LAMBDA poskytuje pětiletou záruku na materiál a výrobní závady pokud byl přístroj používán v souladu s tímto návodem k obsluze.

Záruční podmínky:

  • Přístroj musí být vrácen s popisem závady nebo problému. Aby bylo možné poslat zpět zařízení k opravě, budete potřebovat výrobní číslo přístroje, které naleznete na samotném přístroji nebo na dodacím listu.
  • Zákazník pošle přístroj do našeho servisního střediska.
  • Poškození nebo ztráta zboží při přepravě kryje zákazník.