LAMBDA INTEGRATOR POMPY PRZEPŁYWU

LAMBDA INTEGRATOR POMPY PRZEPŁYWU

Pozwala wizualizować ile płynu, gaz lub proszku została przeniesione w funkcji czasu w kontrolowanych procesach

  • Kontrola pH podczas reakcji chemicznych gdzie pH jest regulowane poprzez dodanie kwasu lub zasady (hydroliza estrów, amidów, bezwodników itp.)
  • Pomiar aktywności enzymów pośród licznych enzymów (esterazy, acylazy, lipazy, proteazy i innych używających pH-stat)
  • Kontrola i kwantyfikacja metabolicznej aktywności komórek podczas fermentacji i kultur komórkowych (poprzez kontrolę pH, rH, pO2, pCO2, przewodności lub innego wymaganego parametru)
  • Rejestrowanie tworzenia się piany (automatyczne dodawanie środka zapobiegającemu tworzeniu się piany)
  • Rejestrowanie dodawania odczynników podczas egzotermicznych reakcji z dodawaniem odczynnika kontrolowanym przez termostat
  • Rejestrowanie zużycia odczynników podczas miareczkowanego tworzenia gradientu żeli, chromatografii itd.