4.1 ON/OFF dálkové ovládání

Spojením kontaktů číslo 4 a 5 konektoru na zadní straně pumpy (viz obrázek 10-1 a kapitola 10.2) je pumpa blokována a LED dioda ON/OFF nesvítí.

Stejným způsobem lze vypínat pumpu i použitím napětí 3 –12 V DC napojeného ke kontaktu číslo 5 (nulový vodič připojit na kontakt č. 3).

Poznámka: V některých případech může být požadována změna logiky pro dálkové ovládání. Prosím, kontaktujte nás v tomto případě.

 

4.2 Dálkové ovládání rychlosti pumpy

LAMBDA peristaltické pumpy mohou být řízeny v celém rozsahu svých otáček pomocí externího signálu (napětím 0–10 V DC případně proudem 0–20 nebo 4–20 mA). Kladný pól signálu je připojen ke kontaktu číslo 1, nulový vodič na kontakt číslo 3.

Stisknutím tlačítka REMOTE je přerušeno manuální ovládání rychlosti pumpy a rychlost pumpy je řízena jen dálkovým signálem. Přibližná velikost signálu na displeji může být nestabilní, její nestálá hodnota je způsobena indukovaným napětím bez připojení stálého zdroje vnějšího napětí. Tento jev je běžný a projevuje se takto velká citlivost vstupu dálkového ovládání.

Napětí externího signálu nesmí z bezpečnostních důvodů překročit 48 V proti zemi!

Obrázek 4.2-1 Pro dálkové ovládání pumpy zapojte 8-pólový kabel dálkového ovládání do konektoru “Remote” na zadní straně peristaltické pumpy.
Die Pumpe zeigt die Spannung des geräteexternen Signals an.
Obrázek 4.2-2 Stiskněte tlačítko REMOTE na předním panelu pumpy. Odpovídající LED dioda se rozsvítí a na displeji se ukáže přibližné napětí externího signálu.

 

4.3 PC ovládání

Pokud je LAMBDA peristaltická pumpa vybavena rozhraním RS-232 nebo RS-485 (volitelná položka) lze ji také ovládat digitálně například pomocí programu PNet z počítače.

Toto je užitečná volba při přidávání média do fermentoru nebo bioreaktoru pro krmení kultury, která roste exponenciálně. Rychlost růstu a výsledná aktivita kultury se zvýší.

Obrázek 4.3-1 Odpojte pumpu z elektrické sítě. Při stálém stisknutí směrového tlačítka ◄|► připojte pumpu znovu k síti.
Obrázek 4.3-2 Na displeji se objeví zpráva “A” a následně dvě čísla od 00 do 99, která indikují aktuální adresu pumpy.
Obrázek 4.3-3 Pokud chcete změnit adresu pumpy, stiskněte tlačítko Λ Λ Λ pod displejem a nastavte nové požadované číslo adresy.
Obrázek 4.3-4 Pro uložení nové požadované adresy stiskněte tlačítko ON/OFF.