3.1 Volumetrická kalibrace průtoku peristaltickou pumpou
3.2 Kalibrace průtoku peristaltickou pumpou vážením

Pokud potřebujete znát množství přidané tekutiny beze zbytku nebo pokud chcete měřit průtok, pak budete muset provést kalibraci peristaltické pumpy LAMBDA.

V průběhu kalibrace průtoku pumpy se ujistěte, že tekutina zcela vyplňuje hadičku a dosahuje k volnému konci. Teprve potom zahajte měření pro přesnou kalibraci.

Po kalibraci průtoku v závislosti na zvolené rychlosti je znám objem čerpané kapaliny. Krátké instruktážní video pro kalibraci průtoku pumpou lze nalézt na www.lambda-instruments.com/cz/peristalticke-pumpy-peristalticka-cerpadla/#video

3.1 Volumetrická kalibrace průtoku peristaltickou pumpou

Při volumetrické kalibraci se vypočte objem čerpané kapaliny při určité zvolené rychlosti otáčení po dobu jedné minuty. Program pro pumpu je potom například rychlost 600 a čas 1 minuta.

Obrázek 3.1-1 Zapněte pumpu a mějte konec hadičky v blízkosti odměrného válce, do kterého budete sbírat přečerpanou kapalinu po dobu 60 sekund.
Obrázek 3.1-2 Změřte objem načerpané kapaliny za minutu. Při rychlosti 600 byl zjištěn průtok 3,2 ml/min. Pomocí zjištěného průtoku lze vypočítat i průtok pro ostatní rychlosti otáčení pumpy.

3.2 Kalibrace průtoku peristaltickou pumpou vážením

Pro kalibraci pump MULTIFLOW, HIFLOW, MAXIFLOW a MEGAFLOW můžeme využít možnosti pumpu naprogramovat (viz. kapitola 2 Programování peristaltické pumpy).

Obrázek 3.2-1 Zvažte hmotnost prázdné kádinky. Pro přesné zjištění hmotnosti přečerpané kapaliny vytárujte (vynulujte) váhy s kádinkou (např. 0,000 g).
Obrázek 3.2-2 Spojte jeden konec hadičky se zdrojem kapaliny a zapněte pumpu stisknutím tlačítka ON/OFF (PRECIFLOW pumpa) nebo RUN pro spuštění programu (MULTIFLOW, HIFLOW, MAXIFLOW a MEGAFLOW pumpy).
Obrázek 3.2-3 Pečlivě sbírejte čerpanou kapalinu do kádinky po dobu asi 60 sekund. Vypněte pumpu přesně po 60 sekundách.
Obrázek 3.2-4 Zvažte přečerpanou kapalinu shromážděnou v uplynulých 60 sekundách v kádince. Například: Při nastavené rychlosti pumpy 700 je hmotnost přečerpané kapaliny za minutu 5 g. Tento výsledek lze použít pro výpočet hmotnosti přečerpané kapaliny za minutu při jiné nastavené rychlosti pumpy (pomocí trojčlenky).