10.1 RS communication protocol for LAMBDA OMNICOLL fraction collector-sampler
10.2 How to set the OMNICOLL Fraction Collector-Sampler address?
10.3 RS-connection scheme

 

10.1 RS komunikační protokol pro LAMBDA OMNICOLL kolektor frakcí

10.1.1Formát odeslaných příkazů a dat počítačem do sběrače frakcí a zpět

Data poslaná počítačem:#ss mm a xxxx qs c
Data poslaná zpět kolektorem frakcí:<mm ss a xxxx qs c
kde,
#je první znak příkazu poslaný počítačem
<je první znak zprávy poslaný kolektorem frakcí
ssje adresa kolektoru frakcí (dva znaky ASCII)
mmje adresa počítače (dva znaky ASCII)
Aje příkaz a má hodnotu (viz kapitola 11.1.2)
xje požadovaná hodnota (4 ASCII číslice od 0 do 9; přenáší se od nejvyššího řádu k nižšímu)
Qskontrolní součet v hex. formátu (2 ASCII znaky: 0…9ABCDEF)
Cje koncový znak cr

10.1.2 Příkazy

Povely pro OMNICOLL:

# ss mm r qs cstart (run)
# ss mm e qs cpřechod do dálkového ovládání (zablokování tlačítek)
# ss mm g qs cpřechod do lokálního režimu (přední panel aktivován)
# ss mm s qs cstop
# ss mm f qs ckrok vpřed
# ss mm b qs ckrok vzad
# ss mm w qs ckrok v aktuálním směru pohybu (v závislosti na nastavení LINE nebo MEAN) [povel odpovídá stisknutí tlačítka STEP]
# ss mm l qs ckrok na další řádek
# ss mm h qs crežim “high”
# ss mm u qs crežim “normal”
# ss mm m qs cpřechod do režimu “MEAN” (meander či cik cak sběr)
# ss mm v qs cpřechod do režimu “LINE” (sběr frakcí vždy zleva doprava)
# ss mm i qs cpřechod do režimu “ROW”, kolektor se pohybuje jen od řady k řadě
# ss mm d qs cnastavení jednotek – desetiny minut (XXX.X)
# ss mm j qs cnastavení jednotek – minuty (XXXX)
# ss mm o qs cotevírá ventil
# ss mm c qs czavírá ventil
# ss mm a qs cnastavení koeficientu “1”
# ss mm k qs cnastavení koeficientu “1/60”
# ss mm p xxxx qs chodnota určuje počet pulzů od pumpy nebo čítače kapek
# ss mm t xxx.x qs cčasový údaj, který určuje dobu sběru jednoho vzorku (krok po 0,1 min)
# ss mm t xxxx qs cčasový údaj, který určuje dobu sběru jednoho vzorku (krok po 1 min)
# ss mm q xxx.x qs cčíselný údaj, který určuje délku pauzy mezi vzorky (krok po 0,1 min), (automaticky nastavuje režim “high”)
# ss mm q xxxx qs cčíselný údaj, který určuje délku pauzy mezi vzorky (krok po 1 min), (automaticky nastavuje režim “high”)
# ss mm n xxxx qs cpočet frakcí (automaticky nastavuje režim “high”)
# ss mm G x qs cpožadavek kolektoru na vyslání předvolených dat do PC

kde x je číslo 0-3:

0: nastavení doby sběru (TIME)

1: nastavení pulzů (COUNT)

2: nastavení délky pauzy (PAUSE)

3: nastavení počtu frakcí (NUMBER)

Odpověď OMNICOLLu:

< mm ss B xxx.x qs cnastaven čas xxx.x po kroku 0,1 min (kolektor je v pohotovostním režimu)
< mm ss B xxxx qs cnastaven čas xxxx po kroku 1 min nebo počet pulzů či frakcí (kolektor je v pohotovostním režimu)
< mm ss R xxx.x qs cnastaven čas xxx.x po kroku 0,1 min (kolektor je v provozu)
< mm ss R xxxx qs cnastaven čas xxxx po kroku 1 min nebo počet pulzů či frakcí (kolektor je v provozu)

10.1.3 Kontrola řízení

Následující příklad ukazuje, jak je vypočítán kontrolní součet:

mm = 01 [adresa počítače je nastavena na hodnotu 01]

ss = 02 [adresa zařízení je nastavena na hodnotu 02]

Počítač vyšle:#0201g4Dcr

Kontrolní součet se vypočte následovně (2 ASCII znaky typu 0…9ABCDEF jsou přijaty):

#0201g4D (last byte)cr
23h+30h+32h+30h+31h+67h=14Dh0Dh
Počítač vyšle:#0201t102320cr

Kontrolní součet se vypočte následovně (2 ASCII znaky typu 0…9ABCDEF jsou přijaty):

#0201t102320 (last byte)cr
23h+30h+32h+30h+31h+74h+31h30h+32h+33h= 220h0dh

10.1.4 Formát přenosu dat

Rychlost:2400 Bd (Baud)
8 datových bitů, lichá parita (o), 1 stop bit

 

10.2 Jak nastavit adresu OMNICOLLu?

Pokud je LAMBDA OMNICOLL sběrač frakcí vybaven volitelným rozhraním RS -232, může být řízen digitálně, např. z počítače.

Odpojte sběrač frakcí ze sítě. Připojit kolektor frakcí do sítě za současného stisknutí tlačítka STEP. Na displeji se objeví zpráva " A" a dvě čísla 00-99, která odpovídají aktuální adrese v paměti. Chcete-li změnit adresu, stiskněte tlačítko Λ Λ Λ Λ pod displejem, dokud není dosaženo požadované číslo adresy. Potvrďte svoji volbu stisknutím tlačítka SET.

 

 

10.3 Schéma RS-připojení

5-pólový DIN konektor "REMOTE" komunikačního modulu (kat.č. 6911 nebo 6929) se používá pro dálkové ovládání a RS připojení.

Pokud je k dispozici volitelné rozhraní RS-232 kontakty zástrčky kabelu jsou použity takto:

číslobarvapopis
1modrádálkové zapínání kolektoru +3-12 V
2bíláRS-232 TTTL (TXD)
3černázem (GND)
4
5žlutáRS-232 RTTL (RXD)