4 Čistění dávkovače

Po použití lze kontrolní jednotku zcela vytáhnout z hlavy dávkovače (Obrázek 4-1). Pokud je to zapotřebí táhněte silněji. Uvolněte oba šroubovací uzávěry a dávkovač rozeberte na jednotlivé části. Ty lze vyčistit metodami obvyklými v laboratoři (např. etanolem, acetonem nebo zředěnými roztoky kyselin a bází). Není však doporučováno nechat součásti ponořené v těchto prostředcích po delší dobu.

Ovládací jednotka se čistí jen navlhčeným hadříkem, eventuálně etanolem nebo se zvýšenou opatrností isopropanolem. Použití jiných prostředků by mohlo vést k poškození povrchové úpravy.