9 VYUŽITÍ LAMBDA PERISTALTICKÝCH PUMP

LAMBDA peristaltické pumpy mohou být použity v následujících aplikacích:

  • chromatografické techniky: kapalinová chromatografie, sběr frakcí, vzorků
  • LAMBDA pumpy mohou být použity při přesném přidávání či odběru požadované kapaliny pro zabránění kontaminace
  • fermentace a buněčná kultivace: doplnění živin, kontrola pH (pufry, kyseliny, zásady), kontrola pěny (odpěňovač), vzorkování, kontinuální procesy, chemostat
  • farmaceutický výzkum: kontrola procesů, zkoušky
  • chemické reakce: přesné přidávání kapaliny při titraci, dávkování chemikálií
  • biochemické reakce: kontrola oxidačního a redukčního potenciálu, měření enzymové aktivity