Laboratoryjny fermentator - bioreaktor

Laboratoryjny fermentator - bioreaktor

Innowacja prowadzi do fermentatora wysokiej jakości przy niskich kosztach. LAMBDA MINIFOR wprowadza nowe koncepcje w laboratoryjnej fermentacji i kulturach komórkowych:

LAMBDA MINIFOR autoklawialny stołowy bioreaktor / fermentator


Stołowy fermentator-bioreaktor laboratoryjny LAMBDA MINIFOR

Stołowy fermentator-bioreaktor LAMBDA MINIFOR został opracowany w odpowiedzi na potrzebę skonstruowania małego laboratoryjnego fermentatora o objętości od 35 ml do ponad 6 litrów. Bazując na wieloletnim osobistym doświadczeniu w fermentacji chcieliśmy stworzyć fermentator, który byłby łatwy w obsłudze oraz posiadał zdolność pomiaru i kontroli wszystkich ważnych biologicznych parametrów kultury.

Fermentator powinien zajmować minimum przestrzeni, ale z dobrym dostępem do wszystkich części.Kilka fermentatorów powinno dać się ustawić obok siebie w celu optymalizacji parametrów wzrostu lub optymalizacji biotransformacji.

Każdy fermentator powinien być w stanie pracować niezależnie lub móc być podłączony do komputera w celu zaawansowanych regulacji i intensywnej obróbki danych.

Aby utrzymać niski koszt fermentora-bioreaktora MINIFOR nie tracąc na jego jakości zostało wprowadzone kilka nowych pomysłów i innowacji:

Zamiast kosztownej kolby fermentatora z pokrywą ze stali nierdzewnej zostały zastosowane naczynia w całości szklane z gwintowanymi złączkami. Stosowane są one przez wiele lat w hodowlach komórkowych i okazało się, że utrzymują idealną sterylność. Dzięki tej koncepcji fermentator-bioreaktor MINIFOR można złożyć w krótkim czasie.

Zamiast tradycyjnego mieszadła śrubowego, który wymaga kosztownego silnika i sprzęgła magnetycznego, wprowadziliśmy mieszanie „up-and-down”. Silnik wraz z niedrogimi membranami zapewnia doskonałą sterylność i skuteczne mieszanie bez formowania wiru (nie są potrzebne przegrody). Jednocześnie ten rodzaj mieszania jest łagodniejszy dla komórek i produkuje mniej piany. Nowe „biomickingowe” mieszadła w kształcie „rybiego ogona” zapewniają maksymalną wydajność bez obecności krawędzi tnących.

Kultury są podgrzewane przez promieniowanie cieplne emitowane przez radiator ze złotym reflektorem umieszczonym pod naczyniem fermentacyjnym. Ciepło jest pochłaniane łagodnie przez kulturę podobnie jak słońce ogrzewa wodę. Nie występuje przegrzewanie kultury w jakiejkolwiek objętości i zlikwidowane są kosztowne naczynia z podwójną ścianką do kąpieli w łaźnie wodnej. Jednocześnie nie są obecne rurki i przewody co czyni fermentator mniej skomplikowanym.

W miarę możliwości drogie elementy wyposażenia zostały zastąpione nowymi wysokiej jakości elementami plastikowymi.

Przy użyciu nowoczesnych mikroprocesorów możliwe było umieszczenie wszystkich elementów elektronicznych w przedniej części urządzenia. Sprawia to, że fermentor jest niezwykle kompaktowy i eliminuje wysoką osłonę obudowy. Pomimo niewielkich rozmiarów mierzonych i kontrolowanych jest sześć parametrów w podstawowej konfiguracji MINIFOR.

Opis techniczny

Jednostka bazowa

Główną zaletą MINIFOR jest to, że wszystkie elementy elektroniczne, zasilacz, promiennik podczerwieni, zawór powietrza, miernik przepływu, kable i przewody są zintegrowane w jednej stacji bazowej, która jest wykorzystywana jako podstawa dla naczynia fermentacyjnego i innych akcesoriów. Układ platformy stacji bazowej sprawia, że wszystkie części fermentora są wyraźnie widoczne i łatwo dostępne ze wszystkich stron pomimo wymiarów bazy wynoszących tylko 22 x 40 cm (ok. A4 arkuszy papieru).

Do pięciu butelek z odczynnikami może być umieszczonych w magnetycznych uchwytach z tyłu naczynia fermentacyjnego oraz do czterech pomp w regulowanych uchwytach zamocowanych na prętach w tylnej części jednostki bazowej. Gniazda znajdują się na tylnej części jednostki bazowej eliminując tym samym kable z miejsca pracy.

Pomiary i regulacja

Panel sterowania składa się z wyświetlacza LCD oraz przycisków. Wszystkie parametry (temperatura, pH, pO2, przepływ powietrza, mieszanie i jeden parametru do wyboru, np. pCO2, gęstość optyczna, przeciwpienny itp.) są widoczne na pierwszy rzut oka na dużym podświetlanym wyświetlaczu LCD (4 × 40 cyfr). Sterowanie jest proste i intuicyjne.

Dla większości parametrów może zostać ustawiony alarm dla granicznych (niskich i wysokich) wartości. Po aktywacji alarmu następuje emisja sygnału dźwiękowego oraz pojawia się informacja na wyświetlaczu. Każdy fermentor może być obsługiwany w sposób niezależny lub może być połączony z komputerem (przez RS 485 łub RS 232) z wykorzystaniem specjalnego programu do fermentacji FNet (do 6 fermentorów równolegle) lub oprogramowanie SIAM. Ten ostatni pozwala na niemal nieograniczone możliwości kontroli i przetwarzania danych.

Naczynie fermentacyjne

Standardowe naczynie fermentacyjne posiada objętość roboczą do 1,7 litra (inne naczynia o objętościach roboczych od 35 ml do max 6 litrów mogą być również dostarczone). Naczynia są wykonane z wysokiej jakości szkła Pyrex z jednym dużym centralnie ułożonym gwintowanym otworem do mocowania membrany i wibracyjnego mieszalnika oraz 6 do 8 gwintowanych szyj przeznaczonych do podłączenia różnych czujników, ujścia powietrza, poboru próbek, podania szczepionek, itp. Regulowany uchwyt utrzymuje naczynie w stałej pozycji. Naczynie fermentacyjne sterylizuje się w autoklawie.

Wymiary

Włożone wiele starań, aby kompaktowe urządzenie MINIFOR było jak najmniejsze. Układ platformy fermentora pozwala na łatwą kontrolę i dostęp do wszystkich części ze wszystkich stron. Odległości pomiędzy butelkami z odczynnikami, pompami i naczyniem fermentacyjnym są możliwe najmniejsza.

Mieszanie

Zamiast tradycyjnego mieszadła śmigłowego w bioreaktorze zostało wykorzystane nowe mieszadło wibracyjne. Mocny silnik porusza jeden lub więcej dysków mieszających w górę i w dół. Główną zaletą jest skuteczne mieszanie i napowietrzanie pożywki hodowlanej wraz z wysoce kompletnym oddzieleniem wnętrza zbiornika od środowiska zewnętrznego poprzez niedrogą membranę silikonową. Nie powstaje wir i przegrody są wyeliminowane. Ten typ mieszania jest łagodniejszy dla komórek i pienienie jest zmniejszone. Bardzo skuteczne mieszanie uzyskuje się dzięki wprowadzeniu nowatorskiego elastycznego mieszadła w kształcie „rybiego ogona”. Pozwala to na uzyskanie maksymalnej wydajności mieszania bez obecności krawędzi tnących – jest to optymalny wybór dla kultur komórkowych. Częstotliwość mieszania jest sterowana przez mikroprocesor i może być zmieniana w szerokim zakresie. Wejście powietrza odbywa się poprzez elastyczną samoczyszczącą się mikro-bełkotkę.

Regulacja temperatury

Nowy promiennik podczerwieni (IR) z pozłacanym parabolicznym reflektorem służy do ogrzewania brzeczki hodowlanej. Promieniowanie cieplne (150 W) koncentruje się na dnie zbiornika gdzie jest absorbowane przez medium w sposób podobny do ogrzewania wody przez słońce. Nie występuje przegrzanie w jakiejkolwiek objętości (powszechne gdy grzałki są umieszczone bezpośrednio w medium hodowlanym). Dzięki niskiej przepustowości cieplnej źródła promieniowania podczerwieni możliwość przekroczenia temperatury jest zmniejszona, a temperatura może być dokładniej kontrolowana. Czujnik temperatury jest umieszczony bezpośrednio w czujniku pH i jest używany jednocześnie do automatycznej regulacji elektrody pH i pO2.

Pomiar i kontrola pH

Wartość pH mierzy się za pomocą sterylizowalnej elektrody pH z wbudowanym czujnikiem temperatury. Dzięki wykorzystaniu wtyczki VarioPin może być sterylizowana bez żadnej ochrony. Dwupunktowa kalibracja elektrody jest półautomatyczna. Wartość pH ma automatyczną korekcję temperatury. Dodanie kwasu lub zasady jest sterowane przez mikroprocesor. Szybkość przepływu pomp perystaltycznych PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW lub MAXIFLOW jest zróżnicowana w zakresie od 0 do 100 %, co sprawia, że kontrola pH przebiega płynniej niż w powszechnie występujących pompach o stałej prędkości przepływu. Unikalny PUMP FLOW INTEGRATOR (opcjonalnie) w połączeniu z pompą umożliwia monitorowanie aktywności pompy podczas procesu. Daje to dokładne dane kinetyczne dotyczące stanu kultury i jej aktywności.

Pomiar i regulacja pO2

Sterylizowalna elektroda typu Clark o dużej mierzalności stężenia tlenu rozpuszczonego wykonana ze szkła wzmocnionego teflonową membraną daje szybki czas reakcji i krótką polaryzację. Główna część membrany jest chroniona przed urazami mechanicznymi przez cienką ściankę PEEK. Mikroprocesor wykonuje półautomatyczną dwupunktową kalibrację z automatyczną kompensacją temperatury. Regulację rozpuszczonego tlenu uzyskuje się przez zmianę szybkości przepływu powietrza.

Wejście powietrza

Przepływ można ustawić od 0 do 5 l/min w 0,01 l/min odstępach. Został użyty precyzyjny miernik przepływu mas. Pomiar ten jest niezależny od ciśnienia i zmian temperatury powietrza. Powszechnie stosowane rotametry nie dają w tym przypadku dokładnych odczytów. Zastrzeżony proporcjonalny zawór powietrza reguluje przepływ ciągły.

Została opracowana nowa samooczyszczająca się elastyczna mikro-bełkotka. Jej specjalna konstrukcja umożliwia automatyczną eliminację osadów solnych, które blokują przepływ powietrza w normalnych bełkotkach. Jest to szczególnie ważne dla mikro-bełkotek o bardzo wąskich kanałach.

Wyjście powietrza

Zużyte powietrza jest chłodzone w szklanej chłodnicy ze szkła i filtrowane przez filtr PTFE (teflon). Opcjonalny kondensator Peltiera, który nie wymaga chłodzenia wodą, może być stosowany do usuwania pary wodnej ze strumienia powietrza.

Szczepienie i pobieranie próbek

Szczepienie, dodawanie kwasu lub zasady oraz pobieranie próbek odbywa się za pośrednictwem czterech kapilar ze stali nierdzewnej wyposażonych w podwójne uszczelnienie LAMBDA PEEK.

Wysokiej jakości pompy perystaltyczne

Do czterech wysokiej jakości pomp perystaltycznych PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW lub MAXIFLOW może zostać umieszczonych w uchwytach zamocowanych na dwóch prętach w tylnej części fermentatora. Połączone są one za pomocą jednego przewodu do gniazda z tyłu fermentatora. Ponieważ pompy nie są zintegrowane z fermentorem mogą być wykorzystywane do innych zastosowań laboratoryjnych (np. chromatografii). Stanowi to znaczne oszczędności dla użytkownika.

Nowy system połączenia zapewnia podwójne uszczelnienie rurki w związku z tym, silnie zmniejsza prawdopodobieństwo zakażenia podczas przenoszenia roztworów do naczynia.

Regulator przepływu gazu

MASSFLOW LAMBDA jest nowym kontrolerem systemu przepływu mas specjalnie zaprojektowanym do użytku wraz z bioreaktorami i fermentatorami laboratoryjnymi LAMBDA. Umożliwia on kontrolę pH hodowli komórkowej przez kontrolowane dodawanie gazowego CO2, kontrolę azotu lub innego gazu z odpowiedniego regulatora. Jednakże, może być również stosowany zupełnie niezależnie, ponieważ wszystkie funkcje mogą być dostępne z przedniego panelu MASSFLOW.

Wysokiej jakości laminarny czujnik przepływu mierzy szybkość przepływu. Wynik pojawia się na wyświetlaczu cyfrowym. Regulator przepływu ma bardzo niski spadek ciśnienia i liniowy błąd jest niższy niż ± 3 % odczytu. Powtarzalność jest lepsza niż ± 0,5 % odczytu. Szybkość przepływu jest regulowana przez specjalny zastrzeżony zawór igłowy kontrolowany przez mikroprocesor. Szybkość przepływu może być zaprogramowana, a objętości sumowane. MASSFLOW umożliwia precyzyjną, automatyczną kontrolę pH w kulturach komórkowych, bez potrzeby użycia jakiejkolwiek innej stacji gazowej.

Fermentacja ciągła (chemostat)

Skala adaptera (opcjonalnie) pozwala na ważenie fermentatora. Jest on umieszczony pod przednią częścią korpusu fermentatora i połączony z wejściem X w fermentorze. Przy pomocy pompy połączonej z gniazdem „Pomp X” w fermentatorze waga (objętość) kultury mogą być utrzymywane na stałym poziomie. Ta funkcja jest już zawarta w zestawie startowym. Pozwala to na ciągły bieg hodowli przy utrzymaniu niskich kosztów.

Program PC

FNet został specjalnie opracowany w celu monitorowania i kontroli procesów fermentacyjnych i kultur komórkowych w fermentatorze LAMBDA MINIFOR. Oprogramowanie działa w systemach Windows NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, 8 i 10:

  • Łatwy w instalacji i obsłudze
  • Nie ma potrzeby znajomości oprogramowania
  • Rozpoznaje podłączenie kadzi fermentacyjnych przy rozruchu
  • Do 6 fermentatorów, 12 integratorów i 6 pomp na jednym komputerze
  • Wszystkie kable wykorzystują standardowe złącza

Dla bardzo wysokich wymagań, proponujemy oprogramowanie fermentacji SIAM. Prawie nie występują wymaganie, które nie mogą zostać spełnione z SIAM. Funkcje mogą być dodawane zgodnie z potrzebami użytkownika.

Parametry techniczne

Fermentator/bioreaktor LAMBDA MINIFOR jest kontrolowany przez dwa mikroprocesory.

Zasilanie: sieciowe 100–240 V AC / 50–60 Hz, 510 W, zgodne z CE

Wymiary: 22 × 40 × 38cm (W × D × H)

Wyświetlacz: LCD 4×40 znaków z podświetleniem

Naczynie fermentacyjne: szkło Pyrex z 6 do 8 bocznymi szyjami: 0,3; 0,4; 1; 3 i 7 l

Pojemność robocza: 35 ml do ponad 6 litrów

Regulacja temperatury: źródło promieniowania cieplnego IR z pozłacanym reflektorem 150 W

Regulacja: od 5 °C powyżej temperatury pokojowej do ponad 70 °C

Pomiar: od 0 do 99,9 °C w 0,1 °C odstępach

Dokładność: ± 0,2 °C (0 do 60 °C)

Czujnik: PT 100 połączony z czujnikiem pH
Kontrola pH: sterylizowalna elektroda pH (Mettler), pH 0-13, z automatyczną korekcją temperatury, złącze VarioPin, półautomatyczna dwupunktowa kalibracja
Rozdzielczość: 0,01 jednostki pH
Dokładność: ± 0,02 jednostki pH

Pompy: do 4 niezależnych pomp perystaltycznych (PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW lub MAXIFLOW) ze zmienną prędkością od 0 do 100 % może być stosowanych z MINIFOR

Kontrola pO2: sterylizowany czujnik tlenu typu Clark, korpus PEEK, membrana Mettler, automatyczna korekcja temperatury
Zakres: od 0 do 25 mg tlenu/l, w 0,1 mg/l odstępach, automatyczne sterowanie poprzez regulację przepływu powietrza
Przepływ powietrza: od 0 do 5 l min. w 0,01 l/min. odstępach, miernik przepływu, liniowość ± 3 %,
Powtarzalność: ± 0,5 %
Kontrola: zawór proporcjonalny

Dla dostarczonego ciśnienia powietrza: pomiędzy 0,05–0,2 MPa (max.)

Mieszanie: 50 W mieszadło wibracyjne 0 do 20 Hz (0 do 1200 obrotów na minutę), w 0,1 Hz odstępach, 1 lub więcej dysków mieszających

Parametry do wyboru: dodatkowy parametr może być kontrolowany przez urządzenie (kontrola pienienia, pCO2, gęstość optyczna, przewodność, itp.)

Pobieranie prób/dodawanie portów: do 4 igieł ze stali nierdzewnej z podwójnym uszczelnieniem LAMBDA PEEK może być wykorzystywanych do pobierania próbek i dodawania roztworów korygujących

Temperatura pracy: 0–40 °C

Wilgotność względna pracy: 0–90% RH (bez kondensacji)

Bezpieczeństwo: zgodne z normą IEC 1010/1

Waga: 7,5 kg

Kontrola PC: pełna kontrola PC i obróbka danych za pomocą FNet lub oprogramowania SIAM (opcjonalnie)

Gwarancja: 2 lata

Zasilanie: Universal power supply for mains 100-245 V AC/50-60Hz, 560W, CE conform
Wymiary: 22 x 40 x 38 cm (W x D x H)
Wyświetlacz: LCD 4 x 40 digits with backlight illumination
Naczynie fermentacyjne: Pyrex glass with 6 to 8 side necks; 0.3, 0.4, 1, 3, 7 liter vessels
Regulacja temperatury: High efficiency 150 W infrared (IR) radiation heat source with gilded parabolic reflector
Regulacja: from 5°C over RT to 70°C
Pomiar: from 0 to 99.9°C in 0.1°C steps
Dokładność: +/- 0.2°C (0 to 60°C)
Czujnik: Pt 100 incorporated in the glass electrode of the pH probe
Kontrola pH: sterilisable pH electrode pH 0-14 with automatic temperature correction, two-point semiautomatic calibration and Variopin connector
Rozdzielczość: 0.01 pH unit
Dokładność: +/- 0.02 pH unit
Kontrola pO2: sterilisable Clark type oxygen sensor with fast response, automatic temperature correction, two-point semiautomatic calibration, dissolved oxygen (DO) control through regulation of the airflow rate
Zakres: 0 to 25 mg oxygen/ l, in 0.1 mg/l steps
Przepływ powietrza: 0 to 5 l/min in 0.01 l/min steps, measured by precise mass flow meter, linearity +/- 3%, reproducibility +/- 0.5%
Kontrola: proportional valve controlled by microprocessor
Dla dostarczonego ciśnienia powietrza: 0.05 – 0.2 MPa (0.5 - 2 atm)
Mieszanie: 50 W Vibromixer 0 to 20 Hz (0 to 1200 rpm) in 0.1 Hz steps (6 rpm) with 1 or more stirring discs; Sterility similar to magnetic coupling
Parametry do wyboru: an additional parameter can be controlled by the instrument (foaming control, weight (for continuous cultures), pCO2, redox potential, conductivity, optical density, etc.); with standard 0-10V or 0-20mA output
Pobieranie prób/dodawanie portów: One large quadruple sampling or additions port with four needles with LAMBDA PEEK double-seal connections, used for sampling, inoculation, antifoam, feeds, harvest, addition of correction solutions etc., additional double ports are available.
Pompy: up to 4 independent pumps (PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW or MAXIFLOW) with speed variation from 0 to 100 % can be used with MINIFOR lab fermenter-bioreactor
Gas flow control: In addition to pumps, several electronic flow controllers with flow rate ranges of 0-5 l/min (MASSFLOW 5000) or 0-500 ml/min (MASSFLOW 500) can be used for the controlled addition of gases (e.g. N2, O2, air, CO2) in cell cultures; freely configurable gas station module
Temperatura pracy: 0 – 40 °C
Wilgotność względna pracy: 0 - 90 % RH, not condensing
Waga: 7.5 kg
Kontrola PC: complete PC control and data processing using the fermentation software FNet (for up to 6 MINIFOR fermenters) or SIAM (for an even higher number of instruments)

2022: Escherichia coli (E. coli; E44Δ) mutant strain for production of large quantity of outer membrane vesicles (OMVs) in a LAMBDA MINIFOR 7L fermenter. 

Allahghadry, T., Bojesen, A.M., Whitehead, B.J. and Antenucci, F. (2022). Clarification of large-volume bacterial cultures using a centrifuge-free protocol. J Appl Microbiol. Accepted Author Manuscript. 

https://doi.org/10.1111/jam.15608 


2021: Experiments on liquid phase (hemicelluloses hydrolysate) for xylitol production: The fermentation of 250 ml of detoxified hydrolysate was conducted in a 1L fermenter (Lambda minifor-bench-top-laboratory-fermenter) and pH adjustment (pH 5.0) at aerobic conditions at 30C for 60 hr. 

Shalsh, D., Dhoha Kadeem Nagimm, Muhammad Abdul Alrheem, & Saffa Abedul Alrheem. (2021). Batch fermentation and Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) processes by Meyerozyma Guilliermondii Strain F22 and Saccharomyces cerecvisae for xylitol and bioethanol co-production. Al-Qadisiyah Journal of Pure Science, 26(4), 80–94.

https://doi.org/10.29350/qjps.2021.26.4.1347 


2021: The growth, glucose consumption and ethanol production of Saccharomyces cerevisiae LM strain in synthetic broth were modeled for the most important intrinsic...One liter Lambda Minifor fermenters equipped with a cold water condenser on air exit pipes (LAMBDA Instruments GmbH, Baar- Switzerland), were used.

Christelle Kouamé, Gérard Loiseau, Joël Grabulos, Renaud Boulanger, Christian Mestres. Development of a model for the alcoholic fermentation of cocoa beans by a Saccharomyces cerevisiae strain. International Journal of Food Microbiology, Volume 337, 2021, 108917, ISSN 0168-1605. 

https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108917


2021: Continuous culture of cyanobacteria Synechocystis sp. PCC 6803 in a LAMBDA MINIFOR 1L PBR photo-bioreactor. 

Behle, A., Dietsch, M., Goldschmidt, L., Murugathas, W., Brandt, D., Busche, T., Kalinowski, J., Ebenhöh, O., Axmann, I. M. & Machné, R. (2021) Uncoupling of the Diurnal Growth Program by Artificial Genome Relaxation in Synechocystis sp. PCC 6803. bioRxiv 2021.07.26.453758.

https://doi.org/10.1101/2021.07.26.453758 


2021: The hydrolysis of kiwicha protein isolate (KPI) is performed under continuous stirring, using a LAMBDA MINIFOR fermenter-bioreactor, at controlled conditions of pH and temperature: Bioprotease LA-660 is added at a ratio enzyme/substrate = 0.3 AU/g protein (pH 8) for 5, 10, 15, 30, and 60 min.

Paz, S.M.-d.l.; Martinez-Lopez, A.; Villanueva-Lazo, A.; Pedroche, J.; Millan, F. & Millan-Linares, M.C. (2021). Identification and Characterization of Novel Antioxidant Protein Hydrolysates from Kiwicha (Amaranthus caudatus L.). Antioxidants 10, no. 5: 645.

https://doi.org/10.3390/antiox10050645


2021: The biological transformation of white sorghum biomass was performed under operating conditions similar to the MixAlco process. MixAlco batch fermentation process were performed in the LAMBDA MINIFOR bioreactor.

Fawzia J. Shalsh, Nagham Abdul Alrazzaq, Dhoha K. Nagimm 1, Muhammad Abdul Alrheem,  Saffa Abedul Alrheem & Kolad Abd alalah. (2021). Bioconversion of white sorghum biomass using MixAlco fermentation process. DYSONA – Applied Science. 2021(2), 21-27. ISSN 2708-6283.

https://doi.org/10.30493/DAS.2021.248966


2020: Different yeast strains were cultivated in the 0.4L MINIFOR Fermentor to study the metabolic cylce and pathway. 

J. Feltham, S. Xi, S. Murray, M. Wouters, J. Urdiain-Arraiza, C. George, A. Townley, E. Roberts, R. Fisher, S. Liberatori, S. Mohammed, B. Kessler & J. Mellor. (2020). Transcriptional changes are regulated by metabolic pathway dynamics but decoupled from protein levels. bioRxiv 833921.

https://doi.org/10.1101/833921


2020: LAMBDA MINIFOR Bioreactor is used as a Rumen membrane bioreactor to produce volatile fatty acids (VFA) from crop residues (lignocellulosic biomass) by mimicking the digestive system of ruminant animals.

Nguyen, A.Q., Nguyen, L.N., Abu Hasan Johir, M., Ngo, H-H., Chaves, A.V. & Nghiem, L.D. (2020) Derivation of volatile fatty acid from crop residues digestion using a rumen membrane bioreactor: a feasibility study. Bioresource Technology 2020.

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123571


2020: Enzymatic hydrolysis experiments were carried out in the lab-scale MINIFOR stirred-batch bioreactor. The pretreated vine-shoot waste was delignified with sodium chlorite for lignin removal and then enzymatically hydrolyzed using new types of enzymes (cellulase from Trichoderma reesei and b-glucosidase).

Eniko Kovacs, Daniela Alexandra Scurtu, Lacrimioara Senila, Oana Cadar, Diana Elena Dumitras & Cecilia Roman (2020). Green Protocols for the Isolation of Carbohydrates from Vineyard Vine-Shoot Waste. Analytical Letters.

https://doi.org/10.1080/00032719.2020.1721001


2020: MINIFOR bioreactor used to produce Itaconic Acid biotechnologically by Aspergillus terreus fungal strain from glucose

Nemestóthy, N., Komáromy, P., Bakonyi, P. et al. (2020). Carbohydrate to Itaconic Acid Conversion by Aspergillus terreus and the Evaluation of Process Monitoring Based on the Measurement of CO2 Waste and Biomass. Valorization 2020.

https://doi.org/10.1007/s12649-019-00729-3


2019: LAMBDA MINIFOR bioreactor used in turbidostat experiments with recombinant cells in continuous culture operation mode

L. Pasotti, M. Bellato, N. Politi, M. Casanova, S. Zucca, M. Gabriella Cusella De Angelis & P. Magni (2019). A synthetic close-loop controller circuit for the regulation of an extracellular molecule by engineered bacteria. IEEE Trans Biomed Circuits Syst. 2019 Feb; 13(1):248-258. 

https://doi.org/10.1109/TBCAS.2018.2883350


2019: Aerobical production of itaconic acid under batch conditions with the LAMBDA MINIFOR bioreactor

P. Komáromy, P. Bakonyi, A. Kucska, G. Tóth, L. Gubicza, K. Bélafi-Bakó, N. Nemestóthy. “Optimized pH and Its Control Strategy Lead to Enhanced Itaconic Acid Fermentation by Aspergillus terreus on Glucose Substrate” Fermentation 2019, 5(2), 31 

https://doi.org/10.3390/fermentation5020031 


2019: Lab-Scale Production of Rhamnolipid by Pseudomonas Aeruginosa A3 using MINIFOR  Benchtop Bioreactor

Alshaikh Faqri, Ayoob & Hayder, Nadhem & Hashim, A. (2019). "Lab-scale production of Rhamnolipid by Pseudomonas Aeruginosa A3 and study its synergistic effect with certain antibiotics against some pathogenic bacteria" .

Iraqi Journal of Agricultural Sciences –2019:50(5):1290-1301(07. July 2021)


2018: A large-scale pro-siRNA production method was developed in a LAMBDA MINIFOR bioreactor for high yield production of pro-siRNA

G. Kaur, H‐C. Cheung, W. Xu, J.V. Wong, F.F. Chan, Y. Li, L. McReynolds & L. Huang. (2018). Milligram scale production of potent recombinant small interfering RNAs in Escherichia coli. Biotechnology and Bioengineering. 2018;1–12.

https://doi.org/10.1002/bit.26740


2018: MINIFOR lab scale bioreactor used for production of bioethanol from lignocellulosic biodegradable municipal solid waste (BMSW) under optimized conditions

Hayder, Nadhim H., Hussain M. Flayeh & Ali W. Ahmed. (2018). Optimization of Bioethanol Production from Biodegradable Municipal Solid Waste using Response Surface Methodology (RSM). 

Journal of Engineering and Sustainable Development Vol 22, no. 01, 2018 (07. July 2021)


2017: Comparison of the experimental and theoretical production of biogas. The MINIFOR Bioreactor filled with 2L of inoculum was incubated anaerobically at 35 C for 1 month. 

El-Asri, O. & Afilal, M. E. (2018). Comparison of the experimental and theoretical production of biogas by monosaccharides, disaccharides, and amino acids." International Journal of Environmental Science and Technology 2018 Vol.15 No.9 pp.1957-1966 ref.40.

https://doi.org/10.1007/s13762-017-1570-1


2017: Study of the metabolism of isolated lamb’s lettuce cells (Valerianella locusta (L). Laterr.) upon sugar starvation under O2 stress conditions using 13C labeled glucose:

V. B. Mfortaw Mbong, J. Ampofo-Asiama, M. Hertog, A. Geeraerd & B. Nicolai. (2017). Metabolic profiling reveals a coordinated response of isolated lamb's (Valerianella locusta, L.) lettuce cells to sugar starvation and low oxygen stress. Postharvest Biology and Technology, Volume 126, 2017, Pages 23-33, ISSN 0925-5214. 

https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2016.12.004


2017: Efficient ethanol production from whey permeate (WP) and concentrated permeate (CWP) with engineered E. coli in pH-controlled bioreactor MINIFOR

Pasotti, Lorenzo, Susanna Zucca, Michela Casanova, Giuseppina Micoli, Maria Gabriella Cusella De Angelis, and Paolo Magni. (2017). Fermentation of lactose to ethanol in cheese whey permeate and concentrated permeate by engineered Escherichia coli. BMC biotechnology 17, no. 1 (2017): 48.

https://doi.org/10.1186/s12896-017-0369-y


2017: LAMBDA MINIFOR fermenters used as continuous anaerobic flow stirred digesters (CSTR) for anaerobic digestion of organic solid waste

M. Nakasima-López, P. Taboada-González, Q. Aguilar-Virgen, N. Velázquez-Limón. (2017). Inoculum Adaptation During Start-up of Anaerobic Digestion of Organic Solid Waste. Información Tecnológica Vol. 28(1), 199-208 (2017). 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642017000100020


2017: The effect of different temperatures on sugar starvation in cells isolated from fresh leafy vegetables was studied in MINIFOR bioreactor

Mbong, Victor Baiye Mfortaw, Jerry Ampofo-Asiama, Maarten LATM Hertog, Annemie H. Geeraerd, and Bart M. Nicolai. (2017). The effect of temperature on the metabolic response of lamb’s lettuce (Valerianella locusta,(L), Laterr.) cells to sugar starvation. Postharvest Biology and Technology 125 (2017): 1-12.

https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2016.10.013


2017: LAMBDA MINIFOR bioreactor for the production of CB.Hep-1 mAb using mouse hybridoma cell culture in protein-free media

Valdés R, Aragón H, González M, Hernández D, Geada D, Goitizolo D et al. (2017). Mouse hybridoma cell culture in a protein-free medium using a bio-mimicking fish-tail disc stirred bioreactor. BioProcess J, 2017; 16(1): 51–64.

https://doi.org/10.12665/J161.Valdes


2016: Robust cellulosic ethanol production from sugarcane bagasse with Saccharomyces cerevisiae ATCC 20602 in LAMBDA MINIFOR laboratory bioreactor under aerobic and anaerobic conditions with controlled redox potential measurement

Jabasingh, S. Anuradha, et al. (2016). Catalytic conversion of sugarcane bagasse to cellulosic ethanol: TiO2 coupled nanocellulose as an effective hydrolysis enhancer. Carbohydrate polymers 136 (2016): 700-709.

https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.09.098


2015: S. pyogenes Cas9 protein expressed using a 3L computer-controlled MINIFOR bioreactor in batch medium followed by exponential feeding

Ménoret, Séverine, et al. (2015). Homology-directed repair in rodent zygotes using Cas9 and TALEN engineered proteins. Scientific reports 5 (2015): 14410.

https://doi.org/10.1038/srep14410


2015: Fermentation of engineered microorganism in laboratory scale bioreactor MINIFOR for efficient conversion of lactose-to-ethanol

Pasotti, Lorenzo, et al. (2015). Methods for genetic optimization of biocatalysts for biofuel production from dairy waste through synthetic biology. Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2015 37th Annual International Conference of the IEEE. IEEE, 2015.

https://doi.org/10.1109/EMBC.2015.7318521


2015: Six-species flow cell biofilm model was developed by culturing bacteria in LAMBDA MINIFOR Bioreactor to evaluate the biofilm development under flow and shear conditions

Salli, Krista M., & Arthur C. Ouwehand. (2015). The use of in vitro model systems to study dental biofilms associated with caries: a short review." Journal of oral microbiology 7 (2015). 

https://dx.doi.org/10.3402%2Fjom.v7.26149


2015: Quantification of ribosomal proteins (RPs) from Yeast cells cultured in MINIFOR bioreactor and mouse embryonic stem cells (ESC) to study the core RPs stoichiometry

Slavov, Nikolai, et al. "Differential stoichiometry among core ribosomal proteins." Cell reports 13.5 (2015): 865-873.
Harvard University, USA; Broad Institute of MIT and Harvard, USA and Hubrecht Institute, Netherlands.

https://doi.org/10.1016/j.celrep.2015.09.056

Keywords: Budding Yeast cells, Embryonic stem cells (ESC), Ribosomal Protein, RP, ribosomes, mRNA, mass-spectrometry, posttranslational modification, PTM


2014: Cultivation of microalgae (Chlorella vulgaris Beyerinck) in laboratory bioreactor MINIFOR

Heitur, Heiko. Mikrovetika Chlorella vulgaris Beyerincki kasvatamine CO2 sidumise eesmärgil. Diss. 2014.
Eesti Maaülikool (Estonian University of Life Sciences), Estonia.

Keywords: CO2, microalgae, growth rate, photobioreactor


2014: Growing yeast cultures (DBY12007) in the MINIFOR fermenter at steady state to study the aerobic glycolysis and energy flux

Slavov, Nikolai, et al. "Constant growth rate can be supported by decreasing energy flux and increasing aerobic glycolysis." Cell reports 7.3 (2014): 705-714.

Massachusetts Institute of Technology, USA; Harvard University, USA; Hubrecht Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences and University Medical Center Utrecht, Netherlands and Princeton University, USA.

https://doi.org/10.1016/j.celrep.2014.03.057 

Keywords: Yeast, aerobic glycolysis, exponential growth, O2 consumption, CO2 production, amino acids, mRNAs, proteins, posttranslational modifications, stress sensitivity, respiratory quotient (RQ)


2014: Selective and non-selective batch fermentation of date extract using Saccharomyces cerevisiae (commercial strain used in bakeries (wild strain), glucose selective strains ATCC 36858 and ATCC 36859) studied in LAMBDA MINIFOR fermentor

Putra, Meilana Dharma, et al. "Selective fermentation of pitted dates by S. cerevisiae for the production of concentrated fructose syrups and ethanol." Journal of Physics: Conference Series. Vol. 495. No. 1. IOP Publishing, 2014.

King Saud University, Chemical Engineering Department, Saudi Arabia 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/495/1/012034

Keywords: Selective, non-selective, fermentation, yeast, S. cerevisiae, fructose, ethanol, date, HPLC, kinetic profile, batch


2014: The metabolic stress response of tomato cell culture (Lycopersicum esculentum) to low oxygen studied using LAMBDA MINIFOR Bioreactor

Ampofo‐Asiama, Jerry, et al. "The metabolic response of cultured tomato cells to low oxygen stress." Plant Biology 16.3 (2014): 594-606.

KU Leuven, Belgium; Flanders Centre of Postharvest Technology (VCBT), Leuven, Belgium.

https://doi.org/10.1111/plb.12094

Keywords: 3C label; cell culture; low O2 stress; Lycopersicum esculentum; metabolome


2014: LAMBDA MINIFOR bioreactor to grow the oral bacteria (Streptococcus oralis, Actinomyces naeslundii, Veillonella parvula, Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis) under planktonic conditions

Blanc, V., et al. "Characterization and application of a flow system for in vitro multispecies oral biofilm formation." Journal of periodontal research 49.3 (2014): 323-332.

DENTAID S. L., Cerdanyola del Vallès, Spain; ETEP Research Group, University Complutense of Madrid, Spain. 

https://doi.org/10.1111/jre.12110 

Keywords: biofilm model; chlorhexidine; confocal laser scanning microscopy; oral bacteria


2013: Recombinant expression of the Met-CCL5, protease resistant CXCL12 (S4V) and F1-CX3CL1 in E. coli using MINIFOR fermenter/bioreactor to study their role in Cardiovascular disease (CVD)

Projahn, Delia, and Christian Weber. Generation, function and therapeutic application of chemotactic cytokines in cardiovascular diseases. Diss. Hochschulbibliothek der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 2013

RWTH Aachen, Germany.


2013: Expression of Caf1 protein using Escherichia coli strain in MINIFOR fermentor to study mammalian cell adhesion, shape and number of focal adhesion

Machado Roque, Ana Isabel. "Protein scaffolds for cell culture." (2013).
Newcastle University, UK.


2013: LAMBDA MINIFOR Bioreactor used for recombinant protein (Chemokines) expression in E. coli

Kramp, Birgit, and Robert Ryan Koenen. Establishing the interaction between the CC chemokine ligand 5 and the receptors CCR1 and CCR. Diss. Hochschulbibliothek der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 2013.

RWTH Aachen, Germany.


2013: Systems for High-Density Hybridoma Growth and High-yield mAb production in cell culture: Bench-top stirred tank bioreactors, 1-5 L (MINIFOR - LAMBDA Laboratory Instruments)

Kase, Matthew R., ed. Making and using antibodies: a practical handbook. CRC press, 2013.


2013: Controlled growth of Staphylococcus aureus under various concentrations of BAC (benzalkonium chloride) in MINIFOR fermentor

Cervinkova, Dana, et al. "The role of the qacA gene in mediating resistance to quaternary ammonium compounds." Microbial Drug Resistance 19.3 (2013): 160-167.

Veterinary Research Institute, Brno, Czech Republic.

https://doi.org/10.1089/mdr.2012.0154 

Keywords: Staphylococcus aureus, benzalkonium chloride (BAC), exponential phase, expression, real-time PCR, culture, concentration


2012: Effective production of Biobutanol from agricultural waste (giant hogweed, hay) using MINIFOR bench-top laboratory fermenter

Mezule, L., et al. "Biobutanol production from agricultural waste: A simple approach for pre-treatment and hydrolysis." Latvian Journal of Chemistry 51.4 (2012): 407-414.
Riga Technical University, Latvia 

https://doi.org/10.2478/v10161-012-0028-5 

Keywords: biofuel, biobutanol, agricultural waste, hydrolysis


2011: Bioethanol production using Yeast (S. cerevisiae) in LAMBDA MINIFOR fermenter

Burešová, Iva, and Luděk Hřivna. "Effect of wheat gluten proteins on bioethanol yield from grain." Applied Energy 88.4 (2011): 1205-1210.
Agrotest Fyto, Ltd., Kroměříž, Czech Republic; Mendel University in Brno, Czech Republic 

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2010.10.036 

Keywords: Bioethanol; Triticale; Wheat; Gluten; Protein


2010: Anaerobic fermentation of the glucose component in dates extract by yeast Saccharomyces cerevisiae

Gaily, Mohamed H., et al. "A Direct Process for the Production of High Fructose Syrups from Dates Extracts." International Journal of Food Engineering 6.3 (2010): 12.
King Saud University, Saudi Arabia; University of Khartoum, Sudan 

https://doi.org/10.2202/1556-3758.1879 

Keywords: dates, fructose, glucose, ethanol, fermentation, S. Cerevisiae, yeast, mesophilic, batch


2010: Study of the potential of tree tobacco stems (Nicotiana Glauca r. Grah.) as a bioethanol feedstock with the LAMBDA MINIFOR fermenter

F. Sánchez, M.D. Curt, M. Barreiro, J. Fernández, J.M. Agüera, M. Uceda, G. Zaragoza Tree tobacco (Nicotiana Glauca r. Grah.) Stems as a bioethanol feedstock (2010)

Dpt. Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal. Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Madrid, Spain

https://doi.org/10.2202/1556-3758.1879 

Keywords: bioethanol, calorific value, fermentation, fibre, nicotiana, sugar crops


2009: Determination of the alcoholigenous potential of non-cellulosic carbohydrates from prickly pear cladodes by fermentation with the yeast Saccharomyces cerevisiae (commercial strains)

Francisco Sánchez, Maria Dolores Curt, Jesús Fernández, Guillermo Zaragoza''Bioethanol Production from Prickly Pear (Opuntia ficus-indica (L) Mill.) Cladodes'' 17th European Biomass Conference & Exhibition, Hamburg (June 2009)

Dpt. Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal. Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Madrid, Spain

Keywords: bioethanol, fermentation, hydrolysis, sugar crops 


2007: Anaerobic expression using the LAMBDA MINIFOR

Park, Myong-Ok, Taeko Mizutani, and Patrik R. Jones. "Glyceraldehyde-3-phosphate ferredoxin oxidoreductase from Methanococcus maripaludis." Journal of bacteriology 189.20 (2007): 7281-7289.

https://org/doi/10.1128/JB.00828-07 

Research and Development Division, Fujirebio Incorporated, Japan.


2005: pH and temperature continuously recorded with the LAMBDA MINIFOR and SIAM software

Chaignon, Philippe, et al. "Photochemical reactivity of trifluoromethyl aromatic amines: the example of 3, 5-diamino-trifluoromethyl-benzene (3, 5-DABTF)." Photochemistry and photobiology 81.6 (2005): 1539-1543.

https://doi.org/10.1562/2005-08-03-RA-637 

Institut de Chimie des Substances Naturelles, C.N.R.S, France.


2003: Bioreactors - An overview of the innovations implemented in MINIFOR bioreactors

Lehky, P. 2003. Bioreactors - New Solutions for Old Problems. International Congress on Bioreactor Technology, Tampere, Finland.

Keywords: bioreactor, fermentor, cell culture, DO probe, gas flow-rate, gas station.


 

Do you sell/ship to the USA?

Yes, we do supply our instruments directly with door-to-door delivery option by the parcel services to the USA.


What is the availability of the product?

We have the instruments in stock. We would just have to configure the instruments according to your requirements and perform quality control before shipping.


Is there a warranty?

We offer a 2 year warranty for MINIFOR fermentor / bioreactor and 5 year warranty for the PRECIFLOW & MULTIFLOW peristaltic pumps.


Does this fermentor work on both mammalian cells and yeast cells?

Yes, MINIFOR fermentor and bioreactor can be used for mammalian and yeast cell cultures (More information at www.fermentor.net/applications).


Is there flexibility in the top plate to add or remove probes?

Yes, MINIFOR has free ports in the headspace for the additional probes (sensors). Multiple ports and other effective solutions in the fermentation glass vess make the MINIFOR configuration equivalent to 16 to 22 classical ports (it is possible to increase the number of ports – custom made solution)


Is the equipment suitable for use in pure / mixed culture?

Yes, MINIFOR is suitable for pure as well as mixed culture. The stirrer is strong and can easily be adapted according to the types of cultures and working volumes.


Why is MINIFOR perfectly suitable for parallel processes?

Each unit stays independent as it is equipped with a control panel and display and at a single glance shows the parameter values. All parameters are regulated locally inside each fermenter-bioreactor unit.

This allows fast and precise parameter regulation and never having to worry about leaving a vessel unattended. Further advantage is that in case there are problems with one unit, the other units will still keep running.


How important is the slowdown in parameter regulation while running 12 bioreactors in parallel?

An important aspect to consider – which, however, does not play a role in the LAMBDA MINIFOR parallel system because each MINIFOR fermenter comes with its proper regulation unit that measures and controls all parameters locally. As a consequence the quality of the measurement and regulation is not affected by long transmission times and dead times in regulation.


How much space is required for the MINIFOR unit?

Footprint: approximately a sheet of paper
Dimensions: 22 cm x 38 cm x 40 cm (W x H x D)

Fermentacja ciągła (chemostat) Zobacz więcej
REDOX potential measurement [mV] Zobacz więcej
LAMBDA MINI-4-GAS automatic 4-gas station for cell culture MINI-4-GAS Automatic gas-mix Zobacz więcej
Automatic antifoam control Zobacz więcej
FNet Programa de Control de la Fermentación Program PC - FNet Zobacz więcej
SIAM industrial fermentation software Zobacz więcej
MINI-4-GAS software module Zobacz więcej
OXYMETER O2 concentration measurement (0-25%) Zobacz więcej
CARBOMETER CO2 concentration measurement (0-100%) Zobacz więcej
METHAMETER CH4 concentration measurement (0-100%) Zobacz więcej
Additional PRECIFLOW pump line PRECIFLOW pump 0-600 ml/h, reagent bottle with pipes, fittings, filter, tubing Zobacz więcej
Additional MULTIFLOW pump line MULTIFLOW pump, reagent bottle with pipes, fittings, filter and tubing Zobacz więcej