5 DOPORUČENÍ – PRAKTICKÉ RADY

  • Pro nízké průtoky je vhodnější použít hadičky s menším vnitřním průměrem, které umožnují jemnější rozsah volby průtoku.

  • Je-li to možné, použijte otáčení ve směru hodinových ručiček, kdy je nižší tření a tlak kapaliny (cca. 0,1 MPa). Pokud je požadován vyšší tlak (až do 0,15 MPa), nastavte směr otáčení proti směru hodinových ručiček.

  • Pravidelným potřením vnitřní strany PVC krytu malým množstvím vazelíny se sníží tření a životnost pumpy se prodlouží.

  • Pokud by nedopatřením natekla čerpaná kapalina do horní části pumpy, odpojte pumpu z elektrické sítě. Hlavu pumpy vysušte a vyčistěte vodou či vhodným rozpouštědlem (ethanol, aceton, apod.). Rotor pumpy lze vyjmout vytažením rukou nebo pomocí matičky M4, kterou lze našroubovat na závit osy rotoru a k vytažení lze následně použít kleště, které se zachytí za matičku. Po vyčištění a vysušení zasuňte rotor zpět do hlavy pumpy tak, že při tlaku na rotor jím lehce otáčejte, až zapadne dovnitř.

  • Při dlouhodobém používání pumpy se stejnou hadičkou je vhodné hadičku posunout v loži asi o 15 cm, aby nebyla opotřebovávána stále stejná část hadičky a nedošlo k jejímu prasknutí.

  • Několik pump může být postaveno na sobě.

V případě nejasností nebo poruch týkajících se vaší peristaltické pumpy LAMBDA, kontaktujte prosím naše servisní středisko support@lambda-instruments.com.