LAMBDA CARBOMETER

LAMBDA CARBOMETER

LAMBDA CARBOMETER měří koncentraci CO2 v odchozím/výstupním plynu

CARBOMETER po připojení k výstupnímu skleněnému kondenzátoru laboratorního fermentoru - bioreaktoru MINIFOR měří koncentraci produkovaného plynu CO2.

Fermentační program SIAM umožňuje vypočítat respirační koeficient (zkr. RQ ) z hodnot produkovaného CO2 a spotřebovaného O2 (získané z LAMBDA OXYMETRU) během procesu fermentace.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

  • CO2 koncentrace: 0 – 9,99% nebo 10,0 – 99,9%
  • Přesnost: ±5%
  • Universální napájecí zdroj: 12V/6W
  • Rozměr: 105 x 80 x 170 mm (W x H x D)
  • Váha: 600 g
  • RS-485 nebo RS-232 rozhraní
  • Značka CE

Produkce oxidu uhličitého (CO2) byla sledována během aerobní biodegradace lupaninu P. putida v laboratorním bioreaktoru (450 ml) pomocí LAMBDA CARBOMETER.

Parmaki, S., Esteves, T., Gonçalves, J.M.J. Catenacci, A., Malpei, F., Ferreira, F.C., Afonso C.A.M & Koutinas, M. (2022). Selective microbial resolution of lupanine racemate: Bioprocess development and the impact of carbon catabolite repression on industrial wastewater valorisation. Biomass Conv. Bioref. (2022). https://doi.org/10.1007/s13399-022-03383-3 

Klíčová slova: Lupanin, Rozlišení chirálních látek, Dávkování, Přebytek enantiomerů, Pseudomonas putida LPK411, Exprese genu