V některých případech může být užitečné odebrat vzorek i v okamžiku, který není předem znám. Například během fermentace (nebo jiných biologických či chemických procesech) při určitých mezních hodnotách, když se aktivuje alarm. Tento poplašný signál může být použit pro sběr frakce. Takový vzorek pak umožní vysvětlení poruchy a může být i jinak zajímavý.

Kolektor frakcí může odebrat jeden nebo více vzorků po detekci alarmového signálu 3-12 V (nebo 12-30 V s předřazeným odporem 3 300 ohmů), kdy se uvede OMNICOLL do chodu a peristaltická pumpa je rovněž automaticky aktivována.

Z bezpečnostních důvodů napětí externího signálu nesmí být větší než 48 V!

 

4.1 Sběr jednotlivých vzorků

Pokud je Omnicoll v režimu „narmal“ (např. po stisknutí tlačítka STOP) pak alarmový signál vyslaný zařízením uvede Omnicoll do chodu a ten odebere jeden vzorek a následně se zastaví a čeká na další signál. Peristaltická pumpa je aktivována automaticky. Obebírání vzorků pokračuje až po dosažení signálu STOP.

 

4.2 Sběr série vzorků

Přepněte OMNICOLL do režimu “high” a nastavte požadovaný počet vzorků (viz kapitola 3.7). Jakmile kolektor dostane elektrický impuls 3-12 V (nebo 13-30 V s předřazeným odporem 3 300 ohmů) vezme nastavený počet frakcí, zastaví se a čeká na další signál. Činnost peristlatické pumpy je kontrolována I v tomto případě automaticky.

Možnost odebrat několik vzorků po sobě je praktické v případě potřeby větších objemů vzorků nebo při potřebě vypláchnout hadičky a získat tak čistý vzorek (např. při fermentacích).