Kolektor frakcí

Kolektor frakcí

Nový koncept ve sběru frakcí.

LAMBDA OMNICOLL automatický sběrač frakcí a vzorkovač

LAMBDA OMNICOLL - Automatický sběrač frakcí a vzorkovač poskytující téměř neomezenou flexibilitu - otevírá nové možnosti v oblasti chromatografie a vzorkování.

OMNICOLL lze použít společně s téměř všemi druhy nádob na vzorky a laboratorními stojánky, které jsou k dispozici na trhu. Nový koncept ve sběru frakcí. 

Neomezený rozměr:

  • mikrotitrační destičky, nádoby větších objemů, kádinky, baňky, atd.
  • neomezený počet sbíraných frakcí

Vysoce flexibilní kontrola:

  • kontrola objemu/času/počítání kapek/pomocí externího signálu
  • snadné programování a manipulace

Vícekanálový sběr:

  • jednokanálový
  • souběžný vícekanálový až do 20 frakcí

Rozšíření kapacity:

Kapacita sběrače frakcí může být navýšena přidání spodních dílů.

Typ: LAMBDA OMNICOLL – microprocessor-controlled programmable fraction collector – sampler
Režim sběru: Linear (line), meander (zigzag) or row collection
Normal modus:
Čas: 0.1 to 999.9 minutes (16.67 hours) in 0.1 min steps or 1 to 9999 minutes (166.7 hours) in 1 min steps
Objem: 0.01 to 500 ml or 0.6 to 30 litres (external counts using LAMBDA peristaltic pump)
High režim: Same as Normal modus, but with a pause between fractions (from 0.1 to 999.9 minutes or 1 to 9999 minutes)
Dálkové ovládání:
Normální režim: Collector takes a single fraction after an external voltage pulse of 3-12 V (or 12-30 V with a 3300 ohm resistor)
High režim: Collector takes a 1 to 999 fractions after a single external voltage pulse of 3-12 V (or 12-30 V with a 3300 ohm resistor)
Kapacita: Any tube rack or container type with a surface smaller than 45 x 31cm
Dodávané stojánky: 360 tubes of 12-13 mm diameter; 240 tubes of 16 mm diameter; 160 tubes of 20 mm diameter; 96 tubes of 30 mm diameter; The capacity can be increased many times by coupling several lower fraction collector parts together.
Trvalá paměť: Storage of all settings
Rozhraní: RS-232 (optional)
Napájení: 95–240 V/60–50 Hz AC plug-in power supply with DC 9V/12W output; possible field operation on 12 V accumulator
Rozměry: 34 (W) x 30 (H) x 49 (D) cm
Váha: 6.5 Kg
Bezpečnost: CE, meets IEC 1010/1 norm for laboratory instruments
Provozní teplota: 0-40 °C
Provozní vlhkost: 0-90% RH, not condensing
Dálkové ovládání: 0-10 V; (option 0-20 or 4-20 mA)

2023


Sorpční systém se skládal z peristaltického čerpadla Ismatec IPC8 (průtok 7.5 ml/h), skleněné sorpční kolony (průměr 15 mm; 5 ml iontoměničové pryskyřice) a automatického sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL.

Skripchenko, S. Y., Nalivaiko, K. A., Titova, S. M., Rychkov, V. N., & Semenishchev, V. S. (2023). Recovery of uranium from conversion production sludge by leaching with nitric acid and subsequent ion-exchange concentration. Hydrometallurgy, 106255. 

https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2023.106255 


V desetiminutových intervalech byl efluent z kolony sbírán do 5 ml vialek pomocí sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL

Choudhary, A., Khandelwal, N., Ganie, Z. A., & Darbha, G. K. (2023). Influence of magnetite and its weathering originated maghemite and hematite minerals on sedimentation and transport of nanoplastics in the aqueous and subsurface environments. Science of The Total Environment, 169132.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169132 

LAMBDA OMNICOLL používaný pro sloupcovou chromatografii v Laboratoři environmentálních nanověd výzkumné skupiny Darbha: 
https://gkdarbha.wixsite.com/gopaladarbha/instrumentation (2024 Jan. 03) 
https://static.wixstatic.com/media/11a26b_72ea880a9edb434ca34e530fef35c200~mv2.jpg (2024 Jan. 03)
https://static.wixstatic.com/media/11a26b_60f73569d1e443da848c87333dc7d8ca~mv2.png/v1/fill/w_532,h_552,al_c,lg_1,q_85,enc_auto/fraction%20pump.png (2024 Jan. 03) 


Sběrač frakcí LAMBDA OMNICOLL vybavený peristaltickým čerpadlem: Pro každou půdní kolonu (délka 22 cm, vnitřní průměr 2.5 cm) bylo odebráno 120 frakcí o objemu 3 ml na frakci.

Pena Silva, S. M. (2023). Estudio de los procesos de adsorción/desorción de 2-isopropil-6-metil-4-pirimidinol (IMPH) y 3, 5, 6-tricloro-2-piridinol (TCP) en montmorillonita pilarizada mediante la inclusión de especies de [Fe, Al], Zr y Ti y su potencial uso en la mitigación de lixiviación desde suelos agrícolas.

https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/195796 (01. December 2023) 


Gelová permeační chromatografie (GPC) s kolonou Superose 6 Increase 10/300 GL (GE Healthcare) na systému HPLC (Agilent/Varian Prostar 210): Frakce byly sbírány v okamžiku nástřiku v množství 0.5 ml na frakci pomocí sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL na 96jamkové destičky s plochým dnem (Costar 3599, Corning).

Wannitikul, P., Wattana-Amorn, P., Sathitnaitham, S., Sakulkoo, J., Suttangkakul, A., Wonnapinij, P., W. Bassel, G.W., Simister, R., Leonardo D., Gomez, L.D & Vuttipongchaikij, S. (2023). Disruption of a DUF247 Containing Protein Alters Cell Wall Polysaccharides and Reduces Growth in Arabidopsis. Plants, 12(10), 1977. 

https://doi.org/10.3390/plants12101977 


Současný sběr frakcí: V pětiminutových intervalech byly vzorky odebírány současně ze čtyř výstupů kolony pomocí automatického sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL.

Abdelrady, A., Tang, Y., Bogaard, T. & Foppen, J. W. (2023). The Use of Silica Encapsulated DNA Particles with a Supermagnetic Iron Core (Sidnamag) in Sand Filtration System: Effect of Water Chemistry. Available at SSRN 4555357.

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4555357 


Kolona s pískem propíraným kyselinou (2.65 g/cm3) (2.7 x 8 cm) s vzestupným průtokem (0.40 ml/min) DNAkolové experimenty: Výtok byl odebírán kontinuálně s periodou vzorkování 5 min pomocí sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL.

Kianfar, B., Hassanizadeh, S. M., Abdelrady, A., Bogaard, T., & Foppen, J. W. (2023). Natural organic matter and ionic strength (CaCl2) affect transport, retention and remobilization of silica encapsulated DNA colloids (DNAcol) in saturated sand columns. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 678, 132476.

https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.132476 


Elektrochemické reakce v průtokových sestavách s přepínacím ventilem a sběračem frakcí LAMBDA OMNICOLL (který lze provozovat s různě velkými sběrnými nádobami) jako periferním zařízením pro sběr elektrolytu.

Hielscher, M. M., Dörr, M., Schneider, J. & Waldvogel S. R. (2023). LABS: Laboratory Automation and Batch Scheduling – A Modular Open Source Python Program for the Control of Automated Electrochemical Synthesis with a Web Interface. Chem. Asian J. 2023, e202300380. 

https://doi.org/10.1002/asia.202300380 


Vliv povrchově aktivních látek SDS a TX-100 na vertikální transport metabolitu fungicidu OH-CTL: na horní část kolon (1.8 cm (id) x 20 cm (h) PMMA, 18 cm (h) vodou nasycené půdy a vrchní vrstva půdy modifikované povrchově aktivní látkou) byly aplikovány 4 ml roztoku OH-CTL (40 µg/ml hydroxychlorothalonilu ve vodě) při konstantní průtokové rychlosti 1 ml/min. Poté se kontinuálně louhuje vodou (UPW) o průtoku 1 ml/min, dokud se neshromáždí alespoň 10 nebo 40 objemů . Frakce byly odebrány automatickým sběračem frakcí LAMBDA OMNICOLL..

Báez, M. E., Sarkar, B., Peña, A., Vidal, J., Espinoza, J., & Fuentes, E. (2023). Effect of surfactants on the sorption-desorption, degradation, and transport of chlorothalonil and hydroxy-chlorothalonil in agricultural soils. Environmental Pollution, 327, 121545.

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.121545 


2022 

Adsorpční testy v pískových kolonách (PMMA, průměr 3.2 cm x délka 7.0 cm): Pro stanovení koncentrací Zn a Fe byla odpadní voda zachycena pomocí sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL.

Krok, B., Mohammadian, S., Noll, H. M., Surau, C., Markwort, S., Fritzsche, A., Fritzsche, A., Nachev, M., Sures, B. & Meckenstock, R. U. (2022). Remediation of zinc-contaminated groundwater by iron oxide in situ adsorption barriers–From lab to the field. Science of The Total Environment, 807, 151066. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151066 


Vzorky byly odebírány současně pomocí automatického sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL z horní části dvou kolon z PVC (15 cm, ID 2.1 cm; Milder) naplněných křemenným pískem o průměru zrn 355-425 µm (Sibelco).

Chakraborty, S., Foppen, J. W., & Schijven, J. F. (2022). Effect of concentration of silica encapsulated ds-DNA colloidal microparticles on their transport through saturated porous media. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Volume 651, 2022, 129625. 

https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129625 


Na výstupu ze skleněné kolony Omnifit (délka = 20 cm, vnitřní průměr = 2.5 cm, koncovky z PTFE) byl umístěn sběrač frakcí LAMBDA OMNICOLL, který slouží k získání odpadních frakcí před dalšími analýzami. 

Cazals, F., Colombano, S., Huguenot, D., Betelu, S., Galopin, N., Perrault, A., Simonnot, M.-O., Ignatiadis, I., Rossano, S. & Crampon, M. (2022). Polycyclic aromatic hydrocarbons remobilization from contaminated porous media by (bio) surfactants washing. Journal of Contaminant Hydrology, 251, 104065.

https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2022.104065


Rychlost běhu dávkování byla udržována pomocí peristaltické pumpy. Vzorky odpadní vody byly sbírány v nastavených časových intervalech pomocí programovatelného sběrače frakcí (jednokanálový sběrač LAMBDA OMNICOLL).

Feizi, F., Sarmah, A. K., Rangsivek, R. & Gobindlal, K. (2022). Adsorptive removal of propranolol under fixed-bed column using magnetic tyre char: Effects of wastewater effluent organic matter and ball milling. Environmental Pollution, Volume 305, 2022, 119283, ISSN 0269-7491.

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119283 


Vzorky odpadních vod byly sbírány ve 2 h intervalech (odpovídajících 7.5 PV, ca.5.4 mL) pomocí sběrače frakcí (Lambda Omnicoll), uzavřeny v PP lahvich a uchovávány v chladu až do analýzy.

Perdrial, N., Vázquez-Ortega, A., Reinoso-Maset, E., O'Day, P. A. & Chorover, J. (2022). Effects of flow on uranium speciation in soils impacted by acidic waste fluids. Journal of Environmental Radioactivity, Volumes 251–252, 2022, 106955, ISSN 0265-931X.

https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2022.106955 


Dynamické sorpční experimenty byly prováděny v koloně s 5 ml pryskyřice RUA21207. Roztok procházel chro kolonou při průtoku 10 ml/h. Vzorky roztoku byly odebírány v pravidelných intervalech (1 h) pomocí sběrače frakcí a autosampleru LAMBDA OMNICOLL.

Smyshlyaev, D., Kirillov, E., Kirillov, S., Bunkov, G., Rychkov, V., Botalov, M., Taukin, A., Yuldashbaeva, A. & Malyshev, A. (2022). Recovery and separation of Sc, Zr and Ti from acidic sulfate solutions for high purity scandium oxide production: Laboratory and pilot study. Hydrometallurgy, Volume 211, 2022, 105889, ISSN 0304-386X.

https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2022.105889 


Studium sorpce různých pryskyřic za dynamických podmínek při průchodu iontoměničovou kolonou; vzorky byly sbírány sběračem frakcí LAMBDA OMNICOLL.

Oqilov, B. R., Botalov, M. S., Rychkov, V. N., & Kirillov, E. V. (2022, June). Study of sorption leaching of scandium from red mud with Succinic acid. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2466, No. 1, p. 050025). AIP Publishing LLC.

https://doi.org/10.1063/5.0092655 


Vzorek byl automaticky odebírán ve frakcích po 10 ml pomocí sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL. Desorpce iontů těžkých kovů byla rovněž studována za dynamických podmínek průchodem 0.1 M vodného roztoku HCl chro kolonou při průtoku 1 ml/min.

Dinu, M. V., Humelnicu, I., Ghiorghita, C. A., & Humelnicu, D. (2022). Aminopolycarboxylic acids-functionalized chitosan-based composite cryogels as valuable heavy metal ions sorbents: Fixed-bed column studies and theoretical analysis. Gels, 8(4), 221.

https://doi.org/10.3390/gels8040221  


Experimenty s půdními kolonami byly prováděny s chromatografickými kolonami s nastavitelnou výškou, vyrobenými z borosilikátového skla. Při každém experimentu bylo odebráno ~ 0.8 ml výtoku z kolony do 20 ml odstředivky pomocí sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL.

Kianfar, B., Tian, J., Rozemeijer, J., van der Zaan, B., Bogaard, T. A., & Foppen, J. W. (2022). Transport characteristics of DNA-tagged silica colloids as a colloidal tracer in saturated sand columns; role of solution chemistry, flow velocity, and sand grain size. Journal of Contaminant Hydrology, 246, 103954

https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2022.103954


Sorpce uranu z modelových roztoků ve statickém režimu byla prováděna pomocí aniontových měničů. Objem pryskyřice naložené v koloně byl 5 ml, rychlost filtrace roztoku přes vrstvu pryskyřice byla 5 objemů lože po dobu 1 h. Filtrát na výstupu z kolony byl odebírán pomocí automatického sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL.

Nalivaiko, K., Skripchenko, S., Titova, S., & Rychkov, V. (2022). Characterization and processing of radioactive uranium containing waste sludge by sulfuric acid leaching. Journal of Environmental Chemical Engineering, 10(1), 106972.

https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.106972 


Během procesu tavení jádra firnu v čisté kabině (ISO 5) byl zbývající proud vzorku z odlučovače odebírán pomocí sběrače kapalných frakcí LAMBDA OMNICOLL (~0.7 ml/min) jako archiv taveniny.

Seokhyun Ro, S., Hur, S. D., Hong, S., Chang, Ch., Moon, J., Han, Y., Jun, S. J., Hwang, H. & Hong, S. (2020). An improved ion chromatography system coupled with a melter for highresolution ionic species reconstruction in Antarctic firn cores. Microchemical Journal, Elsevier, MICROC 105377

https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.105377 

 


2021


Naprogramovaný jednokanálový kolektor LAMBDA OMNICOLL pro odběr 3 ml vodných roztoků na výstupu z kolony v nastavených časových intervalech. 

Feizi, F., Sarmah,A.K. & Rangsivek, R. (2021). Adsorption of pharmaceuticals in a fixed-bed column using tyre-based activated carbon: Experimental investigations and numerical modelling. Journal of Hazardous Materials, 2021.

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126010


Eluent byl sbírán pomocí sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL. 

Vázquez-Ortega, A., Perdrial, N., Reinoso-Maset, E., Root, R. A., O’Day, P. A. & Chorover, J. (2021). Phosphate controls uranium release from acidic waste-weathered Hanford sediments. Journal of Hazardous Materials, Volume 416, 2021, 126240, ISSN 0304-3894. 

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126240


Eluce byla sbírána pomocí sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL do 15 ml vialek v pravidelných časových intervalech a analyzována na koncentrace ve výtocích.

Khandelwal, N., Tiwari, E., Singh, N., & Darbha, G. K. (2021). Heterogeneously Porous Multiadsorbent Clay–Biochar Surface to Support Redox-Sensitive Nanoparticles: Applications of Novel Clay–Biochar–Nanoscale Zerovalent Iron Nanotrident (C-BC-nZVI) in Continuous Water Filtration. ACS ES&T Water, 1(3), 641-652.

https://doi.org/10.1021/acsestwater.0c00147 


2020 


LAMBDA OMNICOLL připojený ke koloně HPLC - pomocí ventilu a kapiláry - pro sběr 2 ml frakcí do 96 malých scintilačních lahviček (kapacita ~6 ml).

Gaugler, P., Gaugler, V., Kamleitner, M., & Schaaf, G. (2020). Extraction and quantification of soluble, radiolabeled inositol polyphosphates from different plant species using SAX-HPLC. JoVE (Journal of Visualized Experiments), (160), e61495.

https://doi.org/10.3791/61495 


Sběrač frakcí LAMBDA OMNICOLL umožnil odběr vzorků z definovaných hloubkových intervalů. Je umístěn v rukavicovém boxu s použitím argonu, aby se zabránilo reoxidaci vzorků.

Schroeder, H., Duester, L., Fabricius, A. L., Ecker, D., Breitung, V., & Ternes, T. A. (2020). Sediment water (interface) mobility of metal (loid) s and nutrients under undisturbed conditions and during resuspension. Journal of hazardous materials, 394, 122543.

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122543 


2019


Perifuzátové frakce byly sbírány pomocí automatického systému sběru frakcí LAMBDA OMNICOLL do 96jamkových destiček MASTERBLOCK (Greiner bio-one) a na konci experimentu uloženy při -80 °C.

Barlow, J., & Solomon, T. P. (2019). Conditioned media from contracting skeletal muscle potentiates insulin secretion and enhances mitochondrial energy metabolism of pancreatic beta-cells. Metabolism, 91, 1-9.

https://doi.org/10.1016/j.metabol.2018.11.004


Pro studium vlivu mechanického narušení a acidifikace na kov(loid) se používá sběrač frakcí LAMBDA OMNICOLL, který během každého experimentu odebere 12 profilů 22 vzorků.

Schroeder, H., Fabricius, A. L., Ecker, D., Ternes, T. A., & Duester, L. (2019). Impact of mechanical disturbance and acidification on the metal (loid) and C, P, S mobility at the sediment water interface examined using a fractionation meso profiling ICP-QQQ-MS approach. Science of the Total Environment, 651, 2130-2138.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.390 


2017

Sběrač frakcí LAMBDA OMNICOLL a peristaltická pumpa LAMBDA PRECIFLOW umístěné v rukavicovém boxu v argonové atmosféře v novém systému mezo profilování a vzorkování (messy) pro biogeochemické studie znečištění vody.

Schroeder, H., Fabricius, A. L., Ecker, D., Ternes, T. A., & Duester, L. (2017). Metal (loid) speciation and size fractionation in sediment pore water depth profiles examined with a new meso profiling system. Chemosphere, 179, 185-193.

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.03.080 


2016


Automatický sběrač vzorků LAMBDA OMNICOLL byl použit k odběru vzorků odpadní vody (10 ml/min) z kolony s plněným ložem za účelem vyhodnocení transportního potenciálu suspenzí stabilizovaných rozemletých částic ZVI.

Velimirovic, M., Schmid, D., Wagner, S., Micić, V., von der Kammer, F., & Hofmann, T. (2016). Agar agar-stabilized milled zerovalent iron particles for in situ groundwater remediation. Science of The Total Environment, 563, 713-723.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.11.007 
Helmholtz-Centre for Environmental Research - UFZ, Germany; University of Vienna, Austria 


 

2015


Vzorky odpadní vody byly sbírány z kolony s pevným ložem pomocí vícekanálového sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL za účelem studia adsorpce seleničitanu a selenanu pomocí Mg-Al-CO3 LDH v kontinuálním průtokovém systému.

Chubar, N. & Szlachta, M. (2015). Static and dynamic adsorptive removal of selenite and selenate by alkoxide-free sol–gel-generated Mg–Al–CO3 layered double hydroxide: Effect of competing ions. Chemical Engineering Journal 279 (2015): 885-896. 

https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.05.070 

Utrecht University, The Netherlands; Glasgow Caledonian University, UK and Wrocław University of Technology, Poland. 


2014 


Výtok ze skleněné chromatografické kolony byl shromažďován pomocí sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL za účelem studia iontově-výměnných reakcí mezi Na+, H+ a Ca2+ za dynamických podmínek.

Lu, J., Tertre, E., & Beaucaire, C. (2014). Assessment of a predictive model to describe the migration of major inorganic cations in a Bt soil horizon. Applied Geochemistry, Volume 41, February 2014, Pages 151-162. 

https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2013.12.009  
CEA, DANS/DPC/SECR/L3MR and Université de Poitiers-CNRS, France. 


2013

Odpad odebraný sběračem frakcí LAMBDA OMNICOLL ze skleněné kolony naplněné Bt horizontem přírodní půdy a analyzovaný iontovou chromatografií za účelem studia sorpce hlavních kationtů (Ca, Na) na přírodním sedimentu.

Lu, J., Beaucaire, C., & Tertre, E. (2013). Predictive model for migration of metallic cations in natural sediments. Procedia Earth and Planetary Science, 7, 529-532.

https://doi.org/10.1016/j.proeps.2013.03.059
CEA, DANS/DPC/SECR/L3MR and Université de Poitiers-CNRS, France. 


2012 


Ke sběru eluentu z kontaminovaného sedimentu na PEEK koloně byl použit sběrač frakcí LAMBDA OMNICOLL pro stanovení pH a 90Sr kapalinovou scintilací.

Eagling, J. (2012). The effect of sea level rise on radionuclide mobility at contaminated nuclear sites (Doctoral dissertation, University of Plymouth).

https://dx.doi.org/10.24382/3421 
Plymouth University, UK 


Ke zkoumání mobilizace Tc v podmínkách plně nasyceného proudění mořské vody byl použit sběrač frakcí LAMBDA OMNICOLL pro sběr eluce ve frakcích o objemu 1.2 - 3.6 ml z obalové kolony kontaminovaných sedimentů

Eagling, J., Worsfold, P. J., Blake, W. H., & Keith-Roach, M. J. (2012). Mobilization of technetium from reduced sediments under seawater inundation and intrusion scenarios. Environmental science & technology, 46(21), 11798-11803.

https://doi.org/10.1021/es3025935 
Plymouth University, UK


2010


Eluát byl sbírán (60 min na frakci) pomocí sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL ke stanovení uvolňování iontů stříbra z potažených katétrů.

Aylvin Jorge Angelo Athanasius Dias, Edith Elisabeth M. Van Den Bosch, Astrid Franken (2010), Antimicrobial coating, US Patent no. US 2010/0113871 A1.

https://patents.google.com/patent/US20100113871 


 

Může OMNICOLL nahradit sběrač frakcí LKB Superfrac (GE HealthCare), který již není dále k dispozici?

Ano, sběrač frakcí a vzorkovač OMNICOLL může nahradit Superfrac (také sběrač frakcí Frac-950, Frac-920).


 Prodáváte také různé nástavce pro sběrač, které by umožňovaly sběr do více nádob najednou?

Nabízíme přizpůsobení i pro sběr frakcí do více nádob, stojanů, … najednou podle přání zákazníka. Jedná se o vícekanálovou konfiguraci.


 Máte zkušenosti s ovládáním vícekanálové peristaltické pumpy Ismatec IPC s OMNICOLLem?

Společnost LAMBDA nabízí kabel dálkového ovládání pro vícekanálové čerpadlo Ismatec pro analogovou komunikaci mezi sběračem OMNICOLL a pumpou.


 Je možné použít jakoukoliv peristaltickou pumpu se sběračem frakcí LAMBDA OMNICOLL?

Ano, je možné použít jakoukoliv peristaltickou pumpu se sběračem frakcí LAMBDA OMNICOLL.

Sběrač frakcí OMNICOLL poskytuje signál (~ 9 V), který je použit komunikačním modulem (číslo výrobku 6911) k vypnutí pumpy při přejezdu z jedné frakce ke druhé a na konci běhu. Proto nedochází k rozlití mezi frakcemi.

Navíc při použití sběrače frakcí OMNICOLL s PERISTALTICKÝM ČERPADLEM LAMBDA může sběrač frakcí odebírat frakce objemově pomocí počítání impulsů pumpy (režim count). Každá frakce bude mít stejné množství impulzů a bude mít tedy i stejný objem.


 Jaký je nejvyšší průtok, pro který je sběrač frakcí OMNICOLL ještě vhodný?

Sběrač a vzorkovač frakcí OMNICOLL je flexibilní systém, který lze přizpůsobit požadované aplikaci.

Rychlost průtoku závisí na rozdílu tlaku a na průměru použité hadičky. Je možné vybrat hadičku a průměr podle požadavků.