PUMP-FLOW Integrator

PUMP-FLOW Integrator

Kontrollü proseslerde zamana karşı ne kadar sıvı, gaz veya toz transfer edildiğinin görülmesini sağlar

  • pH düzeyinin asit veya baz eklenerek kontrol edildiği kimyasal reaksiyonlar (örn. esterlerin, amidlerin, anhidritlerin vs. hidrolizi) sırasında pH kontrolü
  • Çok sayıda enzimde (pH değeri kullanılan esteraz, akilaz, lipaz, proteaz ve diğer enzimler) enzim faaliyetlerinin ölçülmesi
  • Fermantasyon ve hücre kültürleri sırasında hücrelerin metabolik faaliyetinin kontrol edilmesi ve kantitaf ölçümü (pH, rH, pO2, pCO2, iletkenlik ve gerekli diğer parametrelerin kontrolü)
  • Köpük oluşumunun kaydedilmesi (köpük önleyici maddenin otomatik olarak eklenmesi)
  • Bir termostat tarafından kontrol edilen reaktif ilavesi ile ekzotermik reaksiyonlar sırasında reaktif ilavesinin kaydedilmesi
  • Jel kademeleri, kromatografi vs. kullanılarak titrasyon sırasında reaktif tüketimlerinin kaydedilmesi