Přístroje

Laboratorní fermentor-bioreaktor

MINIFOR laboratorni fermentor-bioreaktor

Stolní laboratorní fermentor MINIFOR LAMBDA byl vyvinut na základě dlouhé osobní praktické zkušenosti s fermentacemi.

Kolektor frakcí

OMNICOLL automatický sběrač frakcí a vzorkovač

Nový koncept ve sběru frakcí.

Regulátor průtoku plynu

MASSFLOW Regulátor průtoku plynu

Nový regulátor průtoku plynu speciálně vyvinutý pro použití s LAMBDA MINIFOR.

Peristaltické pumpy - Peristaltická čerpadla

PRECIFLOW - MULTIFLOW - HIFLOW - MAXIFLOW - MEGAFLOW peristaltické pumpy

Praktické, přesné a spolehlivé peristaltické pumpy, které jsou nejkompaktnější v této třídě.

LAMBDA DOSER dávkovač sypkých látek

LAMBDA DÁVKOVAČ SYPKÝCH LÁTEK

Unikátní pumpa pro sypké pevné látky

Injekční pumpa

VIT-FIT injekční pumpa - stříkačková pumpa

Vynikající poměr cena / výkon.

Příslušenství

Elektronická chladící smyčka Peltier

HIFLOW pumpa-doplňkový set

HIFLOW peristaltická pumpa, reagenční láhev s kanylou, uchycením, filtrem a hadičkou

HIFLOW pumpa - přídavný set pro fed-batch a kontinuální fermentaci, která je použita pro přísun živin nebo odběru media z fermentoru a bioreaktoru LAMBDA MINIFOR.

MAXIFLOW pumpa-doplňkový set

MAXIFLOW peristaltická pumpa, reagenční láhev s kanylou, uchycením, filtrem a hadičkou

MAXIFLOW pumpa - přídavný set pro fed-batch a kontinuální fermentaci, která je použita pro přísun živin nebo odběru media z fermentoru a bioreaktoru LAMBDA MINIFOR.

MULTIFLOW pumpa-doplňkový set

MULTIFLOW peristaltická pumpa, reagenční láhev s kanylou, uchycením, filtrem a hadičkou

MULTIFLOW pumpa - přídavný set pro fed-batch nebo kontinuální fermentaci, která může být použita pro přísun živin, vitamínů nebo pro odběr média z fermentoru/bioreaktoru LAMBDA MINIFOR.

PRECIFLOW pumpa-doplňkový set

PRECIFLOW peristaltická pumpa, reagenční láhev s kanylou, uchycením, filtrem a hadičkou

PRECIFLOW pumpa - přídavný set pro přidání nebo odběr kapaliny z laboratorního fermentoru/bioreaktoru LAMBDA MINIFOR.

Automatický odpěňovač

Ušetřete peníze a cenné pracovní místo kolem laboratorního MINIFOR fermentoru-bioreaktoru díky světově nejmenšímu odpěňovacímu systému.

LAMBDA CARBOMETER

Měří koncentraci CO2 v odchozím plynu

CARBOMETER měří koncentraci CO2 v odchozím/výstupním plynu

Fermentační software FNet

Software pro plné řízení fermentorů MINIFOR

LAMBDA LUMO

LAMBDA LUMO světelný regulátor programovatelný s externím světelným zdrojem LED pro fototrofní kultury.

LAMBDA METHAMETER

měření koncentrace CH4 (0-100 %)

METHAMETER měří koncentraci CH4 v odchozích plynech.

MINI-4-GAS

LAMBDA MINI-4-GAS modul umožňuje flexibilní regulaci dodávek jednotlivých různých plynů (vzduch, O2, CO2, N2, jiné plyny) pro buněčnou kulturu stejně tak pro mikrobiální aplikace s vysokou hustotou buněk v laboratořích.

MINI-4-GAS softwarový modul

Softwarový modul MINI-4-GAS umožňuje kompletní automatické řízené míchání plynů pro fermentor-bioreaktor MINIFOR a jiné bioreaktory.

LAMBDA OXYMETER

Měří koncentraci O2 v odchozím plynu

OXYMETER měří koncentraci O2 v odchozím/výstupním plynu.

PNet kontrolní program

PNet je kontrolní software pro dálkové ovládání a ukládání dat pro laboratorní přístroje LAMBDA (peristaltická čerpadla PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW, MAXIFLOW, MEGAFLOW, VIT-FIT stříkačková pumpa, DOSER dávkovač sypkých látek a MASSFLOW regulátor průtoku plynu).

Sada s peristaltickou pumpou pro kontrolovatelné přidávaní kyseliny nebo zásady

Peristaltická pumpa PRECIFLOW s příslušenstvím pro automatickou regulaci pH

Peristaltická pumpa pro automatickou regulaci pH ve fermentoru/bioreaktoru MINIFOR Start-up kit přídavkem kyseliny nebo zásady nebo pro samostatný LAMBDA pH-stat (dvě soupravy peristaltických pump PRECIFLOW pro kyselinu a zásadu jsou součástí sady MINIFOR Advanced kit).

Integrátor průtoku kapaliny

Umožní vidět, kolik kapaliny bylo pumpováno v závislosti na čase v řízeném procesu.

LAMBDA REDOX

měřič Redox potenciálu (mV)

LAMBDA REDOX jednotka připojená k fermentoru/bioreaktoru LAMBDA MINIFOR umožňuje měření REDOX potenciálu (ORP) a digitální přenos dat do PC pomocí fermentačního programu.

Váhový modul pro kontinuální kultury

Chemostat: váhový modul pro zajištění konstantní hmotnosti kultury (připojený ke kanálu "X" MINIFORu)

SIAM pokročilý program pro fermentace

fermentační program

SIAM, průmyslový fermentační program s neomezenými možnostmi (např .: redoxní potenciál, CARBOMETER, OXYMETER, METHAMETER, peristaltická čerpadla, fermentory atd.)