เครื่องดูดจ่ายของเหลวชนิดรัดสายยาง

เครื่องดูดจ่ายของเหลวชนิดรัดสายยาง

LAMBDA PRECIFLOW , MULTIFLOW , HIFLOW, MAXIFLOW และ MEGAFLOW ลักษณะปั๊มเป็นแบบ peristaltic ประยุกต์ใช้งานได้จริง ถูกต้องและเชื่อถือได้

เครื่องดูดจ่ายของเหลวชนิดรัดสายยาง

 • อัตราการไหล 0.01 ถึง 60,000 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง.
 • สามารถตั้งค่าความเร็วรอบได้ในช่วง 0 ถึง 999.
 • มอเตอร์ควบคุมการไหลเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่.
 • สามารถควบคุมการทำงานได้ระยะไกล.
 • มีท่อที่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อลดจังหวะการไหล.
 • ตั้งค่าโปรแกรมอัตราการไหล ได้ (สูงสุด 99 steps) และ สามารถควบคุมสวิตส์เปิด-ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน.
 • ราคาถูก และระบบทำงานสามารถป้องกันต่อสิ่งรบกวนต่างๆ ได้.
 • เครื่องมือสามารถทำงานได้ดีโดยส่งผ่านของเหลวทางท่อ.
 • สามารถควบคุมการขับเคลื่อนของไหลจจาก Pump-Flow INTEGRATOR
 • แรงขับเคลื่อนทางไฟฟ้าต่ำเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสูงสุด.
 • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ด้วย RS-485 หรือ RS-232 lnterface ( Option ).
 • ซอฟแวร์คควบคุมชนิด PNet ( Option ).
Type: Microprocessor-controlled programmable laboratory peristaltic pump
Programming: up to 99 steps of speed and time
Time resolution: 0 to 999 minutes in 1 minute steps; 0 to 99.9 minutes in 0.1 minute steps
Accuracy: ± 1%
Reproducibility: ± 0.2 % (electronics)
Flow rate range:
PRECIFLOW & MULTIFLOW: 0.2 µl/min - 600 ml/h
HIFLOW: 1 µl/min - 3,000 ml/h
MAXIFLOW: 3 µl/min - 10,000 ml/h
MEGAFLOW: 0.02 ml/min - 60,000 ml/h
Tubing: Silicone tubing or other materials having similar elasticity
Non-volatile memory: storage of all settings
Maximum pressure:
PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW & MAXIFLOW: approx. 0.1 MPa in clockwise rotation; approx. 0.15 MPa in counter-clockwise rotation
MEGAFLOW: approx. 0.18 MPa in clockwise rotation; approx. 0.2 MPa in counter-clockwise rotation
Motor :
PRECIFLOW & MULTIFLOW: microprocessor controlled stepping motor
HIFLOW, MAXIFLOW & MEGAFLOW: microprocessor controlled brushless long life BLDC motor with neodymium magnets
Speed control range: 0 - 999
Interface: RS-485 or RS-232 (optional)
Remote control : 0-10 V; (option 0-20 or 4-20 mA); foot switch; ON/OFF; ! For safety reasons the voltage of the remote signal to earth must not exceed 48 V DC
Dimensions : 10.5 (W) × 9.5 (H) × 10.5 (D) cm (PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW & MAXIFLOW); 18 (W) x 13 (H) x 16 (D) cm (MEGAFLOW)
Weight: <1 kg (PRECIFLOW & MULTIFLOW); 1.2 kg (HIFLOW & MAXIFLOW); 2.5 kg (MEGAFLOW)
Safety: CE, meets IEC 1010/1 norm for laboratory instrument
Operation temperature: 0 – 40 ⁰C
Operation humidity: 0-90% RH, not condensing

2024:

The viscous slurry (43.38 g wet-silica mixed into 170 g Hydrobrite oil as solvent) was added through the LAMBDA peristaltic pump to the reactor.

Luo, L., Rix, F. C., Stevens, K. A., Kuo, C. L., Zhang, X., Lovell, J. A., Harlan, C.J., Ye, X., & Berg, B. R. (2024). Improved In-Situ MAO Derived Silica Supported Single-Site Metallocene Catalysts. U.S. Patent Application No. 18/253,867.
https://patents.google.com/patent/US20240092947A1/en (2024 June 17)


Continuous bioreactor operations: The reaction volume was maintained at a constant level using a dip tube and LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pumps.

Zwerger, P. (2024). Acetic Acid Bioproduction by Acetobacterium woodii in Formate Medium in Continuous Bioreactors (Doctoral dissertation, Technische Universität Wien).
https://doi.org/10.34726/hss.2024.114566 


Development and optimization of inclusion body (IB) refolding processes: Using a LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump, solubilized protein was continuously added into the refolding buffer (0.8 L of 150 mM phosphate buffer, 1 mM EDTA, 20 μM Nicotinamide adenine dinucleotide, pH 6.0).

Igwe, C. L., Pauk, J. N., Hartmann, T., & Herwig, C. (2024). Quantitative analytics for protein refolding states. Process Biochemistry, 136, 191-201.

https://doi.org/10.1016/j.procbio.2023.11.022 


Fed-batch dilution: The LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump fed the solubilized protein into the 3.6 L Labfors 5 stirred tank reactor (0.8 L refolding buffer) at a constant feed rate (Process P1 = 5.26 mL/h, P2 = 5.61 ml/h and P3 = 6.51 ml/h).

Pauk, J. N., Igwe, C. L., Herwig, C., & Kager, J. (2024). An all-in-one state-observer for protein refolding reactions using particle filters and
delayed measurements. Chemical Engineering Science, 119774. 

https://doi.org/10.1016/j.ces.2024.119774 


2023: 

LAMBDA peristaltic pumps used as liquid culture medium pumps (30 ml/h) in an dynamic in vitro biofilm model under anaerobic conditions

Alonso-Español, A., Bravo, E., Ribeiro-Vidal, H., Virto, L., Herrera, D., Alonso, B. & Sanz, M. (2023). The Antimicrobial Activity of Curcumin and Xanthohumol on Bacterial Biofilms Developed over Dental Implant Surfaces. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 2335.

https://doi.org/10.3390/ijms24032335 


During the synthesis, the pH was maintained by using the LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump adding 2 M NaOH.

Dib, M. A., Gore, E. & Grisel, M. (2023). Intrinsic and rheological properties of hydrophobically modified xanthan synthesized under green conditions. Food Hydrocolloids, Volume 138, 2023, 108461, ISSN 0268-005X.

https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2023.108461 


Influence of surfactants on vertical transport of fungicide metabolite in soil: 1 ml/min OH-CTL (40 μg/ml hydroxy chlorothalonil in water, 4 ml) on columns, then leaching with water (UPW) pumped continuously 1 ml/min with a LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump.

Báez, M.E., Sarkar, B., Peña,A. Vidal, J., Espinoza, J. & Fuentes, E. (2023). Effect of surfactants on the sorption-desorption, degradation, and transport of chlorothalonil and hydroxy-chlorothalonil in agricultural soils. Environmental Pollution, 2023, 121545, ISSN 0269-7491,

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.121545


Purification of Heme Peroxidases from Escherichia coli Inclusion Bodies. LAMBDA PRECIFLOW peristaltic liquid pump (LAMBDA laboratory instruments, Switzerland) in combination with a Sar-torius Entris scale. 

Humer, D., & Ebner, J. (2023). The Purification of Heme Peroxidases from Escherichia coli Inclusion Bodies: A Success Story Shown by the Example of Horseradish Peroxidase. In: Kopp, J., Spadiut, O. (eds) Inclusion Bodies. Methods in Molecular Biology, vol 2617. Humana, New York, NY. 

https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2930-7_16


During the batch fermentation (Bacillus licheniformis, 2 litres working volume) in LAMBDA MINIFOR 7L, two LAMBDA peristaltic pumps automatically adjusted the pH value 6.5 by adding 20% NaOH (w/v) and 1 N HCl (v/v).

Dumitru, M. & Ciurescu, G. (2023). Optimization of the fermentation conditions and survival of Bacillus licheniformis as freeze-dried powder for animal probiotic applications. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LXVI, No. 2, 2023; ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750. 

https://www.animalsciencejournal.usamv.ro/pdf/2023/issue_2/Art10.pdf (2024 Jan. 02)


The working fluid was pumped through the system using a LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump at a flow rate of 360 ml/h.

Eriksen, A. B. (2023). An Experimental and Numerical Study of the Performance of Carbon Black Nanofluids in a Direct Absorption Solar Collector. (Master's thesis, The University of Bergen).


https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/11250/3073833/AgatheBjelland_MasterThesis.pdf (2023 Nov. 28)


 

 

Protein refolding reaction via fed-batch dilution: Solubilized protein (LDH in buffer) fed in three experiments at constant feed-rates (5.26 ml/h; 5.61 ml/h; 6.51 ml/h) using the peristaltic pump LAMBDA PRECIFLOW into a 3.6 L stirred tank reactor (initial volume: 0.8L).

Pauk, J. N.; Igwe, Ch. L; Herwig, Ch. & all (2023). Full-state monitoring of protein refolding reactions using particle filters and delayed measurements. Authorea. August 19, 2023.

https://doi.org/10.22541/au.169246444.43625502/v1 


2022:


LAMBDA peristaltic pumps as reliable feed- and harvest-pumps during 140 days of continuous fermentation

Brodowski, F., Lezyk, M., Gutowska & Oleskowicz-Popiel, P. (2022). Effect of external acetate on lactate-based carboxylate platform: Shifted lactate overloading limit and hydrogen co-production. Science of The Total Environment, Volume 802, 2022, 149885, ISSN 0048-9697.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149885 


 

LAMBDA PRECIFLOW pump continuously circulates the cell suspension as loop flow through the membrane module (to separate cell-free harvest) and remove continuously the bleed flow (to eliminate cells and sustain steady state conditions) in a continuous stirred-tank reactor.

Mainka, T., Herwig, C. & Pflügl, S. (2022). Optimized Operating Conditions for a Biological Treatment Process of Industrial Residual Process Brine Using a Halophilic Mixed Culture. Fermentation, 8(6), 246.

https://doi.org/10.3390/fermentation8060246 


pH-stat: During xanthan succinylation, pH (8.3, 8.5, ..., 9.0) was maintained by an automated control system consisting of a M300 process transmitter (Mettler Toledo), a pH probe (digital ISM pH/ORP sensor InPro 3253i/SG/225; Mettler Toledo) and a PRECILFOW peristaltic pump (LAMBDA Laboratory Instruments) for 2 M NaOH addition.

Abou Dib, M., Hucher, N., Gore, E. & Grisel, M. (2022). Original tools for xanthan hydrophobization in green media: Synthesis and characterization of surface activity. Carbohydrate Polymers, 291, 119548.
https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.119548 

Abou Dib, M. (2022). Synthèse et caractérisation des propriétés de dérivés amphiphiles de xanthane obtenus par voie verte de greffage. Chimie organique. Normandie Université, 2022. Français. NNT: 2022NORMLH24. tel-04240491 (Doctoral dissertation, Normandie Université).
https://theses.hal.science/tel-04240491/  (30. November 2023)


Cultivation in continuous bioreactors with a working volume of 650 or 1000 ml: LAMBDA PRECIFLOW pumped continuously the feed medium and a 1:100 antifoam solution (Polypropylenglycol P2000, Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) with a dilution rate of 0.05 h-1 and 0.014 min-1, respectively.

Vees, C. A., Herwig, C. & Pflügl, S. (2022). Mixotrophic co-utilization of glucose and carbon monoxide boosts ethanol and butanol productivity of continuous Clostridium carboxidivorans cultures. Bioresource Technology, 353, 127138.

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.127138 


During chemostat cultivation, a LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump was used for 50 ml/h feed flow regulation.

Zejnilovic, E. (2022). Optimization of process performance and mixotrophic cultivation of Clostridium carboxidivorans for the production of biofuel alcohols. (Doctoral dissertation, TU Vienna).

https://web.archive.org/web/20220805014401id_/https://repositum.tuwien.at/bitstream/20.500.12708/45398/1/Zejnilovic%20Emina%20-%202022%20-%20Optimization%20of%20process%20performance%20and%20mixotrophic...pdf  (28. November 2023) 


The feed-flowrates from 18 mL/h (start fed-batch) to 125 mL/h (end fed-batch) were adjusted with a LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump.

Gundinger, T., Kittler, S., Kubicek, S., Kopp, J., & Spadiut, O. (2022). Recombinant protein production in E. coli using the phoA expression system. Fermentation, 8(4), 181.

https://doi.org/10.3390/fermentation8040181 


LAMBDA MULTIFLOW was used as an external pump of the 2 L fermenter to add the feed solution (600 g/L glucose, 45 g/L KH2PO4, 24 g/L MgSO4, 30 g/L (NH4)2SO4, 1.2 g/L CaCl2 and 150 mL/L of trace metals solution).

Wang, G., Tavares, A., Schmitz, S., França, L., Almeida, H., Cavalheiro, J., Carolas, A., Cavalheiro, J., Ozmerih, S., Blank, L.M., Ferreira, B.S. & Borodina, I. (2022). An integrated yeast‐based process for cis, cis‐muconic acid production. Biotechnology and Bioengineering, 119(2), 376-387.

https://doi.org/10.1002/bit.27992 


Fixed-Bed Column Studies: The beads were packed (bed height = 5 cm) into a glass-column with the internal diameter of 1.45 cm that was connected to a Lambda Hiflow peristaltic pump (Lambda Laboratory Instruments, Brno, Czech Republic) at the top end to ensure a 1 mL/min constant flow rate of the multicomponent solution.

Dinu, M. V., Humelnicu, I., Ghiorghita, C. A., & Humelnicu, D. (2022). Aminopolycarboxylic acids-functionalized chitosan-based composite cryogels as valuable heavy metal ions sorbents: Fixed-bed column studies and theoretical analysis. Gels, 8(4), 221.

https://doi.org/10.3390/gels8040221 


A fixed bed flowing system was used to test the performance of the prepared activated carbon (AC) samples. The laboratory set-up for the breakthrough experiments consisted of a LAMBDA MULTIFLOW peristaltic pump, a vertical dynamic fixed bed adsorption PTFE column with an inner diameter of 0.6 cm and height of 12.3 cm connected to an automatic sampling system. 

Kakamouka, K., Gavriel, C., Salonikidou, E.D., Giannakoudakis, D.A., Kostoglou, M., Triantafyllidis, K.S. & Deliyanni, E.A. (2022). Dynamic/column tests for dibenzothiophene (DBT) removal using chemically functionalized carbons: Investigation of the influence of physicochemical properties and breakthrough modeling. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Volume 642, 2022, 128597, ISSN 0927-7757,

https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.128597 


The water was pumped from the water reservoir into the distributor vessel by a peristaltic pump (LAMBDA MAXIFLOW, LAMBDA CZ, s.r.o.). In the Scheme of the monolith measurement setup, the soil monolith is supplied with water via a capillary rainfall simulator connected to a water reservoir and a pump.

Ehrhardt, A., Berger, K., Filipovic, V., Wöhling, T., Vogel, H. J. & Gerke, H.H. (2022). Tracing lateral subsurface flow in layered soils by undisturbed monolith sampling, targeted laboratory experiments, and model‐based analysis. Vadose Zone Journal, 21(4), e20206.

https://doi.org/10.1002/vzj2.20206 


2021:

Basis for the preclinical trial: LAMBDA MEGAFLOW pump in the experimental setup for automatic blood sampling from an existing peripheral catheter and sample preparation with extraction of plasma by filtration through a silicon membrane.

Bortolussi, C., Gupta, S., & Schär, B. (2021). Evaluation of the automatic blood sampling, including sample preparation. Securecell AG/ETH Wyss Zurich: Liver4Life group.
https://www.securecell.ch/insights/seraccess-milestone-5 (2024 July 16) 


 

LAMBDA MULTIFLOW pumps a sheath flow for driving the sample flow into a central core, allowing the particles to pass the uniformly illuminated area of the DFLS system.

Xiao, D., Zang, Z., Sapermsap, N., Wang, Q., Xie, W., Chen, Y. & Li, D.D.U. (2021). Dynamic fluorescence lifetime sensing with CMOS single-photon avalanche diode arrays and deep learning processors. Biomed. Opt. Express 12, 3450-3462 (2021);

https://doi.org/10.1364/BOE.425663 


Experimental Setup in the continuous fixed-bed catalytic system: The liquid flow of the phenol-containing solution was introduced through a LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump through the lower inlet port on the side of the column.

Ferreiro Santiso, C., De Luis Álvarez, A. M., Villota Salazar, N., Lomas Esteban, J. M., Lombraña Alonso, J. I., & Camarero Estela, L. M. (2021). Application of a Combined Adsorption− Ozonation Process for Phenolic Wastewater Treatment in a Continuous Fixed-Bed Reactor.

https://doi.org/10.3390/catal11081014 


2020: 

Fully automated by Lucullus PIMS software: Feeding pumps from LAMBDA Laboratory Instruments integrated in reactor systems for microbial processes with extensive online analytics

Kroll, P., Kager, P., & Herwig, C. (2020) Bioprocess Information Management with Lucullus® PIMS for Biochemical Engineering at TU Wien. Securecell Application note #006/April 2020.
https://26638772.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26638772/Insights/Lucullus/Bioprocess%20Information%20Management%20with%20Lucullus.pdf (2024 July 17)


 

The five-component solution (Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe3+ and Cr3+ metal ions) in the dynamic sorption procedure: For a continuous flow of 1.33 ml/min, a LAMBDA HiFLOW peristaltic pump was connected to the top of the small glass column (ID 5 cm, length 16 cm, height of swollen monolith 2.5 cm).

Humelnicu, D., Dragan, E. S., Ignat, M., & Dinu, M. V. (2020). A comparative study on Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe3+, and Cr3+ metal ions removal from industrial wastewaters by chitosan-based composite cryogels. Molecules, 25(11), 2664.

https://doi.org/10.3390/molecules25112664 


 

Occlusion formation in the 3D printed middle cerebral artery (MCA) model: The MCA model was connected to a LAMBDA MULTIFLOW, the tubing (ID 3.1 mm) got filled with TBS buffer (pH 7.4) and the thrombus was inserted into the tubing; following the MCA occlusion formation, the flow rate through an arterial branch was 4.5 ml/min.

Vítečková Wünschová, A., Novobilský, A., Hložková, J., Scheer, P., Petroková, H., Jiřík, R., Kulich, P., Bartheldyová, E., Hubatka, F., Jonas, V., Mikulík, R., Malý, P. & Mašek, J. (2020). Thrombus imaging using 3D printed middle cerebral artery model and preclinical imaging techniques: Application to thrombus targeting and thrombolytic studies. Pharmaceutics, 12(12), 1207.

https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12121207


 

Samples (5 mL) were extracted through a PES porous hollow fiber using the LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump in a suspension experiment.

Schroeder, H., Duester, L., Fabricius, A. L., Ecker, D., Breitung, V., & Ternes, T. A. (2020). Sediment water (interface) mobility of metal (loid) s and nutrients under undisturbed conditions and during resuspension. Journal of hazardous materials, 394, 122543.

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122543


For the production of recombinant cytochrome in a bioreactor, the feed was pumped through a LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump controlled by the process information management system and its addition was monitored gravimetrically.

Hausjell, J., Schendl, D., Weissensteiner, J., Molitor, C., Halbwirth, H., & Spadiut, O. (2020). Recombinant production of a hard‐to‐express membrane‐bound cytochrome P450 in different yeasts—Comparison of physiology and productivity. Yeast, 37(2), 217-226.

https://doi.org/10.1002/yea.3441


2019:

LAMBDA MULTIFLOW pumped the medium continuously through the flow cell at a flux of 5.1 ml/min.

Čapková-Helešicová, T., Pekárek, T., Schöngut, M., & Matějka, P. (2019). New designed special cells for Raman mapping of the disintegration process of pharmaceutical tablets. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 168, 113-123.

https://doi.org/10.1016/j.jpba.2019.02.019 


 

LAMBDA PRECIFLOW laboratory pump supplied feed following a feed-forward controlled exponential feeding strategy for cell growth (14 h, μ = 0.1 h−1) and induced phase (μ = 0.04 h−1) for protein production in a fed-batch fermentation (Escherichia coli, 5 L – 8 L working volume)

Quehenberger, J., Reichenbach, T., Baumann, N., Rettenbacher, L., Divne, C. & Spadiut, O. (2019). Kinetics and Predicted Structure of a Novel Xylose Reductase from Chaetomium thermophilum. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 185.

https://doi.org/10.3390/ijms20010185 


LAMBDA Peristaltic pumps were used with third-party bioreactors for precise pumping of liquids. 

Hofer, A., Kroll, P. & Herwig, C. (2019). Automated sampling and on-line analytics to increase process understanding. Securecell AG, In der Luberzen 29, CH-8902 Urdorf, Switzerland and TU Wien, Gumpendorfer Strasse 1a, A-1060 Wien, Austria. 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30419.63523


The LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump fits the requirements for substrate feeding in shaking flasks. The pump can convey flow rates between 0.01 and 60 ml/h.

Wagner, S. G., Mähler, C., Polte, I., von Poschinger, J., Löwe, H., Kremling, A., & Pflüger-Grau, K. (2019). An automated and parallelised DIY-dosing unit for individual and complex feeding profiles: Construction, validation and applications. PloS one, 14(6), e0217268.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217268  


The solution was collected in a new petri-dish each minute, resulting in a total of eight samples. A LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump in combination with transparent silicon tubing (inside ⌀ = 3 mm) was used to create a flow system.

Steendam, R. R., & Frawley, P. J. (2019). Secondary nucleation of sodium chlorate: the role of initial breeding. Crystal Growth & Design, 19(6), 3453-3460.

https://doi.org/10.1021/acs.cgd.9b00317


2018:

In this novel method, namely centrifugeless dispersive liquid-liquid microextraction, is introduced for the efficient extraction of banned Sudan dyes from foodstuff and water samples: A LAMBDA MULTIFLOW peristaltic pump was applied for the phase separation.

Bazregar, M., Rajabi, M., Yamini, Y., Arghavani-Beydokhti, S., & Asghari, A. (2018). Centrifugeless dispersive liquid-liquid microextraction based on salting-out phenomenon followed by high performance liquid chromatography for determination of Sudan dyes in different species. Food chemistry, 244, 1-6. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.10.006 


The best closed reactor was selected, and the flow and contact time operation parameters were optimized for two cycles.The flow was controlled by a MULTIFLOW peristaltic pump

de Llasera, M. G., Santiago, M. L., Flores, E. L., Toris, D. B., & Herrera, M. C. (2018). Mini-bioreactors with immobilized microalgae for the removal of benzo (a) anthracene and benzo (a) pyrene from water. Ecological Engineering, 121, 89-98.

https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.06.059


Feed, loop, bleed and harvest peristaltic pumps LAMBDA PRECIFLOW for continuous cultivation of extreme halophiles in customized pilot scale bioreactor

Mahler, N., Tschirren, S., Pflügl, S., & Herwig, C. (2018). Optimized bioreactor setup for scale-up studies of extreme halophilic cultures. Biochemical Engineering Journal, 130, 39-46.

https://doi.org/10.1016/j.bej.2017.11.006


2016:


Turbidostat composed of two LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pumps with RS-232 interface for automated optogenetic regulation of protein production in liquid Escherichia coli cultures

Milias-Argeitis, A., Rullan, M., Aoki, S. K., Buchmann, P., & Khammash, M. (2016). Automated optogenetic feedback control for precise and robust regulation of gene expression and cell growth. Nature communications, 7(1), 12546.

https://doi.org/10.1038/ncomms12546


Adaptive feeding strategy with real time signal (Lucullus) controlled feed rate of the LAMBDA PRECIFLOW pump in fed-batch process 

Konakovsky, V., Clemens, C., Müller, M. M., Bechmann, J., Berger, M., Schlatter, S., & Herwig, C. (2016). Metabolic control in mammalian fed-batch cell cultures for reduced lactic acid accumulation and improved process robustness. Bioengineering, 3(1), 5. 

https://doi.org/10.3390/bioengineering3010005


2015:


The LAMBDA MULTIFLOW peristaltic pump was used to evaluate the extraction of lead(II), chromium(III) and copper(II) on a novel adsorbent

Barfi, B., Rajabi, M., Zadeh, M. M., Ghaedi, M., Salavati-Niasari, M., & Sahraei, R. (2015). Extraction of ultra-traces of lead, chromium and copper using ruthenium nanoparticles loaded on activated carbon and modified with N, N-bis-(α-methylsalicylidene)-2, 2-dimethylpropane-1, 3-diamine. Microchimica Acta, 182, 1187-1196.  

https://doi.org/10.1007/s00604-014-1434-z


2014:


Digital LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pumps were used as feed pump, bleed pump and cell-free harvest pump to maximize the productivity of extreme halophilic archaeon in a bioreactor equipped with an external cell retention system 

Lorantfy, B., Ruschitzka, P., & Herwig, C. (2014). Investigation of physiological limits and conditions for robust bioprocessing of an extreme halophilic archaeon using external cell retention system. Biochemical engineering journal, 90, 140-148.

https://doi.org/10.1016/j.bej.2014.06.004


For DoE experiments 1.0 mol L-1 (NH4)2CO3 was utilized as the nitrogen source and the inflow was controlled gravimetrically at designated pump set-points by LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump

Bernacchi, S., Rittmann, S., Seifert, A. H., Krajete, A., & Herwig, C. (2014). Experimental methods for screening parameters influencing the growth to product yield (Y (x/CH4)) of a biological methane production (BMP) process performed with Methanothermobacter marburgensis. AIMS Bioengineering, 1(2), 72-87.

https://doi.org/10.3934/bioeng.2014.2.72


The feed flow rate was kept constant by controlling the speed of the LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump in continuous culture of Methanothermobacter marburgensis

Seifert, A. H., Rittmann, S., & Herwig, C. (2014). Analysis of process related factors to increase volumetric productivity and quality of biomethane with Methanothermobacter marburgensis. Applied Energy, 132, 155-162. 

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.07.002


LAMBDA MULTIFLOW peristaltic pump and a polytetrafluoroethylene (PTFE) column (25 mm x 7.0 mm i.d.) were used to study the suitability of hybrid SiO2/TiO2-NH2 nanoparticles for solid phase extraction of lead, copper, and zinc from different food and water samples

Rajabi, M., Barfi, B., Asghari, A., Najafi, F., & Aran, R. (2015). Hybrid amine-functionalized titania/silica nanoparticles for solid-phase extraction of lead, copper, and zinc from food and water samples: kinetics and equilibrium studies. Food Analytical Methods, 8, 815-824.

https://doi.org/10.1007/s12161-014-9964-x


LAMBDA MULTIFLOW peristaltic pump used to examine the influence of eluent flow rate (1.0– 6.0 mL/min) in highly selective solid phase extraction 

Rajabi, M., Mohammadi, B., Asghari, A., Barfi, B., & Behzad, M. (2014). Nano-alumina coated with SDS and modified with salicylaldehyde-5-sulfonate for extraction of heavy metals and their determination by anodic stripping voltammetry. Journal of industrial and engineering chemistry, 20(5), 3737-3743. 

https://doi.org/10.1016/j.jiec.2013.12.073


The influent medium was pumped using LAMBDA PRECIFLOW pumps to the columns containing Dehalococcoides for PCE bioremediation 

Lacroix, E., Brovelli, A., Maillard, J., Rohrbach-Brandt, E., Barry, D. A., & Holliger, C. (2014). Use of silicate minerals for long-term pH control during reductive dechlorination of high tetrachloroethene concentrations in continuous flow-through columns. Science of the Total Environment, 482, 23-35. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.02.099


2013:


LAMBDA HiFLOW peristaltic pump with Tygon R-3603 tubing used to pump the porewater in each chamber to the surface and sampled under a high-flow Ar stream 

Wang, Y., Frutschi, M., Suvorova, E., Phrommavanh, V., Descostes, M., Osman, A. A. A.,Geipel, G., & Bernier-Latmani, R. (2013). Mobile uranium (IV)-bearing colloids in a mining-impacted wetland. Nature communications, 4(1), 2942. 

https://doi.org/10.1038/ncomms3942 


LAMBDA MULTIFLOW pumped the simulated waste water containing dissolved dye through the reactor with the immobilized TiO2 to study the degradation of textile dyes 

Sima, J., & Hasal, P. (2013). Photocatalytic degradation of textile dyes in a TiO 2/UV system. Chemical Engineering Transactions, 32, 79-84. 

https://doi.org/10.3303/CET1332014 


Feed Pump: Medium was continuously supplied to the bioreactor by LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump with controlled flow to obtain the desired dilution rate (D) 

Martinez-Porqueras, E., Wechselberger, P., & Herwig, C. (2013). Effect of medium composition on biohydrogen production by the extreme thermophilic bacterium Caldicellulosiruptor saccharolyticus. International journal of hydrogen energy, 38(27), 11756-11764. 

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.06.124


Feed pump: In a continuous mode of culture, the medium was supplied by LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump operated on controlled set-points for designated dilution rates (D). 

Martinez-Porqueras, E., Rittmann, S., & Herwig, C. (2013). Analysis of H2 to CO2 yield and physiological key parameters of Enterobacter aerogenes and Caldicellulosiruptor saccharolyticus. International journal of hydrogen energy, 38(25), 10245-10251.  

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.06.021


LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump was used to supply feed medium into the bioreactor and the feed flow rate was kept constant by controlling the pump speed to get a medium dilution rate (D) of 0.05 per hour (h-1

Seifert, A. H., Rittmann, S., Bernacchi, S., & Herwig, C. (2013). Method for assessing the impact of emission gasses on physiology and productivity in biological methanogenesis. Bioresource technology, 136, 747-751.

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.03.119


2012:


LAMBDA PRECIFLOW pump continuously supplied medium with controlled set-points for designated medium dilution rates of Methanothermobacter marburgensis grown in continuous cultures 

Rittmann, S., Seifert, A., & Herwig, C. (2012). Quantitative analysis of media dilution rate effects on Methanothermobacter marburgensis grown in continuous culture on H2 and CO2. Biomass and Bioenergy, 36, 293-301.

https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.10.038


Ensure column saturation with upward flow by LAMBDA MULTIFLOW pumps 

May, C. C., Young, L., Worsfold, P. J., Heath, S., Bryan, N. D., & Keith-Roach, M. J. (2012). The effect of EDTA on the groundwater transport of thorium through sand. Water research, 46(15), 4870-488 

https://doi.org/10.1016/j.watres.2012.06.012


2011:


Flexible polyethylene tube for LAMBDA PRECIFLOW feed pump used in the optimal growth of algae 

Legendre, A. & Desmazieres, N. (2011). Device for Cultivating Algae and/or Microorganisms for Treating an Effluent and Biological Frontage. United States Patent Application 20110318819. 

https://patents.google.com/patent/EP2367926A2 (1. June 2021)


LAMBDA Peristaltic Pump was used to induce the milk flow into the Teflon chamber with stainless steel chips (at flow rate of 340 mL/h and 980 mL/h) to study Staphylococcus epidermidis adherence 

Jaglic, Z., Cervinkova, D., Michu, E., Holasova, M., Roubal, P., Vlkova, H., Babak, V., & Schlegelova, J. (2011). Effect of milk temperature and flow on the adherence of Staphylococcus epidermidis to stainless steel in amounts capable of biofilm formation. Dairy science & technology, 91, 361-372. 

https://doi.org/10.1007/s13594-011-0017-6


2010: 


LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump used as feed pump for glycerol during fermentation of E. coli and for producing chitin beads

Lavallaz, G. D. (2010). Purification de GFP avec et sans marqueur d'affinité (Doctoral dissertation, Haute Ecole d'Ingénierie).

https://doc.rero.ch/record/22518 (03. June 2021) 


2009:


Sample additions into the silica microbeads packed optically transparent silica capillary were performed using an RS485 LAMBDA Peristaltic Pump at a flow rate of 0.5 ml/ hour 

Scarmagnani, S., Walsh, Z., Lopez, F. B., Slater, C., Macka, M., Paull, B., & Diamond, D. (2009). Photoswitchable stationary phase based on packed spiropyran functionalized silica microbeads. e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, 7, 649-652.

https://doi.org/10.1380/ejssnt.2009.649


2008:


Two computer-controlled programmable LAMBDA HiFLOW peristaltic pumps were used for gradient generation for the purification of isolated human islets

Friberg, A. S., Ståhle, M., Brandhorst, H., Korsgren, O., & Brandhorst, D. (2008). Human islet separation utilizing a closed automated purification system. Cell transplantation, 17(12), 1305-1313. 

https://doi.org/10.3727/096368908787648100


2007:


Injection of different samples using the LAMBDA MULTIFLOW peristaltic pumps 

Stjernlöf, A. (2007). Portable capillary electrophoresis system with LED-absorbance photometric and LED-induced fluorescence detection. Thesis for the degree in Master of Science, Analytical Chemistry, performed at Dublin City University 2007. 

https://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:5248/FULLTEXT01.pdf (2024 Feb. 08)


Programmed LAMBDA MULTIFLOW feed pump to auto-regulate oxygen consumption and temperature 

Vanags, J., Rychtera, M., Ferzik, S., Vishkins, M., & Viesturs, U. (2007). Oxygen and temperature control during the cultivation of microorganisms using substrate feeding. Engineering in Life Sciences, 7(3), 247-252.

https://doi.org/10.1002/elsc.200620184


LAMBDA PRECIFLOW feed & harvest pumps for animal cell perfusion culture with spin-filter 

Vallez-Chetreanu, F., Ferreira, L. F., Rabe, R., von Stockar, U., & Marison, I. W. (2007). An on-line method for the reduction of fouling of spin-filters for animal cell perfusion cultures. Journal of biotechnology, 130(3), 265-273.

https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2007.04.007 


2006:


LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pumps were used to feed the medium into the reactor and withdrew the perfusate from the spin–filter to study the animal cell retention 

Vallez-Chetreanu, F. (2006). Characterization of the mechanism of action of spin-filters for animal cell perfusion cultures. EPFL PhD diss. NO 3488, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland. 

https://doi.org/10.5075/epfl-thesis-3488 


2003:


LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump was used as a feed pump in fed-batch and continuous cultures  to maintain a constant dilution rate (D) of yeast Saccharomyces cerevisiae 

Stark, D., Zala, D., Münch, T., Sonnleitner, B., Marison, I. W., & Von Stockar, U. (2003). Inhibition aspects of the bioconversion of L-phenylalanine to 2-phenylethanol by Saccharomyces cerevisiae. Enzyme and Microbial Technology, 32(2), 212-223.

https://doi.org/10.1016/S0141-0229(02)00237-5


LAMBDA PRECIFLOW feed pump was used for the production of 2-phenylethanol (PEA) by in situ product removal (ISPR) method 

Stark, D., Kornmann, H., Münch, T., Sonnleitner, B., Marison, I. W., & Von Stockar, U. (2003). Novel type of in situ extraction: use of solvent containing microcapsules for the bioconversion of 2‐phenylethanol from L‐phenylalanine by Saccharomyces cerevisiae. Biotechnology and bioengineering, 83(4), 376-385.

https://doi.org/10.1002/bit.10679


1998: 


pH kept at 4 by the controlled addition of acid or base using a LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump to estimate the biomass production by pH control analysis 

Vicente, A., Castrillo, J. I., Teixeira, J. A., & Ugalde, U. (1998). On‐line estimation of biomass through pH control analysis in aerobic yeast fermentation systems. Biotechnology and bioengineering, 58(4), 445-450. 

https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0290(19980520)58:4%3C445::AID-BIT12%3E3.0.CO;2-A


1995:


LAMBDA PRECIFLOW Peristaltic Pump was used to maintain constant pH for the accurate quantitative determination of net proton production or consumption in chemostat cultures of Candida utilis 

Castrillo, J. I., De Miguel, I., & Ugalde, U. O. (1995). Proton production and consumption pathways in yeast metabolism. A chemostat culture analysis. Yeast, 11(14), 1353-1365. 

https://doi.org/10.1002/yea.320111404 


1994: 


Feed pump: Concentrated nutrient solutions was fed by LAMBDA Peristaltic Pump for the production of Erythromycin from the strain Saccharopolyspora erythraea in fed-batch 

Potvin, J., & Péringer, P. (1994). Ammonium regulation in Saccharopolyspora erythraea. Part II: Regulatory effects under different nutritional conditions. Biotechnology letters, 16, 69-74.

https://doi.org/10.1007/BF01022626


1993: 


pH was maintained at 3.5 (±0.01) by LAMBDA PRECIFLOW peristaltic pump in whey chemostat culture 

Castrillo, J. I., & Ugalde, U. O. (1993). Patterns of energy metabolism and growth kinetics of Kluyveromyces marxianus in whey chemostat culture. Applied microbiology and biotechnology, 40, 386-393.

https://doi.org/10.1007/BF00170398 

What is the flow range?
Depending on the pump you select, our pumps offer a range of flow rates from 0.2 µl/min to 60,000 ml/hour.


Is the flow reversible?

Yes. The desired flow could achieved either by clock-wise or anticlock-wise rotation.


Could you please provide me information about the precision of dosing of a Lambda peristaltic pump? 
Accuracy of the pumps is about ±1% and the reproducibility is ±0.2% (electronics). Speed of rotation of the pump motor is regulated with a precision of quartz watch, which in-turn assures a high precision of the flow rate.


How would I calibrate the flow rate in peristaltic pumps?
The calibration of the pump flow rate with speed can be done to know the amount of the liquid pumped. It could be done in two ways: volumetric calibration of the peristaltic pump flow and pump flow calibration by weight. A short video of peristaltic pump flow calibration can be found at https://www.lambda-instruments.com/peristaltic-pumps/#video 


Can I get multi-channel pumps?
We do not manufacture multi-channel pumps. Because with the multi-channel pumps it is not possible to achieve the precise and reproducible flow rates with only one pump motor. For the high precision of flow rate, it is not advisable to use the multi-channel pumps.
If one channel gets blocked then your whole project will get spoiled totally. Instead, we recommend having individual pumps.


Why do I need to use LAMBDA individual pumps over multi-channel pump?
It has more advantages over the multi-channel pumps. The most important thing to take into account is the precise, reproducible and steady flow rate.
If one channel gets blocked then your whole project will get spoiled totally.
The bench space required for the needed channel equivalent to individual LAMBDA Pumps is same as that of a single multi-channel pump, because of the compact structure of the LAMBDA Pumps. 
The individual pumps can be used in other projects too.


Do you have pumps on stock?
Yes, we have the pumps in stock. We maintain a large stock of instruments, in order to be able to quickly set them up in the desired configuration and to dispatch them in shortest possible time, within few days!