Váhový modul pro kontinuální kultury

Váhový modul pro kontinuální kultury

Chemostat: váhový modul pro zajištění konstantní hmotnosti kultury (připojený ke kanálu "X" MINIFORu)

Kontinuální fermentace (chemostat)

MINIFOR poskytuje vysoce kvalitní, levné a automatické řešení kontroly hmotnosti pro kontinuální kultury (chemostat). Váhový modul (volitelná položka) umožňuje vážení fermentoru. Je jednoduše umístěn pod přední částí kontrolní jednotky bioreaktoru/fermentoru a připojen k výstupnímu kanálu X fermentoru. Pomocí peristaltické pumpy připojené k zástrčce „Pump X“, váha (objem) kultury může být udržována konstantní. Pumpa pro sklizeň automaticky udržuje váhu kultury konstantní. Tato funkce je již zahrnuta v start-up sadě. Což umožňuje provoz kontinuálních kultur při nízké ceně.

Kontinuální kultury = LAMBDA MINIFOR fermentor-bioreaktor + pumpa pro příkrm + pumpa pro sklizeň + váhový modul

Vlastnosti LAMBDA chemostatu

  • Váhový modul lze snadno umístit pod přední část fermentoru/bioreaktoru MINIFOR pro kontrolu hmotnosti, a tedy množství kultury
  • Kontrola hmotnosti nezávislá na míchání, provzdušňování, teplotě, pěnění, příjmu a tlaku plynu
  • Efektivní optimalizace experimentů v řádu hodin namísto dnů/ týdnů
  • Značně vyšší produktivita, např. výtěžek 3 L kontinuální kultury je ekvivalentní 30 L dávkové kultuře
  • Vysoce kvalitní, spolehlivá a variabilní programovatelná peristaltická čerpadla speciálně vyvinutá pro dlouhodobé nepřetržité procesy
  • Peristaltické pumpy s konstantním a reprodukovatelným průtokem po dobu několika týdnů, bez rizika prasknutí hadičky nebo jiných poruch (turbidostat, chemostat)
  • Přesná a vysoce kvalitní kontrola hmotnosti se shodou správné laboratorní praxe SLP a správné výrobní praxe SVP

Proč chemostat?

Kontinuální kultury (chemostat) umožňují dosáhnout značného zvýšení produktivity, rychlejší optimalizace při nižší ceně. Snižuje se také celková doba potřebná pro čištěním. Během kontinuální kultivace je médium zároveň přidáváno a odebíráno, počet buněk je udržován v rovnováze, což umožnuje efektivněji studovat parametry kultury.

V případě potřeby větší produkce biomasy lze například při kontinuální provozu s 3 l nádobou dosáhnout produktivity 30litrového dávkového systému nebo i většího!

Každý bioreaktor a fermentor LAMBDA MINIFOR je elektronicky připraven pro nízkonákladové dovybavení modulem, který umožňuje vysoce kvalitní kontinuální provoz s konstantní hmotností kultury. Často bývá kontinuální technika řešena pouze přidáním periferního vybavení jako jsou konektory, hadičky. Ve fermentačních nádobách s nekontrolovanou hmotností se ovšem účinné množství kultury může značně lišit například při změně míchání či provzdušňování. V takových případech je obtížné činit kvantitativní závěry.