LAMBDA OMNICOLL Kolektor frakcí a vzorků - Návod k obsluze

Obsah

 1. NASTAVENÍ KOLEKTORU FRAKCÍ

  1. Montáž přístroje
  2. Montáž sběrné trubičky
  3. Připojení detektoru pro počítání kapek (volitelná položka)

 2. ZAČÁTEK SBÍRÁNÍ FRAKCÍ
 3. PROGRAMOVÁNÍ OMNICOLLU

  1. Princip programování
  2. Příprava k použití kolektoru frakcí s dodanými stojánky
  3. Programování OMNICOLLu pro jakékoli stojánky nebo sběrné nádoby
  4. Ovládací panel OMNICOLLu
  5. Sběr frakcí v závislosti na objemu
  6. Kalibrace peristaltické pumpy a kolektoru OMNICOLL
  7. Sběr frakcí s časovým intervalem mezi frakcemi (“high”)
  8. Vícekanálový sběr frakcí
  9. Jak zvýšit kapacitu sběrače frakcí?

 4. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

  1. Sběr jednotlivých vzorků
  2. Sběr série vzorků

 5. PRAKTICKÉ RADY
 6. ÚDRŽBA
 7. BEZPEČNOST PRÁCE
 8. TECHNICKÉ ÚDAJE

  1. General specification
  2. Inputs/outputs

 9. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY
 10. PŘÍLOHA

  1. RS komunikační protokol pro LAMBDA OMNICOLL kolektor frakcí
  2. Jak nastavit adresu OMNICOLLu?
  3. Schéma RS-připojení

 11. ZÁRUKA