LAMBDA PUMP-FLOW INTEGRATOR

LAMBDA PUMP-FLOW INTEGRATOR

Maakt zichtbaar hoeveel vloeistof is verpompt als functie van tijd in een gecontroleerd process

  • Controle van pH gedurende chemische reacties door middle van toevoeging van zuren of basen (hydrolyse van esters, amides, anhydrides etc.)
  • Meting van enzyme activiteit van meerdere enzymen (esterases, acylases, lipases, proteases en anderen d.m.v. een pH-staat)
  • Controle and quantificatie van metabolische activiteit van cellen gedurende vergisting en celcultivatie (d.m.v. controle van pH, rH, pO2, pCO2, geleiding of een andere vereiste parameter)
  • Vastlegging van schuimvorming (automatische toevoeging van ontschuimer)
  • Vastlegging van toevoeging van reactanten gedurende exotherme reacties, gecontrolleerd dooreen thermostaat
  • Vastlegging van verbruik van reactanten gedurende titratie, chromatografie, etc.