6 BEZPEČNOST PRÁCE 

Díky napájení pumpy nízkonapěťovým miniaturním zdrojem (12 V) je nebezpečí úrazu elektrickým proudem prakticky vyloučeno.

Spotřeba proudu je vzhledem k vysoké účinnosti moderního spínaného zdroje velmi nízká (zvláště když motor není právě v provozu, pak je zanedbatelná).