Elektronická chladící smyčka Peltier

Elektronická chladící smyčka Peltier

LAMBDA Peltier elektronická chladící smyčka pro MINIFOR fermentor-bioreaktor

Chlazení pomocí tohoto zařízení je založeno na elektrickém chladicím efektu, který vytváří tok elektrického proudu přes Peltierův článek. Peltierův článek umožňuje chlazení media, bez využití jiných prostředků, jako je chladicí kompresor nebo chladicí vodní lázeň. LAMBDA si vybrala chladicí uzavřenou smyčku, která pracuje na principu "tepelné trubice" (anglické označení “heat pipe"), což má tu výhodu, že má až 80krát vyšší tepelnou vodivosti ve srovnání s mědí (!) a navíc kvůli pasivnímu odvádění tepla nevytvářejí tepelné trubice žádný hluk. Smyčka pracuje, i pokud není zcela v médiu ponořena.

Chladicí systém LAMBDA Peltier je extrémně kompaktní a vhodný, pokud je třeba pracovat při teplotě blízké nebo o několik stupňů nižší než je pokojová teplota. Nižších teplot může být dosaženo izolací nádoby vhodným izolačním materiálem. LAMBDA Peltier chladící smyčka eliminuje potřebu chladících cirkulačních lázní, které jsou drahé a zabírají mnoho místa.

LAMBDA Peltier chladicí smyčka však není určena jako náhrada standardního chlazení lázní v aplikacích, kde je vyžadováno intenzivní a rychlé chlazení média.

Intenzita chlazení systémem LAMBDA Peltier je vždy maximální. Nadměrné chlazení je kompenzováno zvýšením zahřívání bioreaktoru a tímto způsobem je dosaženo přesné regulace teploty.