5 Bezpečnost

Díky použití externího napájení, které dává pouze nízké napětí 12 V, je nebezpečí úrazu elektrickým proudem při používání dávkovače prakticky vyloučeno, i když elektricky vodivý roztok pronikne do dávkovače.

Moderní miniaturní spínaný zdroj má jen zanedbatelnou spotřebu elektrického proudu, když se nepoužívá. Přesto pokud není dávkovač používán delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě.