 200 - 400 mg/min).

Medino, C. M. (2019). Improving current efficiency in low-temperature aluminum electrolysis with vertical inert electrodes (Doctoral dissertation). 

URI: https://hdl.handle.net/1946/33817 (2024 Mar 27)


Enzymatická hydrolýza byla prováděna v bioreaktoru: Předběžně upravená biomasa byla řízena programovaným LAMBDA DOSERem. (Obsah vlhkosti substrátu: 2.38 %).

Tai, C., & Keshwani, D. (2019). System for optimizing fed-batch hydrolysis of biomass. U.S. Patent No. 10,501,766. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
https://patentimages.storage.googleapis.com/a7/d9/fa/6c34de7d414bd1/US10501766.pdf (2024 April 02) 


Podávání oxidu hlinitého: Během elektrolýzy byl do elektrolytu průběžně přiváděn oxid hlinitý pomocí dávkovacího zařízení dodaného společností LAMBDA Laboratory Instruments. Zařízení LAMBDA DOSER bylo nastaveno tak, aby průběžně dodávalo přibližně 70-80 % oxidu hlinitého potřebného k provedení elektrolýzy při 100 % účinnosti proudu.

Gunnarsson, G., Óskarsdóttir, G., Frostason, S., & Magnússon, J. H. (2019). Aluminum electrolysis with multiple vertical non-consumable electrodes in a low temperature electrolyte. In Light Metals 2019 (pp. 803-810). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-05864-7_98 


Experimentální uspořádání: A) systémy LAMBDA DOSER s přívodem plynu a pevné látky; B) reakční zóna a elektrická pec; C) optický snímací systém

Díaz, W., Toro, C., Balladares, E., Parra, V., Coelho, P., Reyes, G., & Parra, R. (2019). Spectral characterization of copper and iron sulfide combustion: A multivariate data analysis approach for mineral identification on the blend. Metals, 9(9), 1017.
https://doi.org/10.3390/met9091017 


2018 

Hybridní solární/autotermický zplynovač: SiC trubice byla vyrobena s úhlovým otvorem o průměru 45˚ 16.7 mm v zadní části, aby bylo možné dodávat surovinu z gravitačního dávkovače částic LAMBDA DOSER přes Al2O3 trubici. Dávkovač sypkých látek byl v nádobě se vstupní surovinou a těsně pod podavačem proplachován Ar konstantní rychlostí 2 LN/min, aby se zabránilo zpětnému toku reagujících plynů. Dávkovač byl kalibrován pomocí proplachu Ar na rychlost podávání ~60 g/h. Rychlost podávání s 95% intervalem spolehlivosti byla 57.5 ± 2.7 g/h pro aktivní uhlí a 62.3 ± 8.81 g/h pro hnědé uhlíl.

Muroyama, A. P., Guscetti, I., Schieber, G. L., Haussener, S., & Loutzenhiser, P. G. (2018). Design and demonstration of a prototype 1.5 kWth hybrid solar/autothermal steam gasifier. Fuel, 211, 331-340.

https://doi.org/10.1016/j.fuel.2017.09.059 


2016 


Operace podávání enzymové hydrolýzy v dávce prováděné systémem DOSER, který dostával včasné příkazy z LabVIEW (řídicí systém s fuzzy logikou).

Tai, C., Voltan, D. S., Keshwani, D. R., Meyer, G. E., & Kuhar, P. S. (2016). Fuzzy logic feedback control for fed-batch enzymatic hydrolysis of lignocellulosic biomass. Bioprocess and biosystems engineering, 39, 937-944.
https://doi.org/10.1007/s00449-016-1573-1 


2015 


Předběžně ošetřená (přesušená na 60 %, vlhkost 2.38 %) lignocelulózová biomasa pro dávkovou enzymatickou hydrolýzu byla řízena programovaným práškovým LAMBDA DOSERem.

Tai, C., Keshwani, D. R., Voltan, D. S., Kuhar, P. S., & Engel, A. J. (2015). Optimal control strategy for fed‐batch enzymatic hydrolysis of lignocellulosic biomass based on epidemic modeling. Biotechnology and bioengineering, 112(7), 1376-1382.
https://doi.org/10.1002/bit.25552 


Pyrolýza a stanovení kinetických parametrů pomocí přístroje LAMBDA DOSER 1L pro podávání prášku: Fluidizační systém přiváděl tuhý zbytek z kyselé hydrolýzy (AHR) z miscanthu v podstatě konstantní rychlostí a bez blokování. V některých experimentech docházelo k náhlému propadu biomasy do reaktoru v důsledku přemostění a elektrostatické aglomerace výchozího materiálu. Aglomerace byla snadno zničena poklepáním na skleněnou nádobu. Motor byl nastaven na hodnotu 005 (téměř minimální), aby se dosáhlo průtoku pod 1 g/min při průtoku plynu 8 l/min. Uvažuje se o vylepšení, aby se dosáhlo různých kombinací rychlosti přívodu a průtoku plynu s cílem upravit dobu setrvání pevných látek a ekvivalentní poměr pro zplyňování.

Cortes Benitez, A. (2015). Thermal processing of miscanthus, sugarcane bagasse, sugarcane trash and their acid hydrolysis residues (Doctoral dissertation, Aston University).
https://publications.aston.ac.uk/id/eprint/25492/3/Thermal_processing_of_miscanthus_sugarcane_bagasse_sugarcane_trash_and_their_acid_hydrolysis_residues.pdf (2024 April 02)


Studie použitelnosti roztavených anorganických solí v procesu pyrolýzy: LAMBDA DOSER 0.2L dávkovací zařízení bylo naplněno vstupním materiálem, který se skládal ze vstupní suroviny (bukové štěpky, ligninu Virgen-PET nebo Organosolv) a směsi uhličitanových solí (směs uhličitanových solí sušeného Li2CO3 (purum), Na2CO3 (bezvodý, volně tekoucí, Redi-Dri™,ACS-reagent), K2CO3 (bezvodý, volně tekoucí, Redi-Dri™,ACS-reagent) od Sigma-Aldrich Chemie GmbH) a propláchnuto dusíkem: Do reaktoru bylo během 20 minut nepřetržitě přiváděno 5 g vysušeného vstupního materiálu.

Nieberl, M. (2015). Parameterstudie zur thermochemischen Zersetzung organischer Materialien in geschmolzenen Salzen. Bachelor Thesis, Fraunhofer Institut für Chemische Technologie ICT, Pfinztal.
https://doi.org/10.24406/publica-fhg-282280 ,
https://publica-rest.fraunhofer.de/server/api/core/bitstreams/43fc3357-47ba-4bc4-a2d5-b6394d0131c0/content (2024 April 02), 
see „Abbildung 3-1 Abbildung der Versuchsanlage“ 


2014


Pomocí dávkovače prášku LAMBDA bylo do kanálu zavedeno stanovené množství sférických a průhledných skleněných částic simulujících kapičky paliva.

Bodoc, V., & Voicu, D. (2014, July). Experimental investigation of the infrared extinction limitations for vapor concentration measurement in a gas/particle flow. In 17th International Symposium on Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics.
HAL Id : hal-01079181 , version 1
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01079181/document (2024 Feb 22)


Usušené a prosáté částice pytloviny byly přiváděny kalibrovaným dávkovačem (LAMBDA DOSER) do kapkovitého reaktoru s trickle-bed vrstvou.

Krüsi, M. (2014). Heat transfer enhancement in a solar biomass gasifier. Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich (Nr. 21821).
https://doi.org/10.3929/ethz-a-010256755 


2013


Reaktor je vybaven zařízením LAMBDA POWDER DOSER pro kontinuální dodávku pevného NaBH4.

Muir, Sean S. (2013). Sodium borohydride production and utilisation for improved hydrogen storage. PhD Thesis. Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology, The University of Queensland.

https://doi.org/10.14264/uql.2016.540 


2012


Chlorid měďnatý přiváděný do křemenného reaktoru pomocí podavače prášku LAMBDA pro výrobu nanočástic mědi potažených uhlíkem redukcí v plynné fázi

Eiroma, K., Forsman, J., Hult, E.-L., Auvinen, A., Sipiläinen-Malm, T., Alastalo, A., Tapper, U., Leppäniemi, J., Mattila, P., Lyyränen, J., Sarlin, J., Jokiniemi, J., & Mössmer, S. (2012). Water-Based Carbon-Coated Copper Nanoparticle-Fluid Formation of Conductive Layers at Low Temperature by Spin Coating and Inkjet Deposition. Journal of Imaging Science and Technology, 56(4), 40501-1-40501-10 (10).
https://doi.org/10.2352/J.ImagingSci.Technol.2012.56.4.040501 


2011

LAMBDA DOSER používaný jako podavač částic pro Drop Tube Reactor (DTR)

Hampp, F., & Janajreh, I. (2011). Development of a drop tube reactor to test and assist a sustainable manufacturing process. In Advances in Sustainable Manufacturing: Proceedings of the 8th Global Conference on Sustainable Manufacturing (pp. 141-148). Springer Berlin Heidelberg. 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-20183-7_21


Kontinuální podávání práškového chloridu měďnatého na peletové lože oxidu hlinitého (Al2O3) v reaktoru s nanočásticemi z křemenného skla za účelem vývoje inkoustové kapaliny z měděných nanočástic potažených uhlíkem

Eiroma, K., Auvinen, A., Forsman, J., Hult, E. L., Jokiniemi, J., Koskela, P., Sarlin, J., Sipiläinen-Malm, T., & Tapper, U. (2011, January). Development of conductive carbon coated copper nanoparticle inkjet fluid. In NIP & Digital Fabrication Conference (Vol. 2011, No. 2, pp. 458-461). Society for Imaging Science and Technology.
https://citeseerx.ist.psu.edu/doc_view/pid/d22f2a68bdaaa4054fc32e50d30afa87ef2c185c (2024 Feb. 22)
PDF: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d22f2a68bdaaa4054fc32e50d30afa87ef2c185c (2024 Feb. 22)


2007

Časované přidávání částic pomocí LAMBDA DOSER ke studiu výroby a hodnocení feroelektrických kompozitů vyztužených kovovou matricí (FR-MMC)

Poquette, B. D. (2007). Understanding Ferroelastic Domain Reorientation as a Damping Mechanism in Ferroelectric Reinforced Metal Matrix Composites (Doctoral dissertation, Virginia Tech).
https://hdl.handle.net/10919/29169 (2024 Feb. 22)

Jaká je dodací lhůta pro dávkovač sypkých látek DOSER?

Dávkovače DOSER máme skladem a lze je odeslat do několika dnů od objednávky.


 Přijímáte platby kreditní kartou?

Můžete platit kreditní kartou přes PayPal. K provedení platby kreditní kartou není nutné mít účet PayPal.


 Můžete mi prosím poskytnout informaci o velikosti částic, které mohou být dávkovány?

Největší velikost částic sypkých prášků, které lze dávkovat pomocí našeho DOSERU je asi 4 mm. Dobré dávkování prášků závisí v podstatě na jejich tekutosti. Obecně lze nejlépe dávkovat homogenní a sypké prášky.


 Jak LAMBDA DOSER pracuje s látkami náchylnými k shlukování?

Prášek / granule / pevná látka musí být ošetřena tak, aby měla dobré tokové vlastnosti. Pro vytvoření řízené atmosféry je možné povolit průchod plynu dávkovací nádobou.

Často je také možné podstatně zlepšit tekutost příslušných prášků / granulí / pevných látek přidáním Aerosilu (mikronizovaný oxid křemičitý - čistý SiO2) k vašemu prášku (~ 0,1 - 2% hmotnostní).


 Jak LAMBDA DOSER reaguje na abrazivní prášky?

V případě použití abrazivních materiálů s dávkovačem LAMBDA je možnost vyměnit skleněnou nádobu a / nebo rozdělovače podle potřeby.


 Jaká je přesnost dávkování?

Motor kontrolní jednotky je podobně jako u elektronických hodinek řízen elektronikou poháněnou křemenem, proto přesnost dávkování závisí převážně na vlastnostech prášku. Pro nejlepší přesnost a přesné dávky musí být prášek sypký a homogenní.


 Může dávkovač DOSER regulovat hmotnostní průtok (g/min) dávkovaného prášku?

Pomocí dávkovače LAMBDA je vždy možné regulovat hmotnostní průtok prášku. DÁVKOVAČ je možné naprogramovat až na 27 různých párů nastavení rychlosti a času pro ovládání požadovaného hmotnostního průtoku (g/min).


 Je možné řídit DOSER pomocí titrátorů Mettler Toledo, aby se v případě potřeby dávkoval NaF do titračního procesu?

Ano, práškový DOSER lze ovládat pomocí Mettler Titration Excellence T50 / T70 / T90 prostřednictvím komunikace RS-232 (nejběžnější typ připojení s příslušenstvím Mettler), aby bylo možné dávkovat požadované množství prášku do procesu titrace.

Pro integraci DOSERU s titrátorem Mettler je zapotřebí rozhraní RS-232 v dávkovači prášku a propojovací kabel RS-232.