LAMBDA REDOX

LAMBDA REDOX

LAMBDA REDOX jednotka připojená k fermentoru/bioreaktoru LAMBDA MINIFOR umožňuje měření REDOX potenciálu (ORP) a digitální přenos dat do PC pomocí fermentačního programu.

Měření redox potenciálu (ORP) na laboratorním fermentoru/bioreaktoru

Pro měření oxidačně-redukčního potenciálu (ORP) v médiu nabízíme pH/ORP/teplotní elektrodu, LAMBDA REDOX měřící jednotku spolu s naším laboratorním fermentorem/bioreaktorem MINIFOR.

Autoklávovatelná REDOX elektroda

Díky kombinované (pH/teplota/redox) elektrodě může být do sterilní kultivační nádoby vložena pouze jedna sonda namísto tří jednotlivých elektrod. Není vyžadován další konektor, kabel či další místo pro vložení do nádoby. Dochází k zajištění lepšího přehledu a minimalizuje se také riziko kontaminace!

Měřicí jednotka LAMBDA REDOX

LAMBDA REDOX měřící jednotka je volitelné příslušenství fermentoru a bioreaktoru MINIFOR pro měření redoxního potenciálu (ORP). Její pracovní rozsah je od -999 do +999 mV. Záporné hodnoty jsou indikovány rozsvícením žluté LED „MINUS“ diody. LAMBDA REDOX měřící jednotku lze snadno připojit k fermentoru a bioreaktoru MINIFOR prostřednictvím konektoru „PUMP“. Zapojeni ke konektoru „pump“ na kontrolní jednotce MINIFOR složí jako napájecí zdroj i jako RS spojení pro přenos digitální dat měřící jednotky LAMBDA REDOX. 

Příslušenství pro připojení REDOX jednotky

8pólový kabel (č. výr. 4810) pro připojení LAMBDA REDOX měřicí jednotky ke konektoru „PUMP“ na zadní straně MINIFORU je dodán zdarma. Všechna nezbytná připojení jsou uskutečněna pouze pomocí tohoto jediného kabelu. Naměřená data jsou přenášena pomocí propojovací RS linky mezi fermentorem/bioreaktorem MINIFOR a PC fermentačním programem.

MINIFOR laboratorní fermentor a bioreaktor

Kombinovaná (pH/teplota/redox) elektrodu lze snadno vložit do bočního hrdla fermentační nádoby namísto kombinované (pH/teplota) elektrody. Pro připojení REDOX měřicí jednotky je potřeba upravit zásuvku "PUMP" na zadní straně řídicí jednotky fermentoru. Fermentor-bioreaktor MINIFOR musí být modifikován pro možnost měření redoxního potenciálu. Již pořízenou LAMBDA MINIFOR kontrolní jednotku lze jednoduše zaslat zpět společnosti LAMBDA Laboratory Instruments, kde bude upravena pro možnost řízení redoxního potenciálu. Při nákupu nového fermentoru / bioreaktoru lze v případě potřeby ihned implementovat úpravu pro měření redoxního potenciálu. LAMBDA REDOX měřící jednotka umožňuje měření redoxního potenciálu a digitální přenos dat do počítače prostřednictvím RS-485 rozhraní. Naměřená data lze vizualizovat a zaznamenat například pomocí fermentačního softwaru SIAM.

Konektor „OUT“ na zadní straně LAMBDA REDOX jednotky lze použít pro připojení další pumpy. Nahrazuje konektor „PUMP“ na zadní straně fermentoru MINIFOR. Zásuvky „IN“ a „POWER“ jsou používány pouze servisními pracovníky.

SIAM program pro automatizaci procesů (volitelná možnost)

Po připojení k fermentoru MINIFOR, přenáší REDOX měřicí jednotka naměřená data do PC/notebooku přes rozhraní RS-485. Pro ukládání a vizualizaci dat doporučujeme použití programu SIAM pro průmyslovou fermentaci. Program SIAM zobrazuje řízené parametry a naměřenou hodnotu redoxního potenciálu v grafu v reálném čase. Například: Možnost automaticky ovládat peristaltickou pumpu pro pumpování přídavku redukčního činidla do kultivační nádoby na základě nastavené redoxní hodnotě. Pro komunikaci s vaším PC softwarem, můžeme poskytnout RS-485 komunikační protokol.