Jelikož je OMNICOLL napájen již od síťové zásuvky nízkým napětím 9 V, je nebezpečí úrazu elektrickým proudem prakticky vyloučeno.

Spotřeba proudu je vzhledem k vysoké účinnosti moderního spínaného zdroje velmi nízká (zvláště když motory nejsou právě v provozu je zanedbatelná).