LAMBDA LUMO

LAMBDA LUMO světelný regulátor programovatelný s externím světelným zdrojem LED pro fototrofní kultury.

LUMO regulátor intenzity světla

LUMO programovatelný světelný regulátor s externím světelným zdrojem LED pro fototrofní kultury.

  • LUMO kontrolní jednotka světla společně s laboratorním fermentorem-bioreaktorem MINIFOR pro pěstování fototrofních kultur
  • Možnost použití jako samostatné zařízení
  • LUMO ovládá LED světlo s vysokou intenzitou a nízkým sálavým teplem vyzařovaným do média (vyžadováno žádné nebo menší chlazení média)
  • Ruční nebo automatický časovač pro simulaci denního/nočního rytmu
  • Volně volitelná vlnová délka podle požadavků kultury (např.: červené, modré, teplé bílé LED diody)

Řízená intenzita světla pomocí ovladače LUMO

LUMO kontrolní jednotka světla byla speciálně navržena pro společné použití s laboratorním fotobioreaktorem MINIFOR ke získání optimální kontroly světla pro fototrofní kulturu. Lze zvolit vlnovou délku, simulaci režimu den/noc a intenzitu světla:

  • Ruční nebo automatický výběr času pro stimulaci režimu den/noc
  • Volba intenzity světla

Optimální světelné spektrum s LED zdrojem

LAMBDA nabízí LED světelný zdroj s vysokou intenzitou a nízkým sálavým teplem spolu s regulátorem LUMO k zajištění nejúčinnějšího a nejkonzistentnějšího přísunu světla pro fotosyntézu a růst kultury. LED diody s odpovídajícím světelným spektrem a vlnovou délkou lze vybrat podle konkrétních požadavků na fotosyntézu řas, rostlinných buněk, mechu nebo sinic. LED diody jsou rovnoměrně rozloženy na vnější straně pracovní nádoby fotobioreaktoru.

 

Externí LED světelný zdroj pro fotobioreaktor MINIFOR    Optimální absorpční spektrum
LED light source for MINIFOR photobioreactor   Optimal light absorption spectrum of phototrophic microorganisms

 

 

Ruční nebo automatické ovládání intenzity světla

Intenzitu světla lze zvolit od 0 do 100 % (po kroku 1 %) ručně na ovládací jednotce světla. Je také možné naprogramovat intenzitu světla spolu s časem v 99 krocích na řídicí jednotce LUMO (tzn. každý krok je dvojice – intenzita světla a doba trvání). Odpovídající program lze opakovat 1–99krát nebo může běžet nepřetržitě.

Dálkové ovládání pomocí PC programu

LUMO kontrolní jednotku spolu s LED zdrojem lze připojit k počítači přes RS-485 rozhraní např. ke sledování a řízení pomocí fermentačního programu SIAM. V případě, že je LUMO požívané jako samostatná jednotka je možné nabídnout program PNEt, který je rozšířený pro regulátor LUMO s LED zdrojem.

LUMO systém se skládá z:

  1. LAMBDA LUMO programovatelný regulátor světelné intenzity (kat. č.: 800700)
  2. LED páska (teplá bílá), 60 Watt (kat. č. 800701)
  3. Napájení prostřednictvím zásuvky pro programovatelný regulátor intenzity světla LAMBDA LUMO (kat. č. 800700-ps)