3.1 ON/OFF dálkové ovládání 

3.2 Dálkové ovládání rychlosti 

3.3 Ovládání počítačem

3.1 ON/OFF dálkové ovládání

Spojením kontaktů číslo 4 a 5 konektoru na zadní straně dávkovače (viz obrázek 6-1 a kapitola 6.2) je dávkovač blokován a LED dioda ON/OFF nesvítí.

Stejným způsobem lze vypínat dávkovač i použitím napětí 3–12 V DC napojeného ke kontaktu číslo 5 (nulový vodič připojit na kontakt č. 3).

Poznámka: V některých případech může být požadována změna logiky pro dálkové ovládání. Prosím, kontaktujte nás v tomto případě.

 

3.2 Dálkové ovládání rychlosti

LAMBDA dávkovač může být řízen v celém rozsahu rychlosti dávkování pomocí externího signálu (napětím 0–10 V DC případně proudem 0–20 nebo 4–20 mA). Kladný pól signálu je připojen ke kontaktu číslo 1, nulový vodič na kontakt číslo 3.

Zmáčkněte tlačítko REMOTE na čelním panelu. Odpovídající LED dioda se rozsvítí a displej ukazuje přibližnou hodnotu externího signálu. Kmitání tohoto údaje bez připojení stálého zdroje vnějšího napětí je normální. Takto se projevuje velká citlivost elektroniky.

Napětí externího signálu nesmí z bezpečnostních důvodů překročit 48 V proti zemi!

 

3.3 Ovládání počítačem

Pokud je LAMBDA dávkovač vybaven rozhraním RS-232 nebo RS-485 (volitelná položka) lze ji také ovládat digitálně například pomocí programu PNet z počítače.

Pokud je potřeba zkontrolovat či nastavit adresu dávkovače nejprve ho odpojte z elektrické sítě. Při stálém stisknutí tlačítka ADRS připojte dávkovač znovu k síti. Na displeji se objeví zpráva “A” a následně dvě čísla od 00 do 99, která indikují aktuální adresu dávkovače.

Pokud chcete změnit adresu, stiskněte tlačítko Λ Λ Λ pod displejem a nastavte nové požadované číslo adresy. Pro uložení nové požadované adresy stiskněte tlačítko ON/OFF.