Integrátor průtoku kapaliny

Integrátor průtoku kapaliny

Umožní vidět, kolik kapaliny bylo pumpováno v závislosti na čase v řízeném procesu.

Integrátor průtoku kapaliny LAMBDA INTEGRATOR

Typické příklady využití:

  • Řízení pH v průběhu chemické reakce, když je pH řízeno přidáním kyseliny či zásady (hydrolýza esterů, amidů, anhydridů atd.).
  • Měření enzymatické aktivity řady enzymů (esterázy, acylázy, lipázy, proteázy a další užívající pH-stat).
  • Řízení a kvantifikace metabolické aktivity buněk v průběhu fermentace nebo kultivace (řízením pH, rH, pO2, pCO2, vodivosti nebo dalších potřebných parametrů).
  • Záznam o tvorbě pěny (automatickém přídavku odpěňovacího činidla).
  • Záznam o přídavku reaktant při exotermické reakcích s přídavkem reaktant řízených termostatem.
  • Záznam o spotřebě reaktant při titraci, chromatografii, atd.