1.1 Montáž přístroje
1.2 Montáž sběrné trubičky
1.3 Připojení detektoru pro počítání kapek (volitelná položka)

1.1 Montáž přístroje

Sestavení kolektoru frakcí LAMBDA OMNICOLL je velmi snadné – krátké instruktážní video lze vidět na: www.youtube.com/watch.

Obrázek 1.1-1 Zasuňte první kratší stranu podstavce do drážky podpěry
Obrázek 1.1-2 Zasuňte druhou kratší stranu podstavce do drážky druhé podpěry
Obrázek 1.1-3 Vložte černý rám do odpovídajících drážek žlutých podpěr.
Obrázek 1.1-4 Rám musí být zasouván na obou koncích zároveň. Z praktických důvodů nasuňte rám s otvory pro držáky stativu napravo.
Obrázek 1.1-5 Po zasunutí obou rámů je zajistěte šrouby.
Obrázek 1.1-6 Šrouby pevně dotáhněte pomocí dodaného šestihranného klíče.
Obrázek 1.1-7 Nerezovou tyč vsuňte do fixačních matic na pravé straně rámu a zašroubujte imbusovým klíčem. V případě
potřeby přišroubujte na tyč podstavec například pro pumpu.
Obrázek 1.1-8 Vložte fixační podložku na dno podstavce. Tuto lepivou podložku lze snadno regenerovat odstraněním prachu vlhkou hadrou nebo umytím ve vlažné vodě. Před použitím musí být podložka suchá.
Obrázek 1.1-9 Umístěte kontrolní jednotku na začátek ozubených kolejnic. Vzdálenost od kraje by měla být stejná na obou stranách. Ujistěte se, zda nic překáží při pohybu kontrolní jednotky během sběru.
Obrázek 1.1-10 Spojte kabel kontrolní jednotky s kabelem napájecího zdroje.
Obrázek 1.1-11 Pro zastavení sběru umístěte dodaný magnet na pravou vnitřní stranu rámu.
Obrázek 1.1-12 Umístěte stojan na zkumavky na fixační podložku, tak aby byl rovnoběžný s čelní stranou podpory a vodící trubička směřovala do místa určeného pro umístění zkumavky ve stojanu.

1.2 Montáž sběrné trubičky

(a) PTFE hadička (vnější průměr 1,8 mm)
(b) Upevňovací matice
(c) O-kroužek (1 x 1,5 mm)
(d) Vodící trubička

Obrázek 1.2-1 Umístěte magnetický držák hadičky doprostřed pojízdné kontrolní jednotky.
Obrázek 1.2-2 Nasaďte na hadičku černé těsnění neboli O-kroužek a provlečte dodanou PTFE hadičku přes vodící trubičku tak, aby vyčnívala asi 5 mm.
Obrázek 1.2-3 O-kroužek přisuňte až k závitu vodící trubičky a přišroubujte matkou tak, aby se hadička nemohla volně posouvat.
Obrázek 1.2-4 Ujistěte se, zda PTFE hadička přesahuje přes vodící trubičku, aby se kapky tvořily jen na konci hadičky.
Obrázek 1.2-5 Ujistěte se, zda PTFE hadička se volně nepohybuje ve vodící trubičce. Neutahujte matku silněji než je nutné!
Obrázek 1.2-6 Protáhněte PTFE hadičku přes magnetický držák. Zkontrolujte, zda je přívodní hadička dostatečně dlouhá pro celý průběh sběru frakcí! Vložte vodící trubičku do ramene běžce tak, aby se konec hadičky nacházel asi 1 cm nad zkumavkami.

1.3 Připojení detektoru pro počítání kapek (volitelná položka)

Čítač kapek je přídavné zařízení, které lze získat na požádání. Frakcionaci lze provést i podle počtu kapek na kontrolní jednotce pomocí detektoru pro počítání kapek.

Obrázek 1.3-1 Detektor počítání kapek a propojovací komunikační modul (položka číslo: 6929).
Obrázek 1.3-2 Zapojení detektoru počítání kapek do konektoru “DROP” komunikačního modulu.
Obrázek 1.3-3 Povolte matici držící vodící trubičku v rameni běžce (A) tak, aby s ní šlo otáčet. Lehce povolte matici (C), tak aby se PTFE hadička (D) volně pohybovala uvnitř vodící trubičky (B). Zašroubujte čítač kapek (E) na spodní konec vodící trubičky (B). Utáhněte matici (A) držící vodící trubičku (B) v rameni běžce tak aby se volně nepohybovala. Utáhněte také matici (C),
aby se zabránilo pohybu PTFE hadičky (D) uvnitř vodící trubičky (B). Upevněte kabel (F) čítače kapek k vodící trubičce pomocí
např. teflonové pásky. Nechte kabel čítače kapek (F) spolu s PTFE hadičkou (D) procházet přes magnetický držák (H) na kontrolní jednotce kolektoru.
Obrázek 1.3-4 Zapojte napájecí zdroj do konektoru “POWER” komunikačního modulu.


.
Obrázek 1.3-5 Zapojte kabel od kontrolní jednotky kolektoru do konektoru “OMNICOLL” komunikačního modulu.
Obrázek 1.3-6 Pokud potřebujete, zapojte LAMBDA peristaltickou pumpu nebo ventil do konektoru “PUMP/VALVE” komunikačního modulu.