PNet kontrolní program

PNet kontrolní program

PNet je kontrolní software pro dálkové ovládání a ukládání dat pro laboratorní přístroje LAMBDA (peristaltická čerpadla PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW, MAXIFLOW, MEGAFLOW, VIT-FIT stříkačková pumpa, DOSER dávkovač sypkých látek a MASSFLOW regulátor průtoku plynu).

Přístroje jsou připojeny k počítači prostřednictvím rozhraní RS-232 nebo RS-485. Potom je zvolen COM port, ke kterému je přístroj připojen, a adresa přístroje. Současně lze připojit a spravovat až 12 pump (peristaltické pumpy, injekční pumpy, dávkovače prášků), 16 regulátorů průtoku plynu Massflow, 36 integrátorů.

Tento program umožňuje:

  • poslat nastavenou hodnotu pumpě,
  • nakonfigurovat, spustit nebo zastavit profil průtoků (například pro krmení peristaltickou pumpou),
  • uložit zaznamenaná data pro analýzu nebo porovnání,
  • vizualizovat a porovnat data jako trend v okně programu,
  • program je dodáván s ukázkovým konfiguračním souborem, který lze použít.
  • možnost si sestavit vlastní konfiguraci podle svých požadavků.

Okno křivek (grafy)

Toto okno zobrazuje nastavené hodnoty různých přístrojů v závislosti na čase.