Fermentacja ciągła (chemostat)

Fermentacja ciągła (chemostat)

Skala adaptera (opcjonalnie) pozwala na ważenie fermentatora. Jest on umieszczony pod przednią częścią korpusu fermentatora i połączony z wejściem X w fermentorze.

Skala adaptera (opcjonalnie) pozwala na ważenie fermentatora. Jest on umieszczony pod przednią częścią korpusu fermentatora i połączony z wejściem X w fermentorze. Przy pomocy pompy połączonej z gniazdem „Pomp X” w fermentatorze waga (objętość) kultury mogą być utrzymywane na stałym poziomie. Ta funkcja jest już zawarta w zestawie startowym. Pozwala to na ciągły bieg hodowli przy utrzymaniu niskich kosztów.